HK-leder Sture Arntzen og Samfo-direktør Torgeir Kroken sto langt fra hverandre, men riksmekleren fikk partene til å enes om lønnsoppgjøret for de Coop-ansatte. Arkivfoto.

HK-leder Sture Arntzen og Samfo-direktør Torgeir Kroken sto langt fra hverandre, men riksmekleren fikk partene til å enes om lønnsoppgjøret for de Coop-ansatte. Arkivfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

Ingen streik i Coop

HK og LO gikk tirsdag kveld ut fra riksmeklerens kontor med det samme lønnstillegget for Coop-ansatte som for øvrig varehandel. Dermed er den varslede storstreiken avlyst.
21.05.2013
22:56
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

- Jeg er svært, svært fornøyd med at vi kom i havn med et meklingsresultat som var i samsvar med de kravene vi hadde i forhandlingene, sier HK-leder Sture Arntzen til HK-Nytt.

HK og LO møtte tirsdag formiddag arbeidsgiverforeningen Samfo til mekling etter at forhandlingene mellom dem ble brutt i april. Da sa arbeidsgiverne blankt nei til å innfri kravet om de samme lønnstilleggene som HK og LO hadde oppnådd med arbeidsgiverforeningen Virke. Et par timer før fristen gikk ut ved midnatt, lyktes det riksmekleren å få Samfo med på kravene om likebehandling mellom de to tariffavtalene i handelen.

Minst 4.65 til alle

Resultatet er et lønnstillegg på mellom 4,65 og 6,65 kroner for de store gruppene. De overenskomstene som gjennomsnittlig ligger over gjennomsnittlig industriarbeiderlønn fikk et generelt tillegg på 0,75 kroner, slik frontfagene forhandlet fram med NHO.

- Dette gjelder avtalene med Coop Norge (lageransatte, red.anm.) og avtalen for ledere i Coop Norge. Lederne i samvirkelag fikk det samme generelle tillegget, men vi fikk også økt basislønna til disse lederne med 9.900 kroner i året, forteller en fornøyd HK-leder.

Noen av overenskomstene fikk også lavlønnstillegg på 1,40 kroner i timen.

Les hele Riksmeklerens møtebok her

Stor streikefare

Sture Arntzen sier at det satt langt inne, men at den reelle streikefaren bidro til at arbeidsgiverne etterkom kravet. 1.400 Coop-ansatte var klare til å legge ned arbeidet fra onsdag morgen dersom det ikke lyktes forhandlerne og mekleren å komme i mål.

- Arbeidsgiverne har nok registrert den voldsomme mobiliseringen før meklingen. Vi sa dessuten fra tidlig at vi ikke gikk ut av meklingskontorene uten en identisk avtale som vi har med Virke. Vi avviste alle forslag om å flytte datoen for lønnsjusteringen. De visste at vi kom til å streike i morgen dersom dette ikke kom på plass, sier Arntzen.

Likhetsprinsippet enklere

Han tror meklingsrunden har skapt en viss presedens for kommende tariffoppgjør, at det vil herske et likhetsprinsipp mellom tariffavtalene som HK har med de to arbeidsgiverforeningene.

- Jeg tror ikke de vil prøve seg på dette igjen, sier Arntzen til HK-Nytt.

Skal se på lønnsutviklingen

I meklingen ble partene imidlertid enige om at en arbeidsgruppe skal se på lønnsveksten og konkurranseevnen til Coop-bedriftene sammenlignet med andre bedrifter i bransjen. Hensikten er "å skape en felles plattform i forkant av kommende tariffoppgjør", som det står i protokollen fra meklingen.

Dette er Samfo-direktør Torgeir Kroken fornøyd med. Men han ser med bekymring på de økonomiske konsekvensene av meklingsresultatet.

- Vi har unngått streik, men vi er bekymret for konsekvensene av lønnsoppgjøret for samvirkelagene, sier Kroken i en kommentar.

Meklingsresultatet ble godtatt over bordet og lønnsjusteringene gjelder fra 1. april.

21.05.2013
22:56
27.08.2015 20:00