Martin Guttormsen Slørdal

Lønna opp i handelen

Ansatte i varehandelen har allerede fått årets første lønnsopprykk, 562 kroner mer i måneden. Det er takket være garantiordningen i tariffavtalene.
14.02.2014
15:35
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I tariffavtalene mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo finnes det bestemmelser om en garantilønnsordning for de ansatte i handelen.

Bestemmelsen innebærer at høyeste minstelønnssats i tariffavtalene skal være 92 prosent av den faktiske gjennomsnittslønna til et utvalg arbeidstakere i handelen. Når den ikke er det, heves satsene.

Årlig øvelse

Nå foreligger statistikken og her var det sprik. Dermed kan de ansatte se fram til en økning i månedslønna på 562 kroner fra 1. februar. Dette tilsvarer en økning i timelønna på 3,46 kroner.

– Dette er en øvelse vi gjør årlig når det statistiske grunnlaget foreligger. Vi møtte arbeidsgiverne og foretok denne justeringen i går, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Hun understreker at denne lønnsjusteringen ikke har noe å gjøre med det kommende lønnsoppgjøret.

– Nei, dette er en regulering vi gjør i henhold til en klausul i tariffavtalene. Dette er ikke forhandlinger, det skal vi i gang med i mars, sier hun.

Kan bli mer

De varehandelsansatte kan dermed trolig se fram til nok et lønnspåslag etter at tariffoppgjøret er i havn.

– Vi har vedtatt at alle våre medlemmer skal ha en kjøpekraftsforbedring i år. Målet vårt er derfor at det skal gis mer rundt forhandlingsbordet. Det forutsetter vi at skjer. Så gjenstår det å se hva vi blir enige om, eller om vi blir enige. Vi skal i alle fall gjøre vårt for å komme i havn, sier HK-lederen.

14.02.2014
15:35
27.08.2015 20:00