MÅ BETALE: En kvinne er tilkjent erstatning etter at hun ble avskjediget fra en Lime-butikk i 2014. Illustrasjonsfoto.

MÅ BETALE: En kvinne er tilkjent erstatning etter at hun ble avskjediget fra en Lime-butikk i 2014. Illustrasjonsfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-medlem vant søksmål mot Lime-butikk

Butikken dømt til å betale 380.000 kroner til kvinnen.
04.02.2015
09:01
27.08.2015 20:00

martin.slordal@lomedia.no

Høsten 2014 saksøkte HK-medlemmet Grønland Dagligvarer AS, som var en del av butikkjeden Lime. Ifølge Aftenposten skulle den iranske kvinnen, som ønsker å være anonym, etter arbeidskontrakten jobbe vanlige arbeidsuker i butikken. I stedet ble hun sendt rundt til flere butikker i kjeden, jobbet på svært ugunstige arbeidstider, og etter tre måneder fikk hun 10.000 kroner utbetalt kontant, mot en avtalt månedslønn på 15.000 kroner. Kvinnen uttrykte etterhvert misnøye med uforutsigbare arbeidstider og mye kveldsjobbing. Da sendte Lime-sjef Sajjad Hussain følgende sms til henne: "Finn deg en annen jobb!"

Les også: HK-medlem saksøker Lime-butikk

Ugyldig avskjed

HK-medlemmet tok kontakt med Handel og Kontor høsten 2014 og fikk bistand fra LO-juridiske avdeling til å ta saken til retten. Nylig ble det klart i Oslo tingrett at HK-medlemmet vant søksmålet mot dagligvarebutikken. Oslo tingrett ga kvinnen fullt medhold i saken. Avskjedigelsen av kvinnen er ugyldig og Grønland Dagligvarer AS dømmes til å betale over 380.000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste, tap av foreldrepenger, sykepenger og oppreising. Dagligvarebutikken må også betale saksomkostninger på 33.000 kroner til HK-medlemmet.

Kjetil Neskvern, assisterende regionkontorleder i HK region Øst, har vært forbundets saksbehandler i saken. Han er godt fornøyd med dommen.

– Retten har hørt på oss og kvinnen har blitt trodd i saken, det er jeg veldig fornøyd med. Det går ikke an å behandle ansatte slik som Lime-kjeden har gjort i dette tilfellet, sier han.

Glad og lettet

Kvinnens ektemann har vært HK-medlemmets talsperson i saken. Ektemannen sier til HK-Nytt at kona er glad og lettet over dommen fra tingretten.

– Dette har vært en vanskelig tid for oss begge. Men nå er hun sjeleglad for å bli ferdig med saken. Vi er veldig fornøyd med den hjelpen vi har fått av Handel og Kontor, sier ektemannen.

Tvilsomt med anke

Grønland Dagligvarer AS møtte ikke opp i retten da saken ble behandlet. De har heller ikke besvart søksmålet innen de frister som gjelder. LO-advokat Anders Hauge tror bedriften har forspilt muligheten til å anke saken.

– Dette er en fraværsdom som bygger på saksøkers versjon av saken. Det er mulig å begjære en såkalt oppfriskning av saken under visse forutsetninger. Det skal imidlertid gode grunner til for å få medhold i en begjæring om oppfriskning, og jeg anser at vilkårene ikke vil være oppfylt i denne saken. Jeg regner derfor med at dommen blir stående, sier Hauge.

Grønland Dagligvarer AS drives nå av andre eiere enn da kvinnen jobbet der. Det er selskapet Grønland Dagligvarer AS som er forpliktet til å betale kvinnen pengene. Tidligere Lime-sjef Sajjad Hussain, som sa opp HK-medlemmet per sms, er dermed ikke en part i denne saken.

Det har ikke lyktes HK-Nytt å komme i kontakt med styreleder i bedriften.

04.02.2015
09:01
27.08.2015 20:00