HK-leder Trine Lise Sundnes forventer resultater når Fellesforbundet skal forhandle om lønn og tjenestepensjon.

HK-leder Trine Lise Sundnes forventer resultater når Fellesforbundet skal forhandle om lønn og tjenestepensjon.

Martin Guttormsen Slørdal

LO samles om pensjonskrav

Tjenestepensjon blir et av de viktigste kravene i årets tariffoppgjør. HK stoler på at Fellesforbundet får gjennomslag for kravet.
18.02.2014
14:43
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor har i flere måneder argumentert for at det er på tide å få tjenestepensjonene inn i tariffavtalene, slik at arbeidstakerne får innflytelse over dem. I dag er det arbeidsgiverne som har styringen over tjenestepensjonene. Det store flertallet av HKs medlemmer har en innskuddsbasert pensjon på to prosent av lønna, i tråd med lovens minstekrav. Det er ikke godt nok for forbundet. Dessuten har HK vært opptatt av å få til såkalt brede ordninger, felles pensjonskasser hvor mindre penger går til administrasjon og mer til pensjon. Slik kan pensjonspremiene også bli like, uavhengig av kjønn.

På LOs representantskapsmøte tirsdag ble dette vedtatt som det viktigste kravet i tariffoppgjøret i privat sektor, i tillegg til økt lønn.

Forventer resultater

På tross av at Handel og Kontor har ment at årets oppgjør må foregå samordnet mellom LO-forbundene og med LO i front, ble det vedtatt at tariffoppgjøret skal skje forbundsvist. Dermed er det Fellesforbundet og dets leder Arve Bakke som skal gå i bresjen for forhandlingene, også om pensjon.

HK-leder Trine Lise Sundnes har tro på at Fellesforbundet skal klare brasene.

– Jeg er godt fornøyd med at representantskapet samlet seg om et felles krav om tariffesting av tjenestepensjonen. Arve Bakke har tidligere satt inn sin stilling på at han skal få til dette. Og Fellesforbundet har tidligere vist at de kan ha fellesskapets behov for øyet. Vi får sørge for å bakke dem opp, for vi forventer et godt resultat, sier hun til HK-Nytt.

Høyere lønn

Tro ikke at LO nøyer seg med å få tjenestepensjonene inn i tariffavtalene. Lønn er viktig i år også. I vedtaket fra representantskapet står det at medlemmenes kjøpekraft skal sikres, gjennom sentrale lønnstillegg og bedring av minstelønnssatser og garantiordninger. Likelønn skal også prioriteres. Trine Lise Sundnes vil ikke tallfeste hva hun mener er en riktig lønnsøkning.

– Vi skal ha vår rettmessige del av kaka. Vi skal ha et resultat som sikrer en mer rettferdig tjenestepensjon og kroner og øre. Men nå skal det forhandles, sier hun.

Etter det HK-Nytt forstår møtes Fellesforbundet og Norsk Industri til første forhandlingsmøte 10. mars.

NHO må forhandle

NHO og Fellesforbundets motpart Norsk Industri har vært tydelige på at de ikke ønsker å diskutere pensjon i årets tariffoppgjør. Det mente Arve Bakke de skal bli flere om.

– De må snakke om det, forhandle om det, og mekle om det, sa han, til stor applaus fra representantskapet.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

18.02.2014
14:43
27.08.2015 20:00