FAST JOBB: Zeineb Hamid Abdelkadir har fått fast jobb i kassa på Coop Mega etter endt abeidstrening.

FAST JOBB: Zeineb Hamid Abdelkadir har fått fast jobb i kassa på Coop Mega etter endt abeidstrening.

Martin Guttormsen Slørdal

I Madla handelslag har 300 fått arbeidstrening, mange har fått fast jobb

Samvirkelaget er ikke ute etter gratis arbeidskraft, men vil bidra til integrering.
10.10.2018
12:13
10.10.2018 12:13

lene.svenning@lomedia.no

I løpet av de siste seks årene har hele 300 mennesker vært innom Madla handelslag på arbeidstrening. 60 av dem har fått fast jobb her, 20 av dem er fortsatt ansatt. Resten har enten fått jobb andre steder, begynt på skole, eller det har blitt avklart at de ikke har helse til å jobbe. Men mens det i andre deler av varehandelen murres over at bedrifter bruker folk på arbeidstrening som gratis arbeidskraft og hindrer vanlige ansatte i å få fast eller mer jobb, er saken en annen her.

– De som er her på arbeidstrening kommer i tillegg til de ansatte, ikke i stedet for, understreker personalsjef Sissel Torkelsen.

HK-tillitsvalgt Mette Wennberg nikker.

– Vi har hørt om bedrifter som har folk på arbeidstrening i stedet for å ansette andre. Sånn er det ikke her, forsikrer hun.

LES OGSÅ: Jobbsøker: Power anbefalte at jeg meldte meg ut av fagforeninga

Må kunne jobbe med folk

De aller fleste av «kandidatene», som de på arbeidstrening kalles, kommer til Madla handelslag via Navs såkalte kvalifiseringsprogram. Disse har vært ute av arbeidslivet en god stund av ulike årsaker, og har lite formell utdanning. Noen av dem skal omskoleres fra andre yrker, noen trenger språktrening, andre har droppet ut av skolen. Det er likevel ikke hvem som helst som får ha arbeidstrening i Madla Handelslag. Nav-veileder Anita Tomasgård og personalsjef Torkelsen har funnet ut hva som skal til om folk skal lykkes her.

– De må ikke være redde for å jobbe med folk. Det er ikke om å gjøre for oss å få inn flest mulig, det viktigste er å få inn de riktige folkene, sier Torkelsen.

– De blir som kolleger for oss, forsikrer Mette Wennberg, som selv synes det er givende å bidra til at folk kommer seg ut i arbeid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VINNEROPPSKRIFT: Personalsjef Sissel Torkelsen får arbeidstreningen til å fungere.

VINNEROPPSKRIFT: Personalsjef Sissel Torkelsen får arbeidstreningen til å fungere.

Paal A. Berg

Lærer norsk i kassa

De ansattes holdning til kandidatene er av avgjørende betydning, mener Torkelsen. Hos dem møter de aksept, toleranse – og tålmodighet. For mange av kandidatene trenger mye oppfølging underveis. Det er det de ansatte som gir dem. Wennberg, som jobber i ferskvareavdelingen, har selv erfaring som fadder og mentor for flere kandidater. Noen av dem kan ha vanskelig for å lære, og mange kan veldig lite norsk. Kandidatene får prøve seg i ulike avdelinger i samvirkelaget for å finne ut hvor de passer best: I kassa i eller i ferskvareavdelingen på Coop Mega, i kafeen, på Krambua, på OBS Bygg og i Prix Kvernevik. Kandidater som er interessert i mat plasseres gjerne i ferskvaren eller i kafeen, de som vil lære alt om å jobbe i butikk får prøve seg på Prix hvor arbeidsoppgavene er mangfoldige. I krambua, hvor det bare er én ansatt på jobb til enhver tid, plasseres kandidater som trenger tett oppfølging. På Obs Bygg havner gjerne de som har ulik fagkompetanse fra byggebransjen, men som ikke har helse til å jobbe som fagarbeider lenger. De som trenger språktrening passer best i kassa, mener personalsjef Torkelsen.

– Andre bedrifter sier at de ikke kan bruke folk som kan lite norsk i kassa, men det er jo nettopp her de får språktrening. Det får du ikke av å fylle på varer i butikken, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TILBAKE I ARBEID: Linda Torgersen er glad for å være på arbeidstrening i ferskvaredisken på Coop Mega etter mange år ute av arbeidslivet.

TILBAKE I ARBEID: Linda Torgersen er glad for å være på arbeidstrening i ferskvaredisken på Coop Mega etter mange år ute av arbeidslivet.

Martin Guttormsen Slørdal

Alle i turnus

Målet med arbeidstreningen er at folk skal komme seg ut i jobb. En god del av kandidatene har altså fått fast jobb i Madla handelslag. Men de må, som alle andre som begynner her, ta til takke med små stillinger i begynnelsen.

– De må være tålmodige for å få full stilling, men det er en god del utskifting her, for halve arbeidsstokken er skoleungdom som er her mellom ett og tre år, forteller Torkelsen.

En del av kandidatene blir ansatt mens de fremdeles er i arbeidstrening. De får betalt mens de er på jobb, og støtte fra Nav når de er på arbeidstrening. Hvor raskt de får tilbud om jobb avhenger av hvor raskt de klarer å jobbe selvstendig. For noen tar det en måned, for andre et år. Vurderingene blir gjort fortløpende, og det holdes månedlige oppfølgingsmøter med personalsjefen og Nav-veilederen.

Om du er på arbeidstrening eller ansatt, så gjelder det samme: Alle må gå i turnus, og jobbe dag, kveld og helg.

– Det er sånn det er i vår bransje, det gjelder for alle, sier Torkelsen.

Ikke alle som er innom på arbeidstrening får jobb i Madla handelslag.

– Vi gir folk en mulighet, men de må selv gripe den, sier personalsjefen.

FULL STØTTE: HK-tillitsvalgt Mette Wennberg synes både hun og kollegene vokser på å ha folk på arbeidstrening.

FULL STØTTE: HK-tillitsvalgt Mette Wennberg synes både hun og kollegene vokser på å ha folk på arbeidstrening.

Martin Guttormsen Slørdal

10.10.2018
12:13
10.10.2018 12:13