ERSTATNING: Det er opp til HK-medlemmet og Lampehuset å finne fram til en minnelig løsning. Illustrasjonsbilde.

ERSTATNING: Det er opp til HK-medlemmet og Lampehuset å finne fram til en minnelig løsning. Illustrasjonsbilde.

Martin Guttormsen Slørdal

Lampehuset diskriminerte HK-medlem

Likestillingsombudet slår fast at bedriften diskriminerte en kvinne da de ikke tilbød henne et vikariat.
17.06.2014
09:38
27.08.2015 20:00

Et HK-medlem som jobbet i en av Lampehusets avdelinger klagde arbeidsgiveren inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet i fjor. Klagen inneholdt tre punkter.

Da kvinnen var gravid, skal Lampehuset ha nektet å tilrettelegge arbeidsplassen for henne ved å sørge for å skjerme henne for brukte sparepærer. Disse pærene kan være svært farlig for gravide om de knuses. Dessuten mener kvinnen, som ønsker å være anonym, at hun ble trakassert av en kollega på grunn av graviditeten, og at sjefen hennes ikke grep inn.

Da HK-medlemmet var i foreldrepermisjon ble avdelingen hun jobbet i lagt ned. Kvinnen ble sagt opp, men hadde som alle andre fortrinnsrett til ny stilling i samme bedrift det første året etter oppsigelsen. Stor var derfor forundringen hennes da hun oppdaget at en kollega med kortere ansiennitet hadde fått tilbud om et vikariat i en annen avdeling. Det mente hun var diskriminering, og klaget også dette inn til Ombudet.

Benekter diskriminering

I sine svar til Likestillingsombudet bestrider Lampehuset alle påstander. Bedriften mener at de har gjort det de kunne for å tilrettelegge arbeidet for kvinnen mens hun var gravid, blant annet ved å flytte de brukte sparepærene. Arbeidsgiveren benekter også at noen av de ansatte skal ha trakassert henne. Og Lampehuset mener at det ikke var noen vits i å tilby kvinnen det aktuelle vikariatet, fordi hun var i svangerskapspermisjon. Kvinnen på sin side mente at hun ville gjort seg ferdig med den siste delen av permisjonen om hun visste at det var et ledig vikariat i Lampehuset.

Ett av tre punkter

Likstillingsombudet har vurdert sakene i lys av likestillingsloven. De har kommet fram til at Lampehuset brøt loven på ett av punktene: Å ikke tilby kvinnen vikariatet selv om hun var i svangerskapspermisjon. «Formålet med et sterkt vern for gravide kvinner og de som tar ut foreldrepermisjon, er blant annet å sikre tilknytning til arbeidslivet. Kvinner ville kommet svært dårlig ut i arbeidslivet hvis det var saklig å legge vekt på fravær som følge av foreldrepermisjon i en tilsettingssak», heter det i uttalelsen fra Ombudet.

Når det gjelder tilretteleggingsplikten viser Ombudet til at de ikke kan ta stilling til hvor langt den strekker seg. Det er Arbeidstilsynet som håndhever bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om dette.

Ombudet konkluderer videre med at kvinnen ikke har blitt trakassert. Det er fordi påstand står mot påstand, og at det ikke finnes vitner som kan bekrefte det.

Erstatning?

Lampehusets frist for å anke saken til Likestillingsnemnda er gått ut. Dermed blir denne uttalelsen stående. Likestillingsombudet kan ikke «dømme» noen til å betale erstatning for brudd på likestillingslovgivningen. De har imidlertid oppfordret partene til å løse dette, og bedt Lampehuset om å legge fram et forslag til hvordan det skal gjøres. Det har bedriften ikke gjort. Kvinnen har tatt kontakt med HK for å få hjelp til dette. Den tidligere Lampehuset-ansatte er glad for at hun har fått medhold av Likestillingsombudet.

– Jeg har vunnet fram, og det er en seier. Jeg skulle gjerne sett at jeg fikk medhold i alle tre punkter, men slik gikk det ikke, konstaterer hun.

Lampehuset ønsker ikke å kommentere saken.

lene.svenning@lomedia.no

17.06.2014
09:38
27.08.2015 20:00