AVTALE: Morten Aasen valgte å inngå en hemmelig avtale med Coop Norge Handel.

AVTALE: Morten Aasen valgte å inngå en hemmelig avtale med Coop Norge Handel.

Martin Guttormsen Slørdal

Morten Aasen inngikk forlik

Den oppsagte Coop-ansatte vant i tingretten, men inngikk forlik med arbeidsgiveren før ankefristen deres utløp.
20.05.2014
12:56
27.08.2015 20:00

Den 11. april falt dommen fra Oslo Tingrett som slo fast at oppsigelsen av Morten Aasen var ugyldig. Lagerbedriften Coop Handel Norge ble dømt til å betale Aasen 50.000 kroner i erstatning, i tillegg til saksomkostninger på 246.000. kroner. Men to dager før ankefristen utløp, inngikk partene et forlik.

Hemmelig

Aasen opplyser at innholdet i forliket er hemmelig, men sier at han er fornøyd med avtalen. Forliket betyr også at Aasen ikke lenger har jobb i Coop.

– Fryktet du å tape i lagmannsretten om Coop anket saken?

– Nei. Nå har vi blitt enige om en avtale, så nå må jeg finne på noe annet, sier en ordknapp Aasen.

Coop vil verken bekrefte eller kommentere forliket.

I januar, før saken kom opp for Oslo Tingrett, ble Aasen tilbudt snaue 500.000 kroner imot å forlike saken. Det takket han nei til. Det er derfor grunn til å tro at forliket gir Aasen mer penger enn som så.

"Ikke ønsket"

Morten Aasen ble oppsagt i august i fjor. Coop Norge Handels lager på Grorud i Oslo skulle flyttes til et nytt lager på Gardermoen. På det nye lageret hadde bedriften behov for langt færre ansatte. 160 fikk bli med til Gardermoen, 140 måtte slutte. Aasen, som hadde 18 års ansiennitet i bedriften og flere år som klubbleder bak seg, ble i første omgang ikke tilbudt jobb på Gardermoen. Til det hadde han verken nok kompetanse eller var egnet til jobben, mente arbeidsgiveren. Senere ble han tilbudt jobb som operatør på det nye lageret. Aasen takket nei til tilbudet. Han mente at han var kvalifisert til høyere stillinger enn operatør, og at bedriften med dette tilbudet forsøkte å kvitte seg med ham. Det har bedriften benektet. I dommen fra Oslo tingrett heter det imidlertid at "retten har gjennom bevisføringen fått et klart inntrykk av at Aasen ikke var ønsket videre i bedriften".

Morten Aasen ble oppsagt da han takket nei til operatør-jobben. Dermed stevnet han arbeidsgiveren for retten, med støtte fra Handel og Kontor.

lene.svenning@lomedia

20.05.2014
12:56
27.08.2015 20:00

Mest lest