JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SJEF NOK?: Arbeidstilsynet og Nille er uenige om hvor ledende og uavhengige butikksjefene i kjeden er. Det avgjør om de skal få overtidsbetaling.

SJEF NOK?: Arbeidstilsynet og Nille er uenige om hvor ledende og uavhengige butikksjefene i kjeden er. Det avgjør om de skal få overtidsbetaling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nille nøler med å betale overtid

Arbeidstilsynet krever at flere butikksjefer får ny arbeidskontrakt.
26.11.2015
09:07
21.08.2023 17:14

lene.svenning@lomedia.no

Det er snart ett år siden Arbeidstilsynet i Nord-Norge var på besøk hos Nille i Tromsø og fant ut at butikksjefen ikke fikk overtidsbetaling. Det var fordi Nille hadde skrevet i butikksjefens arbeidskontrakt at vedkommende hadde en ledende stilling, og dermed var unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det mente Arbeidstilsynet var feil.

Nille fikk pålegg om å endre kontrakten slik at butikksjefen får overtidsbetaling. Nille klagde på vedtaket, men fikk ikke medhold. Direktoratet for Arbeidstilsynet konkluderte med at butikksjefen ikke hadde en ledende stilling, og at vedkommende dermed hadde krav på blant annet overtidsbetaling. HK-Nytt har tidligere skrevet at Nille ikke oppfylte pålegget innen fristen, og at Arbeidstilsynet truet Nille med tvangsmulkt på 500 kroner dagen. Nå har kjeden etterkommet kravet, og gitt butikksjefen en ny arbeidskontrakt.

Les også: Nille-sjef skal ha overtidsbetaling

Ny klagesak

Arbeidstilsynet har imidlertid avlagt flere av kjedens butikker en visitt. Det gjelder butikkene på Måløy, i Hammerfest og i kjøpesenteret Trondheim Torg. Også her har Arbeidstilsynet pålagt Nille å gi butikksjefene en ny arbeidskontrakt, hvor det står at vedkommende har rett på overtidsbetaling. Nille svarer at de har endret butikksjefenes arbeidskontrakt og konkludert med at butikkene på Måløy og i Hammerfest er av en slik størrelse og har en slik omsetning at butikksjefene ikke er omfattet at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel.

Men Arbeidstilsynet står på sitt: "Arbeidstilsynet har vurdert butikksjefstillingen til ikke å være fri og uavhengig og opprettholder derfor pålegget om at butikksjefen må få en ny arbeidsavtale hvor hun ikke er unntatt arbeidsmiljøkapittelet i arbeidsmiljøloven. Blant annet skal eventuell overtid kompenseres med minimum 40 prosent", skriver de i brevet som omhandler tilsynet i Hammerfest, og gir Nille frist til nyttår med å innfri kravet. Nille i Trondheim Torg har fått frist til 15. desember med å utarbeide en ny, lovlig arbeidskontrakt.

Virke på banen

Arbeidstilsynet Vestlandet har bestemt seg for å behandle brevet fra Nille angående Måløy-butikksjefen som en klage. Arbeidstakerorganisasjonen Virke, hvor Nille er medlem, har kommet på banen. De har varslet at de vil komme med ytterligere kommentarer til saken, og har bedt om at tilsynet venter med å behandle den.

Nilles personalsjef Ivar Borgen vil ikke kommentere tilsynssakene i Hammerfest, Måløy og Trondheim Torg.

– Vi kommenterer ikke pågående saker, sier han til HK-Nytt.

HK-Nytt følger saken videre.

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet

26.11.2015
09:07
21.08.2023 17:14

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet