LO-forbund uenige om tariffoppgjøret

Mens Fellesforbundets leder Arve Bakke vil forhandle selv og prioritere lønn i årets tariffoppgjør, mener HK-leder Trine Lise Sundnes at medlemmene er best tjent med et felles LO-oppgjør hvor tariffesting av pensjon er hovedkravet.
09.01.2014
13:01
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Fellesforbundet vil forhandle på egen hånd i årets lønnsoppgjør, i et såkalt forbundsvist oppgjør. Det sier forbundsleder Arve Bakke tiI Dagens Næringsliv i dag. Han avviser at Fellesforbundet vil stille krav om økte tjenestepensjoner. I stedet vil Fellesforbundet prioritere krav om å opprettholde kjøpekraften og å heve lønningene for de som tjener minst. I forbundsvise oppgjør er det nettopp Fellesforbundet som forhandler først, og tradisjonelt legger føringer for de andre forbundenes lønnsoppgjør.

Bakke vil likevel ta spørsmål om pensjon opp med Norsk Industri, som er Fellesforbundets forhandlingsmotpart.

– Arbeidsgiver må være forberedt på at pensjon blir tema i oppgjøret. Prosessen vi har sammen med Norsk Industri vil avgjøre hvor dypt vi går inn i det. Det kan være alt fra utvalgsarbeid, utredninger og så videre. Vi går aldri inn i forhandlinger med absolutte krav på kompliserte temaer, sier Bakke til avisa.

Medbestemmelse

Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor, ønsker seg en annen løsning. Hun vil at årets lønnsoppgjør blir samordnet, slik at LO forhandler på vegne av alle forbundene. Slik kan LO kan stille det samme kravet om forhandlingsrett over tjenestepensjonene. I dag er det lovbestemt at alle arbeidstakere skal ha en tjenestepensjonsordning hvor arbeidsgiverne innbetaler minimum to prosent av lønna. Det er arbeidsgiverne som bestemmer om de skal betale inn mer, og hvilken ordning som skal gjelde for sine ansatte. Det vil Sundnes endre på.

– Jeg vil ha et samordnet oppgjør slik at vi får knesatt et prinsipp om at vi skal ha medbestemmelse over tjenestepensjonene. I et forbundsvist oppgjør blir ikke dette det felles løftet for pensjon jeg gjerne skulle ha sett. Tjenestepensjoner er utsatt lønn. Hvorfor i all verden skal arbeidsgiverne råde over den alene, spør hun.

Uholdbart

Sundnes mener det også er på høy tid å øke minimumsstandarden på to prosent av lønna.

– Dagens situasjon er ikke holdbar. En innskuddspensjon på to prosent av lønna gir veldig lite pensjon. Store grupper innenfor servicesektoren har denne ordningen. Det gjelder også mange av Fellesforbundet medlemmer, sier hun.

Sundnes vil ikke bare ha forhandlingsrett over tjenestepensjonene og øke minstestandarden. På sikt mener hun også det også er et mål å få ned forvaltningskostnadene.

– I Danmark har partene i arbeidslivet opprettet en felles pensjonskasse. En slik løsning vil få ned forvaltningskostnadene og kunne gi mer penger til pensjon, framholder hun.

Ikke avgjort

HK-lederen minner om at Fellesforbundet ikke har gjort et endelig vedtak om oppgjørsform. Det har heller ikke Handel og Kontor. Det er HKs representantskap som vil konkludere i denne saken 30. januar. Først 18. februar vil LOs representantskap ta endelig stilling til om det skal være et samordnet eller forbundsvist oppgjør, og vedta hvilke hovedkrav som skal stilles i lønnsoppgjøret.

– Fellesforbundet må bare vedta det de vil. De som tror at pensjon ikke blir tema i tariffoppgjøret, må tenke om igjen, sier hun.

Det kan de bli flere om. NHO har gang på gang avvist å diskutere pensjon i det hele tatt i årets hovedoppgjør.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

09.01.2014
13:01
27.08.2015 20:00