Colourbox

1,5 millioner arbeidstakere får egen pensjonskonto:

Nå kan du selv bestemme hvem som skal forvalte pensjonspengene dine

Fra og med 1. februar kan du og 1,5 millioner andre arbeidstakere bestemme hvem som skal forvalte pensjonsinnskuddene dine.
01.02.2021
10:21
02.02.2021 08:37

torgny@lomedia.no

1,5 millioner arbeidstakere får fra 1. februar sin egen pensjonskonto. Alle arbeidsgivere i privat sektor er pålagt å opprette en slik konto hvor tjenestepensjonen skal forvaltes. Alle tidligere pensjonsinnskudd blir overført til denne kontoen. Fra nå av skal pensjonsinnbetalingene dine forvaltes på ett sted, med kun ett gebyr.

Les mer: Slik blir de nye reglene om egen pensjonskonto for alle arbeidstakere

Bare ett gebyr

LO mener at denne ordningen blir billigere for arbeidstakerne. Det blir nå bare blir et gebyr å forholde seg til. Hvis en har pensjoner fra flere arbeidsgivere, har en måttet betale forvaltningsgebyr fra alle forvalterne. Nå skal en bare bli belastet et eneste gebyr. En mindre del av pensjonsinnbetalingene går forvalterne, og mer til pensjonisten.

Det finnes i prinsippet tre typer pensjon for arbeidstakere i privat sektor: innskuddspensjon, ytelsesbasert pensjon og hybridpensjon.

Ytelsesbasert pensjon innebærer at mottakeren er garantert en bestemt utbetaling i pensjonisttida.

Innskuddsbasert betyr at arbeidsgiveren betaler inn til pensjonen og at utbetalingen er avhengig av avkastningen på innskuddet. Utbetalingen er avhengig av avkastningen.

Hybridpensjon er en blanding av ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon.

1,5 millioner arbeidstakere

Finans Norge anslår at det er over 1,5 millioner arbeidstakere som har en slik ordning. Fra 2006 ble det bestemt at så å si alle arbeidsgivere måtte ha en tjenestepensjon for sine ansatte, obligatorisk tjenestepensjon. De aller fleste i privat sektor har en tjenestepensjon som er innskuddsbasert.

Det er bare den innskuddsbaserte pensjonen som skal plasseres i en pensjonskonto. Andre pensjonsordninger som offentlig tjenestepensjon, folketrygden og AFP er ikke berørt av den nye ordningen.

Arbeidsgiveren er pålagt å opprette en pensjonskonto for deg, men du kan bytte fritt hvis du ønsker det.

Les også: Pensjon fra første krone: Derfor sier LO nei til NHOs forslag

Kamp i LO

LO er i dag fornøyd med at det opprettes et system som reduserer gebyrene og som gjør at arbeidstakerne får mer i pensjonen. Men det har vært en stor debatt om saken.

Før tariffoppgjøret i 2016 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å opprette et system med individuelle pensjonskontoer. LO-ledelsen støttet dette. Men da forslaget kom opp på LOs representantskapsmøte som skulle vedta kravene til tariffoppgjøret, ble Fellesforbundet og LO-ledelsen nedstemt.

Les også: Dårlig pensjon for ansatte i handelen. Nå må det fikses, mener HK.

I stedet vant Handel og Kontors forslag om at LO skulle arbeide for brede kollektive tjenestepensjonsordninger. Fem år etter ser det ut til at Fellesforbundet tapte slaget, men vant krigen. Det er deres forslag som har blitt en realitet.

Skreddersydd LO-opplegg

Gjennom medlemsordningen LOfavør har LO opprettet et skreddersydd system for LOs medlemmer.

– Nå lanserer vi et alternativ som kan gi medlemmene lavere gebyrer og økt pensjon, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

– Ved å flytte pensjonssparingen til LOfavør Egen pensjonskonto får medlemmene både etisk og ansvarlig forvaltning hos Sparebank1, god oversikt og lave priser forhandlet fram av LO, sier hun.

Les også: Butikkansatte Marjan taper 3.000 kroner i året uten pensjon fra første krone

Før LO bestemte seg for å plassere pensjonskontoen hos Sparebank1, hadde de vært i samtaler med flere finansinstitusjoner. LO bestemte seg for å samarbeide med Sparebank1 som LO mente kom med det første tilbudet.

Hvis du mister jobben

For å ha en pensjonskonto må en være i jobb hvor arbeidsgiveren betaler inn til en innskuddspensjon. Hvis en slutter i jobben enten fordi en blir arbeidsledig eller går over i et annet arbeid i offentlig sektor blir pensjonskontoen avsluttet og en får et såkalt pensjonskapitalbevis. Dette beviset dokumenterer hvor mye penger en har til gode fra pensjonsordningen.

Men når arbeidsforholdet er slutt, er ansvaret for forvaltningen hver enkelts eget ansvar. Under forhandlingene mellom LO og Sparebank1 har håndteringen av disse pensjonskapitalbevisene vært viktig. LOs medlemmer får derfor også tilbud om å forvalte disse bevisene på samme linje som forvaltningen av pensjonskontoen.

Passive arbeidstakere

Fram til 1. februar sitter alle pensjonsleverandører musestille om hvilke vilkår de tilbyr. Fra 1. februar kommer det til å bli beinhard kamp om kundene fra pensjonsleverandørene. Tidligere har det bare vært forsikringsselskapene som har levert tjenestepensjonsordninger, men nå kommer også ulike fondsforvaltere til å kjempe om kundene.

Tradisjonelt har arbeidstakere vært svært passive i forhold til forvaltning av pensjonen. Nå blir det hard kamp om å få plasseringene hos seg.

Ifølge Finansdepartementet vil ordningen med pensjonskontoer føre til at 800 millioner kroner blir overført til pensjonskapitalen i stedet for å bli betalt i gebyrer til finansinstitusjonene.

01.02.2021
10:21
02.02.2021 08:37