ENIGHET: Mer til de som tjener minst i luftfarten. Det er resultatet etter forhandlingene mellom HK og NHO Luftfart. Arkivbilde.

ENIGHET: Mer til de som tjener minst i luftfarten. Det er resultatet etter forhandlingene mellom HK og NHO Luftfart. Arkivbilde.

Nina Hanssen

HK og NHO Luftfart enige om ny tariffavtale:

Minstelønna økes med 1.300 kroner i måneden

Ingen generelle tillegg, men økte minstelønnssatser. Det er hovedresultatet etter tre dagers forhandlinger om ny tariffavtale for funksjonærene i luftfarten.
20.05.2016
11:40
20.05.2016 11:42

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fredag morgen undertegnet forhandlingslederne i Handel og Kontor og NHO Luftfart protokollen. Etter to dager og en lang natt ble de enige om følgende:

• Det gis ingen generelle tillegg

• Alle minstelønnssatsene økes med 1.300 kroner i måneden fra 1. april

• Økt matpengesats og økt skiftsats

Krevende runde

Ifølge HKs forhandlingsleder, Christopher Beckham, var årets forhandlinger krevende.

– Vi fikk til slutt på plass et akseptabelt resultat som er i tråd med frontfaget, sier han i en kommentar.

Han er fornøyd med at de klarte å løfte minstelønnssatsene i forhandlingene. Lønnstillegg ut over dette må tas lokalt, sier han.

– Nå er det viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger med justering av lønnstabeller, oppfordrer Beckham.

Rundt 800 HK-medlemmer er omfattet av Luftfartsoverenskomsten. Disse jobber blant annet i Widerøe Ground Handling, SAS Ground Handling, Aviator, Menzies, Norwegian og SAS.

Sykepenger

Også i disse forhandlingene var spørsmålet om forskuttering av sykepenger et tema. Det lyktes ikke HK å få inn formuleringer i tariffavtalen om at sykepenger skal utbetales direkte fra arbeidsgiver, men partene er enige om å be tillitsvalgte og ledere lokalt ta tak i saken:

«NHO Luftfart og Handel og Kontor vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger», heter det i protokollen fra forhandlingene.

Medlemmene avgjør

HK har, etter det HK-Nytt forstår, vært svært skeptiske til tallgrunnlaget i lønnsstatistikken for dette tariffområdet. Forbundet fikk i løpet av forhandlingene med seg motparten på å skulle gjennomgå statistikken. I protokollen står det at et utvalg skal se på tallene slik at partene ved neste korsvei kan forhandle med reell statistikk som utgangspunkt for lønnsreguleringen.

Nå er det opp til HKs medlemmer i luftfarten å si ja eller nei til det som er forhandlet fram. Fristen for det er 16. juni.

20.05.2016
11:40
20.05.2016 11:42