I SAMME FORBUND: Hos Help er både advokater, sekretærer og selgere organisert i HK. Fra venstre: Trond Audun Jacobsen, Mona Andersen, Reidun Svalebjørg, Andreas Rønningen Sandbu, Anne Caspersen, Arne Johan Almeland og Kirsten Lund.

I SAMME FORBUND: Hos Help er både advokater, sekretærer og selgere organisert i HK. Fra venstre: Trond Audun Jacobsen, Mona Andersen, Reidun Svalebjørg, Andreas Rønningen Sandbu, Anne Caspersen, Arne Johan Almeland og Kirsten Lund.

Martin Guttormsen Slørdal

Hos Help er både advokater, sekretærer og selgere medlemmer i HK

I Help vil de ansatte ha mer «mer trøkk bak krava. Derfor har de samlet seg i samme forbund.
27.02.2020
10:40
27.02.2020 10:40

martin.slordal@lomedia.no

LO vil organisere flere høyt utdannede, og har satt i gang prosjektet «LO for alle». HK er med, og skal jobbe spesielt rettet mot bank- og finansnæringen. I forsikringsselskapet Help er de godt i gang, her er ansatte med både kort og lang utdanning medlemmer i HK.

Har du ikke hørt om Help? Mange LO-medlemmer, mer enn 250.000 medlemmer fordelt på 16 forbund, har Help Forsikring som en av sine medlemsfordeler; LO Favør advokatforsikring. Det gjelder også HK-medlemmene. Her kan medlemmene få advokathjelp og juridisk bistand i konflikter og rettssaker i privatlivet.

Butikkansatte Malin og Ingvild: – Ubehagelig å bli forsøkt sjekket opp av kunder

LO-forbundet Industri Energi (IE) var tidlig ute med å tilby sine medlemmer advokathjelp til privatrettslige formål gjennom medlemstilbudet Min Advokat. I oktober ble de fleste av de ni advokatene som jobbet i IE virksomhetsoverdratt til Help. Også tariffavtalen med HK ble med på lasset.

«Mer trøkk bak krava»

I dag er det 17 HK-medlemmer i Help Forsikring, både advokater, sekretærer og selgere. Potensialet er langt større, bedriften har mer enn 130 ansatte. En klubbleder og et klubbstyre er ennå ikke på plass, men det er på trappene, forteller Anne Caspersen, advokatsekretær og HK-medlem.

STERKERE SAMMEN: Anne Caspersen, advokatsekretær i Help, tenker at de ansatte stiller sterkere ved forhandlinger når alle er organisert i samme forbund.

STERKERE SAMMEN: Anne Caspersen, advokatsekretær i Help, tenker at de ansatte stiller sterkere ved forhandlinger når alle er organisert i samme forbund.

Martin Guttormsen Slørdal

– Ledelsen har sagt at de er opptatt av at vi er organisert. Det er smart å være flere når det skal forhandles om arbeidskontrakter, arbeidstid og overtid. Vi står sterkere når vi står sammen, sier hun.

Medlemsrekord: HK har bikket 74.000 medlemmer

Andreas Rønningen Sandbu er en av advokatene som ble med over fra Industri Energi til Help. Han er enig med Caspersen.

– Ideen med å være i samme forbund er at vi skal få litt «mer trøkk bak krava», sier han.

Nylig rekruttert

Arne Johan Almeland har jobbet i Help siden 2008. For han var alder og pensjonsfordeler et viktig argument for å bli LO-medlem.

– Jeg er ikke 20 år lenger, og for meg er avtalefestet pensjon (AFP) et viktig poeng, sier han.

AFP ER EN VIKTIG FORDEL: Arne Johan Almeland er ny i HK. For ham var muligheten til AFP et viktig argument for å bli vervet.

AFP ER EN VIKTIG FORDEL: Arne Johan Almeland er ny i HK. For ham var muligheten til AFP et viktig argument for å bli vervet.

Martin Guttormsen Slørdal

Almeland mener at et arbeidsliv med lav organisasjonsgrad gir kaos og uforutsigbarhet i samfunnet.

– Å være organisert skaper ryddighet og trygghet i arbeidslivet. Hvis det skulle skje noe på arbeidsplassen min, så har jeg en stor organisasjon i ryggen. Og jeg får andre viktige fordeler som forsikringer, sier han.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Almeland er ikke lenger medlem av Juristforbundet, han mener LO og HK er mer relevant for ham. Medlemskapet i Advokatforeningen er det annerledes med.

– Der er jeg medlem. Det er en interesseorganisasjon, og det medlemskapet handler om min profesjon og faglige tilnærming til yrket, sier han.

Store muligheter for LO

Almeland tror det er lurt av LO å satse også på dem med høyere utdanning.

– LO må vise klart og tydelig hva de kan tilby som andre ikke kan. LO har en jobb å gjøre når det gjelder å organisere dem med høyere utdanning, men det er et enormt potensial, mener advokaten.

Almeland tenker først og fremst på LO som en kamporganisasjon som skal få opp lønna i lavlønnsyrker. Men skal LO nå flere med høyere utdanning tror han at organisasjonen må bli flinkere til å vise hva arbeidstakere får igjen for medlemskapet.

– Å være en kamporganisasjon og å tilby service til medlemmene er en krevende kombinasjon. Jeg tror LO må prioritere service hvis de skal nå ut til dem med høyere utdanning, sier han.

Advokat og HK-medlem Reidun Svalebjørg kom til Help fra Industri Energi. Hun forteller at hun fikk innprenta hvor viktig det var å være med i klubben da hun jobbet i forbundet. Når Svalebjørg bruker ordene «klubben» og «klubbleder», humres det litt rundt bordet. Det er ikke alle som har et forhold til disse begrepene ennå.

VIL DU HA FLERE SAKER FRA HK-NYTT? MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

«LO for alle»

En treårig kampanje som skal øke rekrutteringen av medlemmer med
høyere utdanning.

Målet er 17.000 nye medlemmer i løpet av tre år.

Følgende forbund deltar: Creo, Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, NISO, Norsk Jernbane­forbund og Norsk Manuellterapeut­forening.

Alle forbundene som deltar har ansatt prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

HK vil øke i finansbransjen

LO vil ha flere medlemmer blant høyt utdannede. HK satser på bank- og finansansatte.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Lars Viljar Kvavik er ansatt som prosjektleder for HKs satsing på bank- og finansbransjen. Målet er å rekruttere 2.000 nye LO-medlemmer i denne sektoren i løpet av de neste tre årene. Å doble medlemstallet i denne sektoren er et hårete mål, mener han, men Kvavik er optimist.

– Potensialet er stort, sier han.

– Et medlemskap i LO er en investering i trygghet på jobben. I dag er arbeidsmarkedet tøft. Noen opplever å ha en god jobb den ene dagen og så plutselig er den borte neste dag. Uten arbeidsinntekt sitter man ganske dårlig i det, sier Kvavik.

Han ønsker at ansatte i denne bransjen skal få kjenne på fellesskapet i LO og forstå at man har mer innflytelse overfor arbeidsgiverne om man er LO-medlem.

Han viser til at det har skjedd mange strukturelle endringer i bransjen siden finanskrisa i 2008. Selv har han jobbet åtte år i ulike meglerhus og kjenner markedet godt.

– Den teknologiske utviklingen og folks vaner har også gjort at finanstjenestene og arbeidsoppgavene har endret seg mye. Mange meglerhus er lagt ned, banker slår seg sammen, vi ser mer sentralisering og mange mister jobben. Det er også en tendens til at eldre arbeidstakere som har jobbet mange år i denne bransjen føler seg skviset, sier han.

Kvavik vet at det er mange som er redde for omstilling og kanskje har problemer med den digitale forståelsen som nå kreves av alle.

Nå gleder han seg til å reise rundt og snakke med folk på ulike arbeidsplasser.

– Vår vervekampanje må vise at LO kan finansbransjen godt, og at vi ønsker å ta vare på den enkelte arbeidstaker.

27.02.2020
10:40
27.02.2020 10:40

«LO for alle»

En treårig kampanje som skal øke rekrutteringen av medlemmer med
høyere utdanning.

Målet er 17.000 nye medlemmer i løpet av tre år.

Følgende forbund deltar: Creo, Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, NISO, Norsk Jernbane­forbund og Norsk Manuellterapeut­forening.

Alle forbundene som deltar har ansatt prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

Mest lest