PROTESTERTE: Alejandra Berg, nestleder i klubben på kundesenteret, Kateryna Igoreva, tillitsvalgt i klubben, Fawsi Adem,  konserntillitsvalgt, Paal Flatabø, hovedtillitsvalgt i klubben og John Thomas Suhr, leder i Oslo/Akershus HK var blant dem som var tilstede på fanemarkeringen da kundesenteret holdt søndagsåpent.

PROTESTERTE: Alejandra Berg, nestleder i klubben på kundesenteret, Kateryna Igoreva, tillitsvalgt i klubben, Fawsi Adem, konserntillitsvalgt, Paal Flatabø, hovedtillitsvalgt i klubben og John Thomas Suhr, leder i Oslo/Akershus HK var blant dem som var tilstede på fanemarkeringen da kundesenteret holdt søndagsåpent.

Tormod Ytrehus

SISTE:

Ikea utsetter søndagsåpent på ubestemt tid

Møbelgiganten holdt kundesenteret søndagsåpent én gang. Nå holder de stengt på ubestemt tid.
24.09.2018
09:23
25.09.2018 15:22

lene.svenning@lomedia.no

Søndag 9. september holdt Ikea kundesenteret sitt åpent, på tross av protester fra de tillitsvalgte. Det er ikke lovlig å holde åpent på søndager, mener de.

De tillitsvalgte protesterte ved å arrangere en fanemarkering utenfor kundesenteret på Slependen i Akershus samme morgen, sammen med HK i Oslo og Akershus og andre lokale fagforeninger. Konserntillitsvalgt Fawsi Adem i Ikea lovet at om kundesenteret holdt åpent en søndag til, ville han sørge for å arrangere den største markeringa i HKs historie.

LES OGSÅ: Første tariffavtale på plass etter streiken

Lei seg for feil

I første omgang utsatte Ikea planene om å holde søndagsåpent. I et innlegg på bedriftens intranett opplyste ledelsen om at kundesenteret vil holde søndagsåpent igjen fra den 14. oktober. Utsettelsen skyldes at Ikea har gjort en feil, skrev de på intranettet: «Handel og Kontor (HK) har påpekt at det skulle vært forhandlingsmøte fire uker før vi begynte med søndagsjobbing på kundesenteret. Vi er enige med HK at vi har gjort en feil, og vi vil derfor slutte med søndagsjobbing de neste fire ukene, og vil først starte opp igjen i uke 41. Vi har hatt en åpen dialog med Handel og Kontor hele veien, og er lei oss for at vi gjorde en feil med å ikke ha forhandlingsmøte før vi begynte med å ha medarbeidere på jobb på søndager på kundesenteret. Når vi nå skal ha forhandlingsmøte vil vi være i samsvar med Landsoverenskomsten».

– Ledelsen har misforstått

Konserntillitsvalgt Fawsi Adem mente ledelsen misforsto bestemmelsene i tariffavtalen.

– Det er riktig at de kan bestemme hvordan vaktlista skal se ut hvis de ikke blir enige med oss, og at den kan settes i verk med fire ukers varsel. Men de må først forhandle med oss om rammene for arbeidstida, for eksempel om de i det hele tatt kan ha åpent på søndager. Her kreves det enighet mellom partene, sier han til HK-Nytt.

I en e-post til HK-Nytt opplyser Janne Engeskog, leder på kundesenteret, at de nå har bestemt seg for å utsette å holde kundesenteret søndagsåpent, på ubestemt tid. «Vårt ønske har hele veien vært å ha en åpen og god dialog med HK, og her har Fawsi helt rett. Det foreligger også underlag som krever forhandling om rammen for arbeidstid, men dette var vi rett og slett ikke oppmerksom på. (...) Vi har derfor besluttet å utsette hele prosjektet med søndagsåpent kundesenter på ubestemt tid».

– Godt nytt

Det er Paal Flatabø, hovedtillitsvalgt på kundesenteret glad for.

– Det er godt nytt for oss, dette går i den retningen vi ønsker, sier han.

Handel og Kontor og LO har tatt ut stevning mot Ikea i denne saken. Flatabø vil la denne prosessen gå sin gang så lenge de ikke har fått bekreftet at Ikea legger bort planene om søndagsåpent for godt.

– Det har vært overraskende at de prøver seg og strekker stikken på tross av at vi truer med rettssak. Det er i seg selv ganske provoserende. Nå ser det ut til at de tar til vettet. Men at legger det på is, betyr ikke at vi stopper den rettslige prosessen. Vi går videre med den til vi får en avklaring på dette, sier han.

Dette sier loven om søndagsarbeid

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søndag eller helgedag og til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i paragraf 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø

24.09.2018
09:23
25.09.2018 15:22

Dette sier loven om søndagsarbeid

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søndag eller helgedag og til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i paragraf 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø