Martin Guttormsen Slørdal

Lønna opp i handelen

Ansatte i varehandelen har allerede fått årets første lønnsopprykk, 562 kroner mer i måneden. Det er takket være garantiordningen i tariffavtalene.
14.02.2014
15:35
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I tariffavtalene mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo finnes det bestemmelser om en garantilønnsordning for de ansatte i handelen.

Bestemmelsen innebærer at høyeste minstelønnssats i tariffavtalene skal være 92 prosent av den faktiske gjennomsnittslønna til et utvalg arbeidstakere i handelen. Når den ikke er det, heves satsene.

Årlig øvelse

Nå foreligger statistikken og her var det sprik. Dermed kan de ansatte se fram til en økning i månedslønna på 562 kroner fra 1. februar. Dette tilsvarer en økning i timelønna på 3,46 kroner.

– Dette er en øvelse vi gjør årlig når det statistiske grunnlaget foreligger. Vi møtte arbeidsgiverne og foretok denne justeringen i går, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Hun understreker at denne lønnsjusteringen ikke har noe å gjøre med det kommende lønnsoppgjøret.

– Nei, dette er en regulering vi gjør i henhold til en klausul i tariffavtalene. Dette er ikke forhandlinger, det skal vi i gang med i mars, sier hun.

Kan bli mer

De varehandelsansatte kan dermed trolig se fram til nok et lønnspåslag etter at tariffoppgjøret er i havn.

– Vi har vedtatt at alle våre medlemmer skal ha en kjøpekraftsforbedring i år. Målet vårt er derfor at det skal gis mer rundt forhandlingsbordet. Det forutsetter vi at skjer. Så gjenstår det å se hva vi blir enige om, eller om vi blir enige. Vi skal i alle fall gjøre vårt for å komme i havn, sier HK-lederen.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

14.02.2014
15:35
27.08.2015 20:00