HAR HÅP: Gunnar Holm fra Fellesforbundets klubb og Glenn Vinjor fra HK-klubben håper de vil vinne fram i Arbeidsretten denne gang.

HAR HÅP: Gunnar Holm fra Fellesforbundets klubb og Glenn Vinjor fra HK-klubben håper de vil vinne fram i Arbeidsretten denne gang.

Martin Guttormsen Slørdal

Lønnsnedslag til Arbeidsretten

De tidligere ansatte i flyfraktselskapet SAS Spirit skal gjennom nok en rettsrunde for å få avklart om SAS kunne sette dem ned i lønn da de ble overført til SAS Ground Handling.
09.03.2015
14:12
27.08.2015 20:00

Det har gått tre år siden ble det SAS-eide flyfraktselskapet Spirit Air Cargo Handling ble lagt inn under bakkeselskapet SAS Ground Handling (SGH). Flyselskapet reserverte seg mot å videreføre lokalavtalene med Handel og Kontor og Fellesforbundets klubber. Nå skulle de ansatte gå på lokalavtalene i SGH. Det betød at de ansatte som kom fra Spirit gikk ned mellom 4 og 8 prosent i lønn, altså mellom 2.500 og 3.000 kroner i måneden. Dette skjedde i løpet av kort tid og uten klubbenes medvirkning. Klubbene protesterte og hevdet at lønnsnedslaget var ulovlig.

110 av de ansatte er medlemmer i Fellesforbundet, 20 i Handel og Kontor.

Flere runder

Saken ble behandlet i Øvre Romerike tingrett høsten 2013. Det endte med at SAS ble frikjent, og de ansatte tapte saken. LO og forbundene anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. Retten ba imidlertid om en uttalelse fra EFTA-domstolen før de ville behandle saken. Den forelå like før jul i 2014.

– Dommen fra EFTA-domstolen gir ingen endelig avklaring, men den reiser noen sentrale spørsmål som må avgjøres av de norske domstolene, sier LO-advokat Nina Kroken til HK-Nytt.

Til Arbeidsretten

Nå er Kroken i ferd med å legge siste hånd på en stevning til Arbeidsretten. LO-advokaten hevder at overføringen fra Spirit til SGH var en konsernintern omorganisering som ikke ga grunn til å flytte de ansatte fra en lokalavtale til en annen. Det håper hun å få Arbeidsretten med på. Kroken har imidlertid en plan B. Taper LO saken i Arbeidsretten, skal saken igjen behandles i lagmannsretten. Det er satt av tid til det i oktober.

Optimistiske

Gunnar Holm, tillitsvalgt for Fellesforbundets medlemmer i bedriften, er optimistisk.

– Vi har stort håp om å vinne saken. Vi har hele tiden ment at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse, men en intern omorganisering, sier han til HK-Nytt.

Også HK-tillitsvalgt Glenn Vinjor håper på det beste.

– Nå er det opp til rettssystemet. Vi venter i spenning på utfallet, sier han.

09.03.2015
14:12
27.08.2015 20:00

Mest lest