Hovedårsaken til at det blir en reallønnsvekst i år er strømprisene.

Hovedårsaken til at det blir en reallønnsvekst i år er strømprisene.

colourbox.com

Lønna ser ut til å øke mer enn prisene i 2020

Tross et nøkternt lønnsoppgjør i koronaåret, ser det ut til at vi har fått mer å rutte med. Hovedårsaken er lave strømpriser.
16.12.2020
11:22
16.12.2020 11:22

helge@lomedia.no

Reallønnsvekst eller ikke er ofte hovedtema ved tariffoppgjørene.

I år er situasjonen helt spesiell. Frontfagsoppgjøret ble utsatt til høsten. Og ennå er ikke alle forhandlingene i havn.

To streker er heller ikke satt under svaret når det gjelder prisøkningen – eller konsumprisindeksen som det heter på fagspråket.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) ga en prognose på 1,4 prosent. Novembertallene viser at den er tett ved på 1,3 prosent – en måned før året er slutt, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Den siste måneden innebærer normalt høyst en desimal.

Med en ramme på 1,7 i lønnsoppgjøret, blir det dermed trolig en reallønnsvekst i år.

Statsbudsjettet 2021: Folk flest får en lønns-smell neste år, ifølge regjeringa

Lave strømpriser

Hovedårsaken til at det blir en reallønnsvekst i år er strømprisene. I fjor lå prisen veldig høyt. I år har den vært tilsvarende lav.

Bjørnstad forteller at de var forberedt på at prisen skulle gå ned.

– Året før var det en uvanlig sterk prisvekst på strøm. At den skulle gå ned i år var ventet. Akkurat strømprisen er det imidlertid vanskelig å gi anslag på, sier Roger Bjørnstad til FriFagbevegelse.

Han konstaterer at man holder seg godt innenfor hva teknisk beregningsutvalg har gitt av anslag i år.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad tror ikke renten skal opp neste år.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad tror ikke renten skal opp neste år.

Aslak Bodahl

Liten koronaeffekt

Har koronasituasjonen gitt noe utslag?

– Vi brukte mye tid på det spørsmålet i «Teknisk beregningsutvalg». Noe talte for økt og noe for redusert prisvekst av den grunn. Vi la ikke til grunn store effekter og i etterkant ser det ut til at det ikke har hatt stor betydning, mener Bjørnstad.

Mye lest: Rita er halvt permittert og frykter huset ryker: – På desperat jakt etter ny jobb

I 2021 vil avgiftslettelser på sukker- og drikkevarer med og uten alkohol gi lavere priser på en del varer. Det vil dermed gi utsalg på konsumprisindeksen.

Det er ifølge LOs sjeføkonom liten grunn til å øke rentene neste år. Det av hensyn til økonomien og den høye ledigheten.

– Jeg tror ikke økt rente er det første sentralbanksjefen tenker på, sier Roger Bjørnstad.

Forbereder neste års oppgjør

LO er i gang med å forberede neste lønnsoppgjør. Dette til tross for at ikke alle oppgjørene for 2020 er klare. I tillegg er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til korona-situasjonen.

Neste års lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at man bare skal forhandle om penger.

16.12.2020
11:22
16.12.2020 11:22