TRYGGE PÅ TOPPEN: Bjørn Mietinen, Trine Lise Sundnes og Christopher Beckham ser ut til å sitte trygt. Det er foreløpig ingen som vil utforde de tre i toppen når landsmøtet skal velge ny forbundsledelse til uka.

TRYGGE PÅ TOPPEN: Bjørn Mietinen, Trine Lise Sundnes og Christopher Beckham ser ut til å sitte trygt. Det er foreløpig ingen som vil utforde de tre i toppen når landsmøtet skal velge ny forbundsledelse til uka.

Martin Guttormsen Slørdal

Ingen utfordrere til HK-ledelsen

Det går mot gjenvalg av de tre på toppen i Handel og Kontor, men i forbundsstyret kan det bli store utskiftinger. På lørdag starter HKs landsmøte.
11.10.2016
15:05
11.10.2016 15:05

lene.svenning@lomedia.no

Både leder Trine Lise Sundnes og nestlederne Bjørn Mietinen og Christopher Beckham har sagt seg villige til å fortsette i vervene sine i fire nye år. Etter det HK-Nytt erfarer, er det heller ingen som stiller opp som motkandidater til de tre toppvervene.

I forbundsstyret er det derimot ventet en del utskiftinger. Flere av de sittende forbundsstyremedlemmene trer ut, flere av dem på grunn av alder. Det gjelder både John Sanden fra region Østlandet Sør, Sonja Hjelvik fra region Vest og Knut Bekkevold som har representert de landsomfattende avdelingene (SLA).

I Østlandet Sør har de bestemt seg for hvem som er deres kandidat: Det er Tone Cathrine Hartz, som ble valgt til leder i regionen i vår. I region Vest vil de også ha den nye regionlederen inn i forbundsstyret; Beate Steinsvik. SLA har samlet seg om Roy Jonskås som sin kandidat. Han er leder i Foreningen for luftfart og reiseliv.

Jorunn Martinsen fra Region Øst har også bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. Regionen har samlet seg om John Thomas Suhr som sin kandidat. Suhr er leder av avdelingen Oslo/Akershus HK. Region Øst har to forbundsstyremedlemmer. Else Johansen fra Østfold HK fortsetter i forbundsstyret om regionen får det som den vil.

Elisabeth Sundset fra Region Midt-Norge sitter i forbundsstyret i dag. Da HK-Nytt foretok en rundspørring om gjenvalg blant forbundsstyremedlemmene i ferbruar, sa Sundset ja til å fortsette. Nå vil hun imidlertid verken svare ja eller nei til nok en fireårsperiode. Sundset vil heller ikke oppgi årsaken til at hun ikke vil svare på spørsmålet. Regionens andrekandidat er Jonny Meland. Han har nettopp overtatt ledervervet i regionen.

Jan Roger Hansen fra Region Nord-Norge tar ikke gjenvalg. Regionen har meldt inn sin kandidat til valgkomiteen. Det er Johan Martin Andreassen, klubbleder på Coops lager i Tromsø.

Region Indre Østlands kandidat er Roy Kristiansen. Han er den som har sittet lengst i HKs forbundsstyre, i hele 20 år. Gjenvalg tar også Ann Karin Simonsen fra region Agder/Rogaland.

Hvem som til slutt blir valgt, får vi først vite på HK-landsmøtets nest siste dag. Tirsdag til uka legger valgkomiteen fram sin innstilling, og det skal voteres.

11.10.2016
15:05
11.10.2016 15:05