STÅR PÅ KRAVA: I dag møttes HK-leder Trine Lise Sundnes og forhandlingsdirektør Pål Skarsbak i Virke for å presentere sine krav. På mandag er det alvor.

STÅR PÅ KRAVA: I dag møttes HK-leder Trine Lise Sundnes og forhandlingsdirektør Pål Skarsbak i Virke for å presentere sine krav. På mandag er det alvor.

Martin Guttormsen Slørdal

Lønn, pensjon og søndagstillegg

Handel og Kontor har overlevert tariffkravene til Virke.
01.04.2014
12:17
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor og Virke møttes i formiddag for å overlevere kravene til tariffoppgjøret. På mandag starter forhandlingene. HK-leder Trine Lise Sundnes hadde imidlertid ikke med seg helt konkrete krav i veska. Årsaken er at både HK og Virke venter i spenning på resultatet av lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, som først er klare i løpet av natta - hvis de ikke ender i konflikt. Det disse to organisasjonene klarer å bli enige om idet såkalte frontfagsoppgjøret, legger lista for både HK og Virke og resten av arbeidslivet. Spenningen knyttes først og fremst til størrelsen på lønnsøkningen, og til pensjon. HK ønsker både å få tariffestet tjenestepensjonen og å få etablert felles pensjonskasser mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Hva som skal til for at HK sier seg fornøyd, vil Sundnes imidlertid ikke svare på i dag.

Også Virkes forhandlingsdirektør Pål Skarsbak er spent på hva Fellesforbundet og Norsk Industri blir enige om.

– Vi forhandler innenfor den rammen frontfaget gir, og har tradisjoner for å holde oss til det. Når det gjelder sosiale reformer, vil vi se på teksten først, sier han.

Klekkelig betalt på søndager

På tross av denne usikkerheten, hadde HK og Virke noe å snakke om. I tillegg til lønn og pensjon, stiller HK blant annet krav som dreier seg om arbeidstid og ubekvemstillegg.

– Vi krever at våre medlemmer skal få klekkelig betalt for å være på jobb til alle døgnets tider. Dessuten vil vi at det skal være frivillig for butikkansatte å jobbe på søndager, det må inn i tariffavtalen. Vi tar regjeringa på ordet - de sier at det skal være frivillig å ha søndagsåpent. Da må det gjelde for de som skal jobbe også, sier Sundnes.

I dag har butikkansatte som jobber på søndager det samme tillegget som gjelder fra lørdag klokka 16.00; 90 kroner i timen i tillegg til ordinær timelønn.

– Hvor mye større krever dere at søndagstillegget blir?

– Nok. Representantskapet vårt har vært tydelig på at de ønsker en økning av satsene for arbeid på kvelder og i helger, så vi går inn i oppgjøret med det for øyet, sier Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

Motstridende interesser

Pål Skarsbak i Virke lot seg ikke vippe av pinnen under møtet med HK-delegasjonen.

– Jeg har ikke lest gjennom alle kravene ennå, men det var ingen overraskelser i det som ble fremført muntlig. Vi får se på det, sa han etter møtet.

Skarsbak røper allerede nå at han ikke er begeistret for kravet om høyere søndagstillegg for butikkansatte. Arbeidsgiverne er som kjent ikke glade for regjeringens løfter om at alle butikker skal få lov til å holde åpent på ukas siste dag. De frykter det vil gi høyere utgifter og at inntektene bare spres over flere dager.

– Vi har felles interesser knyttet til søndagsåpne butikker, men motstridende interesser når det gjelder kostnadene knyttet til det. Vi har ingen interesse av å øke tillegget på søndager, sier han.

Virke stilte selv en rekke krav til Handel og Kontor. Et av dem dreier seg om å innsnevre grensene for hva som er ubekvem arbeidstid.

Samfo i kø

Etter møtet med Virke dro HK-delegasjonen direkte til et tilsvarende møte med Samfo, arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkebedriftene. Tradisjonelt forhandler HK og Samfo etter at Virke-oppgjøret er ferdig, og vanligvis pleier resultatet å være det samme. I år skal HK og Samfo forhandle etter påske.

01.04.2014
12:17
27.08.2015 20:00