Ica-salget: Fem lagre kan bli borte

Hundrevis av ansatte på lagerterminalene kan bli berørt når Konkurransetilsynet gir sin endelige godkjenning av Coop sitt oppkjøp av Ica.
11.03.2015
15:28
27.08.2015 20:00

res@lomedia.no

Sist uke sa Konkurransetilsynet ja til Coops planer om å kjøpe opp Ica i Norge. Betingelsen for godkjenningen er at Coop gjennomfører sine planer om å selge 93 butikker ut av konsernet. Nå har det også kommet et forslag fra Coop om en kraftig reduksjon i antall lagre og terminaler. Det skyldes at både Coop og Ica har hatt hver sine logistikk-knutepunkter på omtrent de samme stedene.

Les også: HK-tillitsvalgte fornøyde med oppkjøpet

Tre usikre

I går sa pressekontakt i Coop, Kristin Paus til avisa Fremover at det er Coops system som skal ligge i bunn, men at der Ica sine løsninger er bedre enn Coop sine, vil Ica-terminalene videreføres. I forslaget ligger det at tre Coop-lagre pluss Coop sitt logistikksenter skal videreføres, mens det i utgangspunktet kun er samlastterminalen i Lørenskog og lageret i Bergen som overlever fra Ica-systemet. Fremtiden til de tre Ica-lagrene på Skårer og Luhrtoppen i Lørenskog, samt på Langhus i Follo, er også høyst usikker. Der vil det bli vurdert om Coop sitt sentrallager har kapasitet til å overta alt volumet fra de tre Ica-lagrene.

Ikke styrebehandlet

Konserntillitsvalgt i Ica, Transportarbeiderforbundets Johnny Sletvold, understreker imidlertid at kuttlista fra Coop ikke er hogd i stein.

– Dette er en foreløpig vurdering av lagerstrukturen, og forslaget er heller ikke styrebehandlet. Før det kan gjøres, må Konkurransetilsynet godkjenne oppkjøpet, og det avhenger av et salg av 93 butikker, påpeker han.

Det bekrefter også Kristin Paus i Coop.

– Det som er lagt fram nå er et foreløpig målbilde for fremtidig lagerstruktur i «nye» Coop. Endelige beslutninger kan ikke tas før Ica faktisk blir en del av Coop, og dette betinger en formell godkjenning av Konkurransetilsynet, sier hun.

Ifølge Sletvold vil det gå litt tid før det er på plass.

– Jeg tror det tidligst vil skje i løpet av april-mai, sier han.

Ryddige prosesser

Totalt har Transportarbeiderforbundet mellom 350 og 400 medlemmer i Ica. Hvor mange av dem som vil bli rammet, dersom forslaget til ny lagerstruktur i Coop blir vedtatt, tør ikke Sletvold spå noe om.

– Den informasjonen vi har fått fra Coop er at det skal være ryddige prosesser. Vi skal i diskusjoner med Coop, men før de er gjennomført er det vanskelig å si noe om hvor mange av Ica og Coop sine ansatte som blir berørt. Det handler også om det blir en ren virksomhetsoverdragelse eller ikke, sier Sletvold.

Blir det en virksomhetsoverdragelse, vil trolig alle de ansatte fra begge selskapene regnes som en «pool». Da må det avklares hvilke prinsipper som skal gjelde når det skal avgjøres hvem som eventuelt skal være de første ut døra. Sletvold er ikke bekymret for at de to gruppenes tillitsvalgte vil begynne å sloss mot hverandre.

– Vi har et veldig godt samarbeid med de tillitsvalgte i Coop, og de har også ønsker om at denne prosessen skal være ryddig, sier Sletvold.

Ro i rekkene

I går hadde han et møte med NTF sine tillitsvalgte i Ica-konsernet om forslaget til ny lagerstruktur, men Sletvold opplevde ingen uro på møtet.

– De tok forslaget med fatning. Jeg tror nok folk har vært forberedt på dette. Ica er solgt, og det tror jeg folk forstår. Forlaget kom nok ikke som noe sjokk på noen, kanskje med unntak av dem i Narvik, sier han.

Han har heller ikke registrert mye prat og bekymring om hvem som får beholde jobbene sine og hvem som må gå.

– Det kommer nok når de prosessene settes i gang, men medlemmene skal vite at vi tillitsvalgte skal gjøre alt vi kan for at medlemmene våre blir best mulig ivaretatt, sier Johnny Sletvold, konserntillitsvalgt for Transportarbeiderforbundet i Ica.

Vi skal i diskusjoner med Coop, men før de er gjennomført er det vanskelig å si noe om hvor mange av Ica og Coop sine ansatte som blir berørt.

Johnny Sletvold, konserntillitsvalgt for Transportarbeiderforbundet i Ica

Forslag til ny lagerstruktur

Videreføres

• Coops lager i Tromsø

• Coops lager i Trondheim

• Icas lager i Bergen

• Coops lager i Stavanger

• Coops logistikksenter (Clog) på Gardermoen

• Icas samlastterminal på Skårer i Lørenskog

Legges ned

• Icas lager i Narvik

• Icas terminal i Trondheim

• Coops lager i Bergen

• Icas terminal på Bryne

• Icas terminal i Arendal

Ikke bestemt

• Icas lager på Skårer *

• Icas lager på Luhrtoppen i Lørenskog *

• Icas lager på Langhus i Follo *

* Det vil bli vurdert om Coops logistikksenter på Gardermoen har kapasitet til å overta alt volumet fra disse tre Ica-lagrene.

Tidligere saker

Tillitsvalgte fornøyd med ICA-salget (5. mars 2015)

Venter på konkurransetilsynet (21. januar 2015)

Glad Coop fikk tilslaget (7. oktober 2014)

Lei av usikkerheten (6. oktober 2014)

Coop kjøper ICA Norge (6. oktober 2014)

Konkurransetilsynet sier nei til ICA - igjen (13. februar 2014)

Stor frustrasjon blant ICA-ansatte (27. september 2013)

Midlertidig ja til ICA-avtale (8. juli 2013)

Fastholder stans av ICA-avtale (22. mai 2013)

Stopper avtalen mellom ICA og Norgesgruppen (19. april 2013)

Spår massiv butikkdød (8. mars 2013)

Delte meninger om samarbeidsstopp (28. februar 2013)

ICA og NorgesGruppen fortsetter samarbeidet (27. februar 2013)

– Avtalen en redningsplanke (27. februar 2013)

Glade for avtalestans (27. februar 2013)

Konkurransetilsynet stanser avtale (27. februar 2013)

ICA-sjefen: Ingen ønskesituasjon (21. januar 2013)

– Stopp ICA-avtalen (15. januar 2013)

11.03.2015
15:28
27.08.2015 20:00

Forslag til ny lagerstruktur

Videreføres

• Coops lager i Tromsø

• Coops lager i Trondheim

• Icas lager i Bergen

• Coops lager i Stavanger

• Coops logistikksenter (Clog) på Gardermoen

• Icas samlastterminal på Skårer i Lørenskog

Legges ned

• Icas lager i Narvik

• Icas terminal i Trondheim

• Coops lager i Bergen

• Icas terminal på Bryne

• Icas terminal i Arendal

Ikke bestemt

• Icas lager på Skårer *

• Icas lager på Luhrtoppen i Lørenskog *

• Icas lager på Langhus i Follo *

* Det vil bli vurdert om Coops logistikksenter på Gardermoen har kapasitet til å overta alt volumet fra disse tre Ica-lagrene.

Tidligere saker

Tillitsvalgte fornøyd med ICA-salget (5. mars 2015)

Venter på konkurransetilsynet (21. januar 2015)

Glad Coop fikk tilslaget (7. oktober 2014)

Lei av usikkerheten (6. oktober 2014)

Coop kjøper ICA Norge (6. oktober 2014)

Konkurransetilsynet sier nei til ICA - igjen (13. februar 2014)

Stor frustrasjon blant ICA-ansatte (27. september 2013)

Midlertidig ja til ICA-avtale (8. juli 2013)

Fastholder stans av ICA-avtale (22. mai 2013)

Stopper avtalen mellom ICA og Norgesgruppen (19. april 2013)

Spår massiv butikkdød (8. mars 2013)

Delte meninger om samarbeidsstopp (28. februar 2013)

ICA og NorgesGruppen fortsetter samarbeidet (27. februar 2013)

– Avtalen en redningsplanke (27. februar 2013)

Glade for avtalestans (27. februar 2013)

Konkurransetilsynet stanser avtale (27. februar 2013)

ICA-sjefen: Ingen ønskesituasjon (21. januar 2013)

– Stopp ICA-avtalen (15. januar 2013)