JUBLER: Karoline Småland Larsen og Renate Niva kan feire etter at lagmannsretten har slått fast at oppsigelsene av dem var ugyldige.

JUBLER: Karoline Småland Larsen og Renate Niva kan feire etter at lagmannsretten har slått fast at oppsigelsene av dem var ugyldige.

Martin Guttormsen Slørdal

Kappahl-ansatte får beholde jobben

Oppsigelsene av de ansatte på Kappahl Pyramiden i Tromsø var ugyldige, slår lagmannsretten fast.
19.04.2016
13:20
19.04.2016 13:20

Nå kan Karoline Småland Larsen og Renate Niva smile fra øre til øre. Kleskjeden Kappahl hadde ikke loven på sin side da bedriften sa dem opp for snart to år siden. Det har Hålogaland lagmannsrett slått fast i en nylig avsagt dom.

Les også: Kappahl-ansatte bestrider oppsigelse

Må se butikkene under ett

Høsten 2014 la kleskjeden ned butikken på kjøpesenteret Pyramiden i Tromsø, en av de tre Kappahl-avdelingene i Tromsø. De ansatte ble oppsagt. Slik skal det ikke gjøres, mente Handel og Kontor, som har bistått Larsen, Niva og en tredje kollega. Kappahl skulle lagt ansiennitetsprinsippet til grunn, og tilbudt de ansatte ved Pyramiden jobb på en av de andre Kappahl-butikkene i Tromsø, framholdt forbundet.

Kappahl viste til at dette er en praksis de har fulgt i alle år, når de har lagt ned butikker. Hver butikk har utgjort sin egen såkalte utvelgelseskrets. Bedriften mente at praksisen var akseptert av de tillitsvalgte. Det benektet HK, og blir trodd av et flertall av dommerne. Retten mener også at det ville vært praktisk mulig for Kappahl å lage større utvelgelseskretser. De oppsagte HK-medlemmene i Tromsø pekte på at deres tilknytning først og fremst har vært til Kappahl, ikke til butikken på Pyramiden, og at de har jobbet på alle de tre avdelingene i byen.

Drøftet ikke oppsigelsene

Nedleggelsen av butikken og oppsigelsen av de ansatte foregikk uten at det ble drøftet med de tillitsvalgte eller tilstrekkelig med den enkelte ansatte, slik hovedavtalen sier at det skal. Det gjør at de ansatte mistet muligheten til å ha en reell innflytelse på hvordan oppsigelsene skulle gjennomføres, mener flertallet av dommerne.

Regionsekretær Marius Nilsen i HK er naturlig nok svært fornøyd med dommen.

– Resultatet er godt for medlemmene. I tillegg er dommen svært grundig i sin behandling av prosessene forut for oppsigelser. Den vil være nyttig for tillitsvalgte i andre bedrifter, mener han.

Erstatning

Da saken var oppe til behandling i tingretten i fjor høst, tapte HK-medlemmene. Nå har altså lagmannsretten gitt dem medhold i at oppsigelsene var ugyldige. Larsen og Niva har stått i stilling så lenge saken har pågått, derfor er de ikke tilkjent erstatning for tapt inntekt. Den tredje kollegaen, som ikke har bedt om å få fortsette i jobben, har blitt tilkjent 500.000 kroner for erstatning for tapt inntekt. Alle tre har fått 75.000 kroner hver i erstatning for den belastningen de har hatt med å bli oppsagt. Mens Larsen nettopp hadde kjøpt leilighet og ventet sitt første barn da hun ble oppsagt, er Niva alene om forsørgeransvaret for sitt barn. Deres tredje kollega har jobbet i kjeden 30 år, og er godt voksen.

I retten igjen og igjen

Siden denne saken begynte å rulle har Kappahl krevd at Larsen og Nivå måtte fratre jobbene sine. Det spørsmålet har vært behandlet både i tingretten og lagmannsretten, uten at kravet har blitt endelig tatt til følge. Også denne gangen krevde Kappahl at Larsen og Nivå måtte slutte i jobbene sine, uansett om oppsigelsene ble kjent gyldige eller ei. Det avviser lagmannsretten.

Lagmannsrettens dommerne har delt seg i et flertall og et mindretall. Dommen kan ankes til Høyesterett.

lene.svenning@lomedia.no

19.04.2016
13:20
19.04.2016 13:20

Mest lest