LITE PENSJON: I likhet med veldig mange andre får ikke Jorunn Tjoland pensjon av de første 99.000 kronene av lønna si, tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden. Loven må endres nå, mener HK.

LITE PENSJON: I likhet med veldig mange andre får ikke Jorunn Tjoland pensjon av de første 99.000 kronene av lønna si, tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden. Loven må endres nå, mener HK.

Erlend Angelo

Dårlig pensjon for ansatte i handelen. Nå må det fikses, mener HK.

Jorunn Tjoland er en blant mange tusen pensjonstapere. HK er lei av tafatte politikere som bidrar til en urettferdig pensjonsordning.
24.01.2020
08:52
27.01.2020 09:25

erlend@lomedia.no

Det er hektisk aktivitet på Haugaland taxisentral. Jorunn Tjoland har ansvaret for skolekjøringa. Telefonen ringer i ett sett, mange elever skal hjem. Det gjelder å jobbe effektivt, hver telefon betyr en potensiell bestilling, som igjen betyr penger for bedriften – og til syvende og sist, lønn til Tjoland.

Og den iherdige innsatsen betaler seg i form ei grei lønn, mener Jorunn når hun avløses til en liten prat med HK-Nytt.

Men hva med pensjon, denne utsatte lønna hun skal få om cirka 40 år, hva tror 27-åringen om den?

Da blir hun svar skyldig. Som oss fleste andre. Pensjon er for henne som for flertallet – for langt unna til å tenke noe på.

– Jeg tar gjerne imot samme pensjon som jeg har i lønn, jeg, det synes jeg høres bra ut, smiler Tjoland.

Deltidsansatte i Kiwi skal også få fast månedslønn

Flertallet får ikke fra første krone

Full lønn som pensjonist er nok en utopi, for oss alle. Men drømmen om en god pensjon er også lenger unna for noen enn for andre.

Inkludert Tjoland – og mange andre HK-medlemmer. Det viser en rapport som Actecan har utarbeidet på vegne av HK:

• Kun 16 prosent innenfor handel har pensjon fra første krone

• Halvparten av bedriftene i Norge går på minstesatsene for pensjon – innenfor handel er tallet 60 prosent

Hva betyr så dette? Det betyr at veldig mange vil få en unødvendig dårlig pensjon, mener Bjørn Mietinen, nestleder i HK.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

HK: – Trenger ikke flere utvalg

– Vi må gjøre endringer, og de bør gjøres umiddelbart. Vi trenger ikke flere utredninger. Våre medlemmer fortjener en bedre pensjon, understreker Mietinen.

Det er ikke første gang en pensjonsrapport slenges i bordet, verken fra HK eller fra andre forbund og organisasjoner. Men på Stortinget utredes det istedenfor å lovfeste retten til pensjon fra første krone.

Ifølge rapporten vil pensjon fra første krone, for samtlige arbeidstakere i Norge, koste om lag tre milliarder kroner. Det høres kanskje mye ut, men det utgjorde ikke mer enn 0,29 prosent av samla lønnskostnader i privat sektor i 2018.

– Dette vil gagne veldig mange, og særlig de som har minst fra før av. Vi må få til ordninger som gjør at pensjonen ikke blir for liten, understreker Mietinen.

I handelen vil pensjon fra første krone i snitt øke pensjonen fra arbeidsgiver med 32 prosent – fra 22.500 til 29.800 kroner i året. Om man går på minstesatsene koster pensjon fra første krone kun 2.000 kroner i året per ansatt.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Må gå lovveien

Pensjon er med få unntak ikke regulert i sentrale tariffavtaler. Det vil si at det må lovendringer til for å endre på pensjonen – eller det må gjøres lokalt i bedriftene. En del HK-klubber har da også lykkes i lokale forhandlinger med å bedre pensjonsordningen. Men de aller fleste, som rapporten viser, går på lovens minstesatser.

Nettopp derfor er det viktig å få endret på loven.

– Det var vel aldri en tanke at pensjonssatsene skulle stoppe med to prosent av lønna, som loven sier i dag. Minstesatsene må opp til minst tre eller fire prosent, sier Bjørn Mietinen.

LES OGSÅ: I disse butikkjedene får de ansatte pensjon fra første krone

LES OGSÅ: Charlott taper 2.000 kroner i pensjon hvert år

Pensjon på 1-2-3

Hoveddelen av din pensjon kommer fra folketrygden. Men også AFP, egen sparing og OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er viktige elementer.

Det er den siste – OTP – arbeidsgiver er pliktig til å utføre. Det vil si investere en del av din lønn til framtidig pensjon.

Denne er i dag ifølge loven ikke nødt til å gjelde fra første krone. Dette vil HK og fagbevegelsen endre. HK vil også øke satsene på sparingen, slik at pensjonen øker.

24.01.2020
08:52
27.01.2020 09:25

Pensjon på 1-2-3

Hoveddelen av din pensjon kommer fra folketrygden. Men også AFP, egen sparing og OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er viktige elementer.

Det er den siste – OTP – arbeidsgiver er pliktig til å utføre. Det vil si investere en del av din lønn til framtidig pensjon.

Denne er i dag ifølge loven ikke nødt til å gjelde fra første krone. Dette vil HK og fagbevegelsen endre. HK vil også øke satsene på sparingen, slik at pensjonen øker.