TILLEGG: Nille lover å utbetale tillegg for kvelder og helger på butikkene med tariffavtale.

TILLEGG: Nille lover å utbetale tillegg for kvelder og helger på butikkene med tariffavtale.

Martin Guttormsen Slørdal

Nille endrer lønnssystemet

Ansatte i butikker med tariffavtale skal nå få HK-satser.
12.03.2014
13:29
27.08.2015 20:00

I mange år har Nille operert med sitt eget lønnssystem. Timelønna er to til fire kroner høyere enn satsene i HK og Virkes tariffavtale for handelen, men i Nille-tariffen er tillegg for kvelder og helger innbakt i lønna. Det tillater ikke tariffavtalen, som gjelder på tre av Nilles 353 butikker.

Etterlyste ub-tillegg

Det var butikksjef May Helen Knivskjenes ved Nille på Sunndalsøra som tok opp denne saken med butikkjeden. Både hun og de andre ansatte i denne butikken hadde meldt seg inn i HK. Tariffavtale ble inngått mellom forbundet og Nille Sunndalsøra i fjor vår. I august etterlyste Knivskjenes tilleggene for ubekvem arbeidstid. Hun forteller at beskjeden fra lønningskontoret var at de måtte gå ned i timelønn for å få det, fra Nilles egne lønnssatser hvor tilleggene er innbakt, til HKs lønnssatser.

– Dette syntes jeg var veldig rart. Jeg hadde jo fortalt kollegene mine at de ville få tillegg for kvelder og helger når de ble medlemmer og vi fikk tariffavtale, sier Knivskjenes.

Endres i april

På bakgrunn av Knivskjenes’ historie tok Handel og Kontor initiativ til et møte med Nille om dette. Møtet fant sted i januar, og etter å ha tenkt seg om, har Nille-ledelsen nå bestemt seg for at det er HKs tariff som skal gjelde i butikkene med tariffavtale. Det opplyser salgs- og driftsdirektør Kjetil Wisløff i Nille.

– Det er viktig at HK-medlemmene ikke opplever noen grobunn for verken misnøye eller diskriminering. Derfor endrer vi lønnssystemet i løpet av april i de butikkene hvor det er tariffavtale, sier han til HK-Nytt.

Ikke ned i lønn

Handel og Kontor påpeker at deres medlemmer ikke skal gå ned i lønn selv om de skal begynne å få tillegg for ubekvem arbeidstid.

– Nille kan ikke bare sette dem ned i timelønn når de endrer lønnssystemet, sier Tone Ljoså, faglig sekretær i HK.

Hun mener Nille bør lønne alle sine ansatte etter HKs satser, med ubekvemstillegg.

Ljoså vil følge opp denne saken.

– Jeg synes det er positivt at Nille vil være i dialog med oss om dette, sier hun til HK-Nytt.

Salgs- og driftsdirektør Wisløff er ikke nødvendigvis enig med Handel og Kontor i dette spørsmålet.

– Nille-tariffen har vært i selskapet i mange år, og lønna i Nille er lik enten man er organisert eller ikke. Vi har en god dialog med HK om dette, sier han.

To lønnssystemer

Det er langt fra alle Nille-ansatte som vil gå over på HK-tariff. Nille vil innføre denne tariffen for alle ansatte på de tre butikkene hvor tariffavtalen gjelder, i tillegg til en håndfull butikker hvor butikksjefene er organisert i organisasjonen «Lederne».

Handel og Kontor har 105 medlemmer i Nille. Disse jobber på 80 butikker, mens altså et mindretall på tre butikker har tariffavtale. Wisløff er positiv til at ansatte organiserer seg.

Wisløff vil imidlertid gi alle sine ansatte i alle butikkene valget mellom Nille-tariff og HK-tariff, uavhengig om de er fagorganisert eller ei.

Lønna går opp

Butikksjef May Helen Knivskjenes, som nylig har sluttet i Nille og gått over i en annen stilling, er glad for at butikkjeden nå endrer lønnssystemet sitt.

– Det er helt suverent. Lønna vil gå opp, det er helt sikkert. Og det vil bli mer attraktivt å ta på seg kvelds- og helgearbeid når de ansatte får ekstra betalt for det, sier Knivskjenes til HK-Nytt.

lene.svenning@lomedia.no

12.03.2014
13:29
27.08.2015 20:00