MISTET JOBBEN UFRIVILLIG: HK-medlem Kari Hambro så fram til å ta ut AFP-pensjonen. Da hun ble alvorlig syk ble sluttvederlag en trøst. Hun mener arbeidstakere og tillitsvalgte burde kjenne bedre til denne ordningen.

MISTET JOBBEN UFRIVILLIG: HK-medlem Kari Hambro så fram til å ta ut AFP-pensjonen. Da hun ble alvorlig syk ble sluttvederlag en trøst. Hun mener arbeidstakere og tillitsvalgte burde kjenne bedre til denne ordningen.

Martin Guttormsen Slørdal

En lite kjent rettighet i tariffavtalen ble redningen:

Kari fikk 65.000 kroner da hun mistet jobben

Kari Hambro så fram til å gå av med AFP. Da helsa sviktet ble sluttvederlagsordningen et plaster på såret.
10.10.2017
10:16

martin.slordal@lomedia.no

I begynnelsen av 2015 ble HK-medlem Kari Hambro sykmeldt fra jobben som butikkmedarbeider hos Coop Extra på Fagernes. I lang tid hadde hun kjent smerter i ryggen. Nå forsto hun at det var mer alvorlig enn vanlige ryggplager, hun begynte også å miste førligheten i begge beina. Diagnosen var spinal stenose. Kort fortalt er det en innsnevring av ryggmargs­kanalen, som kan gi økt trykk på nervene i ryggmargen, og blant annet forårsake svakhet i føtter og bein.

– Jeg ble lagt inn på sykehus for operasjon. Der sa de at jeg var millimetere fra å bli lam, forteller hun til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Virke vil slanke tariffavtalene og arbeidsmiljøloven

AFP-pensjonen glapp

Etter et langt arbeidsliv, med nesten 30 års fartstid i Coop, nærmet Kari Hambro seg pensjonsalder. I 2015 var det fire år til Hambro kunne gå av med avtalefestet pensjon (AFP). Det ville sikret henne en livsvarig pensjonsutbetaling sammen med utbetalingen fra folketrygden. For å ha rett til AFP må du blant annet stå i arbeid til du fyller 62 år.

– Så lenge det var bedring etter operasjonen, og med trening og fysikalsk behandling, var jeg optimistisk med tanke på å komme tilbake i jobb, sier HK-medlemmet.

Men slik gikk det ikke for Kari Hambro. Håpet om å komme tilbake i jobb, og kunne få med seg den gullkantede AFP-pensjonen, forsvant. Halvannet år etter operasjonen skjønte Hambro at hun risikerte å bli uføretrygdet.

Fikk utbetalt 65.000 kroner

På senvinteren 2017 fikk Hambro innvilget uføretrygd. Den utgjør 66 prosent av lønna hun ellers ville fått. 1. april søkte hun om såkalt sluttvederlag (se faktarammen). Arbeidsgiveren til Hambro var behjelpelig med å finne fram riktige søknadspapirer og dokumentasjon på arbeidsforholdet. Hun fikk også råd og veiledning fra HKs regionkontor på Hamar. Fire måneder senere fikk hun beskjed om at søknaden var innvilget. Ikke lenge etterpå fikk hun utbetalt 65.000 kroner fra sluttvederlagsordningen.

I dag bruker Kari Hambro mye tid på trening og fysisk aktivitet. Helsa blir nok aldri den samme som før, men hun har mange gode perioder. Hun synes det er litt bittert at AFP-pensjonen hennes røk, men sier det er positivt at det finnes en ordning for dem som ufrivillig må ut av arbeidslivet.

– Jeg kan ikke klage. Pengene fra sluttvederlagsordningen ble en liten oppmuntring, et plaster på såret, sier hun til HK-Nytt.

Økonomisk støtte i en vanskelig situasjon

Sluttvederlagsordningen er et resultat av tariffoppgjøret mellom LO og NHO i 1966. Ordningen, som kanskje ikke så mange kjenner til, gir en økonomisk kompensasjon, en engangsutbetaling, til arbeidstakere som ufrivillig må slutte i jobben sin. Årsakene kan være at bedriften går konkurs, ved nedbemanning eller som i Kari Hambros tilfelle; sykdom. Det er et eget kontor som står for behandling av søknader og utbetalingen av beløpet som kommer fra et eget fond.

Ordningen med sluttvederlag er et gode du har dersom du jobber i en bedrift med tariffavtale. Pengene skal være en hjelpende hånd til de som havner i en vanskelig situasjon. Det er et spleiselag mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der skattefritaket (fram til 2016, se egen sak) var statens bidrag.

Det er noen regler å forholde seg til dersom du skal få søknaden din innvilget. Du må ha fylt 50 år, men ikke ha bikket 67. Du må også ha en viss ansiennitet hos arbeidsgiver for å få søknaden godkjent. Beløpet som utbetales varierer fra 20.000 til 80.000 kroner ut i fra alder ved sluttdato.

Lite opplyst ordning

Kari Hambro var tillitsvalgt på arbeidsplassen på Fagernes. Hun kjente godt til sine rettigheter. Sluttvederlagsordningen hadde hun også kjennskap til. Det samme hadde arbeidsgiveren hennes. Slik tror hun ikke det er over alt.

– Det er for lite opplyst om sluttvederlagsordningen. Jeg mener det er viktig at både tillitsvalgte og arbeidsgivere setter seg inn i hva dette er, sier hun.

Hambro skulle gjerne sett at det ble gitt mer informasjon til arbeidsgivere og tillitsvalgte på arbeidsplassene om ordningen.

ANDRE SAKER FRA HK-NYTT:

• Flertall mot søndagsåpne butikker på Stortinget

• HK-medlemmer på Stortinget

Sluttvederlagsordningen

• Ordning inngått mellom LO og NHO i 1966.

• Over 10.000 bedrifter med til sammen 710.000 arbeidstakere er tilsluttet ordningen.

• Over 2.000 søknader kom inn i 2016. 1.459 av dem ble innvilget.

• Arbeidstakere som oppfyller vilkårene til AFP har ikke rett til sluttvederlag.

• Du må ha vært ansatt i minst ti sammenhengende år i samme bedrift for å søke, eller ha til sammen 20 års ansiennitet i bedriften, hvorav de tre siste årene sammenhengende.

• For arbeidstaker som har arbeidet i flere bedrifter, må arbeidstakeren ha vært omfattet av sluttvederlagsordningen i minst 15 sammenhengende år umiddelbart før sluttdato.

Kilde: www.sluttvederlag.no

MISFORNØYD: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er styremedlem i sluttvederlagsordningen. Hun mener at regjeringens skattlegging av sluttvederlag er smålig.

MISFORNØYD: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er styremedlem i sluttvederlagsordningen. Hun mener at regjeringens skattlegging av sluttvederlag er smålig.

Martin Guttormsen Slørdal

Ikke lenger skattefritt

Før ble det ikke trukket skatt av sluttvederlag. Nå havner mye av utbetalingene i statskassa. Smålig, mener LO-nestleder.

HELGE RØNNING BIRKELUND OG MARTIN G. SLØRDAL

hk-nytt@lomedia.no

På fondet som utgjør sluttvederlagsordningen står det 1,5 milliarder kroner. Ordningen er en håndsrekning til eldre arbeidstakere som uforutsett mister jobben. Til og med 2015 var sluttvederlag skattefritt. Under budsjettforhandlingene det samme året sørget Høyre og Frp-regjeringen, med støtte fra samarbeidspartiene Venstre og KrF, for at reglene ble endret. Engangsbeløpet skulle beskattes på vanlig måte, som en biinntekt.

Usosial politikk

Et skattefritt sluttvederlag overlevde 14 finansministre før Høyre og Fremskrittspartiet kom i regjering. Jørgen Næsje (Frp), statssekretær i Finansdepartementet, har tidligere uttalt til Avisens nyhetsbyrå (ANB) at regjeringen har ryddet opp i et komplisert regelverk ved å innføre skatt på ordningen.

– Det er ikke urimelig at arbeidstakere som faktisk mottar sluttvederlag, skattlegges for dette. De er jo i en bedre stilling enn oppsagte uten sluttvederlag, sa Næsje til ANB i mai 2016.

Christopher Beckham, nestleder i HK, mener at de nye skattereglene viser hvordan regjeringens politikk skaper større forskjeller mellom folk.

– De gir skattelette til de rike i samfunnet samtidig som arbeiderklassen må skatte mer, sier han til HK-Nytt.

Vil gjeninnføre

Før valget i høst sa Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiets daværende arbeidspolitiske talsperson, at Ap ville gjeninnføre skattefritaket på sluttvederlag dersom partiet havnet i regjering. Det blir det neppe noe av med det første.

– Dette er et av de mange kuttene dagens regjering har gjennomført som øker forskjellene mellom folk. Det er nok et eksempel på regjeringens usosiale politikk, sa Andersen.

Avkorting mot Nav-ytelser

Og ikke nok med at de nye skattereglene fører til mindre penger i pungen for de som rammes av sykdom, konkurs eller nedbemanning; sluttvederlaget avkortes også mot Nav-ytelser. Som en direkte konsekvens av at sluttvederlag regnes som inntekt, er det nemlig i strid med lovens ordlyd å unngå avkortning mot trygdeytelser.

Av et sluttvederlag på 80.000 sitter dermed de som mister jobben igjen med 25.000 kroner. Utregningen baserer seg på prosentsats for biarbeidsgiver, og opplysninger fra arbeids- og sosialdepartementet som oppgir at en regelendring som hindrer avkorting vil gi 50 millioner kroner mer i trygdeutgifter.

– Smålig av regjeringen

Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO, mener regjeringens skatt på sluttvederlaget er så smålig at det vanskelig lar seg beskrive.

– De valgte å gjøre om skattereglene på sluttvederlagsordningen uten å konferere med oss først. Dette er nok et eksempel på at denne regjeringen ikke er interessert i å ha et reelt trepartsamarbeid, sier Følsvik til HK-Nytt.

LO og NHO har sammen protestert mot regelendringene. Følsvik er ikke imponert over argumentasjonen til Frp om at de har ryddet opp i et komplisert regelverk.

– Det er respektløst sagt overfor de som mottar sluttvederlag. De kan ikke ha mye kontakt med arbeidslivet når de kommer med slike uttalelser, sier LO-nestlederen.

Følsvik sier de ikke har fått noen signaler fra regjeringen om at skatten på sluttvederlaget fjernes igjen.

– Vi kan ikke sitte å se på at pengene forsvinner til statskassa. Det er ikke en varig løsning for sluttvederlagsordningen. Vi blir nødt til å sette oss ned sammen med NHO og finne ut hva vi gjør med ordningen, sier LO-nestlederen.

Hensikten blir borte

HK-medlem Kari Hambro hadde siste ordinære arbeidsdag på Coop Extra på Fagernes 5. januar 2015 før hun ble sykmeldt. Hun ble derfor ikke berørt av regelendringene til regjeringen. Hun synes synd på dem som blir det.

– Beløpet er en trøst for de som havner i en vanskelig situasjon. Da er det fryktelig for dem at disse pengene skal skattes i hjel. Hensikten med ordningen blir borte, mener Hambro.

10.10.2017
10:16

Sluttvederlagsordningen

• Ordning inngått mellom LO og NHO i 1966.

• Over 10.000 bedrifter med til sammen 710.000 arbeidstakere er tilsluttet ordningen.

• Over 2.000 søknader kom inn i 2016. 1.459 av dem ble innvilget.

• Arbeidstakere som oppfyller vilkårene til AFP har ikke rett til sluttvederlag.

• Du må ha vært ansatt i minst ti sammenhengende år i samme bedrift for å søke, eller ha til sammen 20 års ansiennitet i bedriften, hvorav de tre siste årene sammenhengende.

• For arbeidstaker som har arbeidet i flere bedrifter, må arbeidstakeren ha vært omfattet av sluttvederlagsordningen i minst 15 sammenhengende år umiddelbart før sluttdato.

Kilde: www.sluttvederlag.no