GLAD FOR NY PRAKSIS: Nå slipper butikksjef Åse-Lill Njåmo-Frangu å tilkalle vektere om hun må på toalettet i arbeidstida. Det er bare å låse kassa og gå, uten dårlig samvittighet. Det har Norli-kjeden bestemt.

GLAD FOR NY PRAKSIS: Nå slipper butikksjef Åse-Lill Njåmo-Frangu å tilkalle vektere om hun må på toalettet i arbeidstida. Det er bare å låse kassa og gå, uten dårlig samvittighet. Det har Norli-kjeden bestemt.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå får Åse-Lill gå på do og spise i arbeidstida

Halvparten av HKs medlemmer synes det er vanskelig å få gått på do når de jobber alene. I bokhandelkjeden Norli har det blitt lettere.
04.06.2018
11:35
04.06.2018 11:35

hk-nytt@lomedia.no

– Det har vært veldig slitsomt. Noen ganger har jeg ringt etter vekter i flere timer før de har kommet. Det er en befrielse at jeg nå bare kan låse kassa og gå på do. Nå sier jeg ifra til de ansatte i nabobutikken. De gir beskjed om at jeg er straks tilbake hvis det er kunder i butikken. Jeg kan også henge opp en lapp ved kassa, forteller Åse-Lill Njåmo-Frangu til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Bankstreiken: Les om de ansatte i If som ikke får tariffavtale

Ny praksis

Njåmo-Frangu er butikksjef i Norli på Senter Syd på Mortensrud i Oslo. Mens det tidligere var vanskelig for henne og de andre ansatte i Norli å få besøkt toalettet i løpet av arbeidstida, har kjeden innført en ny praksis: Lås kassa og gå på toalettet når du trenger det, uten dårlig samvittighet. Dette kom på plass etter at hovedverneombudet i Norli, Liv Åshild Stensholt Gilje, tok opp saken i bedriftens arbeidsmiljøutvalg.

Utbredt problem

Gilje tok opp saken etter å ha fått tilbakemeldinger om dette under vernerunder i kjeden. Da ble ledelsen gjort oppmerksom på at ansatte som jobber alene syntes at det var vanskelig å få gått på toalettet.

– Ledelsen i Norli skal ha heder og ære for måten de løste dette på. De vet at risikoen for tyverier øker når vi blir borte fra kassa, men den risikoen er de villige til å ta, sier hovedverneombud Gilje.

Hun legger til at det beste i mange tilfeller hadde vært å ha flere ansatte på jobb.

Det ser ut til at Norli er ganske alene om denne praksisen. I en fersk Fafo-undersøkelse kommer det fram at mange arbeidstakere jobber alene i større eller mindre grad av arbeidstida si. Det opplever mange som problematisk. Det er vanskelig å få tatt nødvendige pauser til å gå på do eller spist, mange savner kolleger, og en del er redde for vold eller trusler fra kunder og brukere.

Silje ble ranet på jobb

Den første delen av Fafos forskningsprosjekt om alenearbeid kom i 2016. Da møtte HK-Nytt Silje Tangen, som hadde blitt ranet på jobben på bensinstasjonen. Tangen var alene på jobb da det skjedde. I intervjuet forteller hun også at hun kan se langt etter faste matpauser, det gjelder å få i seg føde når det er relativt stille på bensinstasjonen. Det er heller ikke alltid det er tid til å gå på toalettet.

– Jeg må løpe på do når det er en mulighet. I helgene låser jeg døra og skynder meg på do. Om det kommer kunder i mellomtiden, må de vente, sier hun.

Men også for trivselens del hadde det vært fint med en kollega på jobben, synes Silje.

– Jeg savner en å ta en pause med og å prate litt med gjennom arbeidsdagen. Det hadde gjort jobben mye triveligere, sier hun.

Her kan du lese hele intervjuet med Silje Tangen fra 2016

Fem forbund

Medlemmer i fem LO-forbund har deltatt i Fafo-undersøkelsen; Handel og Kontor, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Industri Energi og Norsk Jernbaneforbund. Alle disse forbundene har medlemmer som jobber alene. Fafo har undersøkt utfordringer knyttet til helse- miljø- og sikkerhet (HMS) ved alenearbeid. Gjennom en nettbasert undersøkelse har medlemmer i de fem forbundene svart på hvordan de
vurderer HMS-utfordringene ved å jobbe alene, og hvordan de oppfatter at arbeidsgiveren følger opp dette.

62 prosent av medlemmene som deltok i undersøkelsen jobber alene i en fjerdedel av arbeidstida eller mer. 27 prosent av disse jobber alene nesten hele tida.

Andelen er størst blant Transportarbeiderforbundets medlemmer som har svart på undersøkelsen. Av disse jobber 54 prosent alene nesten hele tiden. Blant Handel og Kontors medlemmer gjelder dette 14 prosent, blant Fagforbundets medlemmer 26 prosent, 27 prosent blant Jernbaneforbundets medlemmer, og 13 prosent blant Industri Energis medlemmer.

Vanskelig å få gått på do

Undersøkelsen viser at mange ansatte synes det er vanskelig å få tatt pauser til å gå på toalettet.

53 prosent av HKs medlemmer er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å ta slike nødvendige pauser når man jobber alene. En av de som svarer på undersøkelsen forteller om sin opplevelse av situasjonen:

«Synes det er vanskelig å ha et skikkelig kosthold. Da det krever å spise mat og drikke vann som igjen krever dobesøk. Som ikke er tillatt i arbeidstiden. Da må vi tilkalle security, men senteret vårt har ikke fast security på huset». En annen skriver: «Den største utfordringen er å måtte gå fra butikken for å gå på toalettet».

Blant de andre forbundene som er med i undersøkelsen er andelen som synes det er vanskelig å finne anledning til å gå på toalettet om lag 40 prosent. Bussjåfører forteller om ruter som ikke gjør det mulig å gå do på mange timer.

Ikke tid til matpause

Å få spist i løpet av arbeidsdagen er også vanskelig for mange. Også her skiller HK-medlemmene som jobber alene seg ut. 47 prosent er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å få tid til å spise i løpet av arbeidsdagen. 30 prosent av medlemmene i de andre forbundene svarer det samme. «Må spise ute i butikk. Er det mye å gjøre, kan det ta opp til 1,5 timer å spise 2 brødskiver», rapporterer et HK-medlem.

Butikksjef Åse-Lill Njåmo-Frangu på Norli forteller imidlertid at hun får lov til å spise i butikken i åpningstida.

– Sjefen min støtter meg i det. Vi må spise for å kunne klare å jobbe. Er du alene på jobb så må du få i deg mat når det ikke er kunder i butikken, sier hun.

Savner kolleger

Mange av de som har deltatt i undersøkelsen savner kontakt med kollegaer. Det gjelder 53 prosent av HK-medlemmene og 51 prosent av Fagforbundets medlemmer. De andre ligger mellom 40 og 50 prosent. «Isolasjon. Det er ingen å si god morgen/takk for i dag til. Ingen småprat eller faglig innspill, om man ikke ringer til kollegaer på hovedkontoret. Det sitter langt inne å gjøre.»

De som har deltatt i undersøkelsen har svart på om de jobber mer eller mindre alene i dag enn for to år siden. 37 prosent av HK-medlemmene svarer at de jobber mer alene enn før. Ifølge Fafo er det en stor forskjell fra resten av arbeidslivet, uten at de har undersøkt årsakene.

Redde på jobben

Det er også et sikkerhetsproblem å jobbe alene. En del er redde for å bli utsatt for vold eller trusler fra kunder og brukere når de jobber alene. 22 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at de ofte er redde for å bli utsatt for vold eller trusler. Mange svarer også at det er vanskelig å tilkalle hjelp fra en kollega når de jobber alene. 38 prosent av HK-medlemmene i undersøkelsen mener det er vanskelig eller svært vanskelig å få tak i en kollega ved behov.

Liten interesse fra arbeidsgiverne

Svarene i undersøkelsen tegner også et generelt bilde av at virksomhetenes ledelse viser liten interesse for HMS-utfordinger knyttet til alenearbeid. Det kan være brudd på premissene for alenearbeid i arbeidsmiljøloven, skriver Fafo. I loven stilles det visse krav om at både fysiske og psykososiale risikofaktorer ved alenearbeid skal vurderes.

– Vi kan forlange, som arbeidsmiljøloven gjør, at arbeidsgiverne, i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og de ansatte, arbeider systematisk for å forebygge og redusere risikoen ved alenearbeid, sier LOs nestleder Roger Haga Heimli i en kommentar til rapporten.

FLERE SAKER FRA HK-NYTT:

Hett på jobben? Slik takler du varmen

Sture Arntzen hedret med «Pioneren»

04.06.2018
11:35
04.06.2018 11:35