FELLES PROSJEKT: Partene i Plantasjen skal jobbe for å finne gode miljøtiltak. Fra venstre HR-sjef Jørgen Haukås, konserntillitsvalgt Birgit Lorentzen, og butikksjef Eli Torsrud.

FELLES PROSJEKT: Partene i Plantasjen skal jobbe for å finne gode miljøtiltak. Fra venstre HR-sjef Jørgen Haukås, konserntillitsvalgt Birgit Lorentzen, og butikksjef Eli Torsrud.

Martin Guttormsen Slørdal

Miljøprosjekt i varehandelen

Plantasjen og Clas Ohlson skal vise vei for resten av bransjen.
10.04.2015
14:29
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Nå tar varehandelen grep for å bli mer miljøvennlig. Fredag lanserte Fellestiltakene LO-Virke et samarbeidsprosjekt som skal stimulere til økt miljøbevissthet i bransjen.

Butikkjedene Clas Ohlson og Plantasjen er med på prosjektet. Begge har to pilotbutikker hver hvor de skal prøve ut ulike miljøtiltak i løpet av de neste to årene. Blir de en suksess, skal tiltakene settes i verk i resten av kjedenes butikker. Håpet er at de også skal inspirere resten av varehandelen.

Økt kunnskap

Ledelse og ansatte i Clas Ohlson har allerede noen tanker om hvilke tiltak de skal teste ut. Mens Clas Ohlson på sentralt hold tar seg av miljøaspektet ved valg av frakt og innkjøp, skal de to butikkene som er med i prosjektet fokusere på hva de kan gjøre lokalt, forteller Trond Farstad, butikksjef ved kjedens butikk på Storo i Oslo.

– Vi vil øke kunnskapen blant de ansatte om hva som er miljøvennlige produkter, slik at de kan veilede kundene til å velge disse. Dessuten vil vi prøve å stimulere kundene til å reparere ødelagte ting, framfor å kjøpe nytt, sier Farstad.

Butikksjefen vil også sørge for gode returordninger av lyspærer og elektronikk, miljøvennlig belysning i butikken, og jobbe mer med kildesortering. Hovedverneombud Jostein Kristiansen er glad for å være med på prosjektet.

– De ansatte må få økt sin kunnskap. I dette prosjektet får vi prøve ut ting og høre om hva andre har gjort, sier han.

Clas Ohlsons butikk i Gjøvik er også med på prosjektet.

Teste ut tiltak

Også i Plantasjen har ledelse og ansatte gjort seg opp meninger om mulige miljøvennlige tiltak de kan iverksette i løpet av prosjektperioden.

– For oss blir det viktig å jobbe med avfallshåndtering. Vi produserer mye plastavfall, alle blomster og planter blir levert på brett. Det skal vi kildesortere, sier Eli Torsrud, butikksjef ved Plantasjen på Kolbotn.

Også belysning og oppvarming vil være ting Plantasjen skal vurdere i løpet av prosjektperioden.

– Vi ser fram til å få testet ut tiltak i prosjektet. Finner vi ting som fungerer, venter vi ikke med å iverksette dem i resten av kjeden, forsikrer HR-sjef Jørgen Haukås.

Bra for partssamarbeidet

HR-sjefen ser fram til prosjektsamarbeidet.

– Dette er positivt for samarbeidsklimaet mellom oss og HK. Vi har ofte vanskelige ting vi diskuterer, sier Haukås.

Også konserntillitsvalgt Birgit Lorentzen nikker. Hun ser fram til å jobbe med å skape en mer miljøvennlig bedrift gjennom prosjektet.

– Vi er glad for å få drahjelp til å sette i gang dette viktige arbeidet, sier hun.

Nøkkelrolle

Både HK-leder Trine Lise Sundnes, Peggy Hessen Følsvik fra LO-ledelsen og forhandlingsdirektør Pål Skarsbak fra Virke var til stede under lanseringen av prosjektet fredag.

– Næringen har et stort potensial for å bli mer miljøvennlig. Våre medlemmer er i varierende grad opptatt av klima og miljø. Det er en oppfatning blant mange av våre medlemmer at dette koster. Da er kompetansebyggingen gjennom dette prosjektet viktig, sier Skarsbak.

Sundnes mener varehandelen har en viktig rolle for å skape et mer miljøvennlig samfunn.

– Forbrukerne vil endre seg, men nøkkelen ligger hos dere. Dere kan lede dem på riktig vei, sier hun til representantene for bedriftene.

LO-sekretær Følsvik pekte på at samarbeidet mellom partene vil komme til nytte også i denne sammenhengen.

– Jeg gleder meg til å følge prosjektet og se resultatene, sier hun.

10.04.2015
14:29
27.08.2015 20:00