I GANG: Tirsdag startet Inger Lise Blyverket fra Virke og Trine Lise Sundnes fra HK årets lønnsforhandlinger. Selv om de vet at diskusjonene vil bli lange og dels harde, er de opptatt av å gjennomføre dette på en ryddig måte med forhandlingsløsning som felles mål.

I GANG: Tirsdag startet Inger Lise Blyverket fra Virke og Trine Lise Sundnes fra HK årets lønnsforhandlinger. Selv om de vet at diskusjonene vil bli lange og dels harde, er de opptatt av å gjennomføre dette på en ryddig måte med forhandlingsløsning som felles mål.

Sissel M. Rasmussen

HK og Virke i gang med lønnsforhandlingene

Den økonomiske ramma fra frontfagsforhandlingene er tøyelig, mener HK-leder Trine Lise Sundnes. Virkes forhandlingsleder Inger Lise Blyverket er ikke helt enig i det. Tirsdag startet de årets lønnsforhandlinger.
05.04.2016
14:59
05.04.2016 14:59

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tirsdag benket de seg, delegasjonene fra Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, for å ta fatt på årets hovedtarifforhandlinger. Fram til torsdag skal de forhandle om vilkårene i landsoverenskomsten for varehandelen og en rekke andre bransjeavtaler. Selv om rammene er lagt etter at partene kom til enighet i de såkalte frontfagsforhandlingene, mener HK-leder Trine Lise Sundes at det er mer å hente for de ansatte i varehandelen.

– De som tror at vi kommer til å gå herfra med kun den økonomiske ramma, må tro om igjen. Dette er et hovedoppgjør, ikke et mellomoppgjør hvor vi kun justerer lønn. Nå skal vi revidere tariffavtalene, og det kan handle om mer enn penger. Vi legger selvfølgelig frontfagsresultatet til grunn. Det er ingen uenighet om at ramma er 2,4 prosent, men med gode argumenter er det ikke alltid slik at ramma er låst, sier Sundnes til HK-Nytt.

Viktig for så mange

Virkes forhandlingsleder, Inger Lise Blyverket, går ikke med på å strekke strikken like langt som det Sundnes vil, men er villig til å diskutere både en annen innretning og profil enn det Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om.

– Vi skal følge frontfaget, det er mandatet vårt. Det blir ikke noe nulloppgjør, ramma er på 2,4 prosent. Men ramma må tilpasses vår bransje, sier hun.

Blyverket mener partene har et stort ansvar for å oppnå resultater som er gode for en stor og voksende bransje.

– Svært mange benytter bestemmelsene i tariffavtalen mellom HK og Virke, selv om de ikke har tariffavtale selv. Det vi blir enige om i våre forhandlinger har stor betydning for langt flere enn de vi representerer direkte. Mange tjener på det vi forhandler fram, sier hun.

Sundnes er enig.

– Vi snakker om den avtalen i Norge som er privat allmenngjort, om man kan bruke et slikt uttrykk. Det finnes nesten ikke en eneste arbeidskontrakt som ikke bruker elementer fra vår avtale, påpeker hun.

Pensjon eller ikke pensjon?

Søndag ble det kjent at Fellesforbundet og Norsk Industri, ved hjelp av riksmekleren og statsministeren, løftet diskusjonene om framtidas tjenestepensjoner ut av tariffoppgjøret og inn i et utredningsarbeid mellom partene og myndighetene. Inger Lise Blyverket ser fram til å delta i disse utredningene, hun mener servicebransjen er svært viktig å skjele til i dette arbeidet. Samtidig mener Blyverket at dette grepet i frontfagsforhandlingene parkerer pensjonsdebatten i tariffoppgjøret mellom HK og Virke.

– Løsningene i frontfaget gjør at de diskusjonene vi hadde i forkant av tariffoppgjøret ikke er aktuelt å bringe inn her, sier hun.

Trine Lise Sundnes mener imidlertid at partene ikke kommer unna å diskutere pensjon de kommende dagene.

– Da obligatorisk tjenestepensjon ble innført, var 2 prosent premieinnbetaling satt opp som et minimum. Vår felles pensjonsutredning viser at mange i vår bransje ligger på minimumsnivået. Det må gjøres noe med, så vi må derfor sørge for at funnene i vår felles utredning får en viktig plass i den utredningen som nå skal skje mellom partene og myndighetene. Da må vi snakke om dette, understreker HK-lederen.

Fleksibilitet

Tradisjonen tro er Virke opptatt av at tariffavtalene skal bli mer fleksible. Inger Lise Blyverket etterlyser en modernisering som vil gjøre avtalene mer «effektive og brukervennlige». Hun utdyper det slik:

– Vi vil at tariffavtalene bedre skal tilpasses dagens arbeidsliv. Virke vil derfor foreslå at det settes ned et utvalg som i løpet av denne tariffperioden skal se på forbedringspotensialet i avtalene. Vi ønsker oss større muligheter for lokale tilpasninger til avtalene. Jeg vil egentlig ikke kommentere bedrifter som har meldt seg ut, men det som skjer i Expert påvirker oss. Vi må derfor sørge for å tilpasse tariffavtalene, slik at de kan anvendes i ulike forretningsmodeller, sier Virkes forhandlingsleder.

Hun mener partene i disse forhandlingene må se spesielt på arbeidstidsbestemmelsene.

– Det er viktig for Virke at de bedriftene som har tariffavtale opererer med de samme vilkårene som bedrifter uten tariffavtale, påpeker hun.

VÆR SÅ GOD: Listene med krav og tilbud ble sendt over bordet da Virke og HK startet sine tarifforhandlinger tirsdag. Fristen for å komme til enighet er torsdag klokka 16.00.

VÆR SÅ GOD: Listene med krav og tilbud ble sendt over bordet da Virke og HK startet sine tarifforhandlinger tirsdag. Fristen for å komme til enighet er torsdag klokka 16.00.

Sissel M. Rasmussen

Mange krav

Trine Lise Sundnes er villig til å diskutere arbeidstid, men hun påpeker at det trolig vil skje med et annet utgangspunkt enn Virke sitt.

– Våre medlemmer som jobber heltid i handelen er blant annet opptatt av hyppigheten av helgearbeid, sier hun.

HK-lederen ramser opp andre viktige saker for HK i disse forhandlingene; fag- og yrkesopplæring, lønn under sykdom, utfordringer knyttet til teknologi og tiltak mot ran og vold.

Sundnes har overlevert en lang kravliste til motparten, men understreker at i bunnen for alt dette ligger ønsket om gode forhandlinger som tar vare på partssamarbeidet.

– Vi har et stort ansvar for å hegne om den norske modellen og ikke undergrave hverandre. Det vi ser skje i Expert i disse dager er en ren amerikanisering, hvor bedriften tilsidesetter de sentrale partene. En slik utvikling ønsker ikke HK. Vi ser, slik det skjedde i frontfaget, at regjeringer oppigjennom årene - uansett farge - kan være en brekkstang og komme inn i 12. time når forhandlingene skjærer seg. Det er viktig å bevare, sier Sundnes.

Garantilønn ingen spøk

Et annet viktig krav for HK er å bevare tariffavtalens garantilønnsbestemmelser, noe som gir de varehandelsansatte et lønnshopp 1. februar hvert år.

Før helgen ble de to partene enige om årets justering av garantilønnssatsene i tariffavtalen. Dette skjer ved at HK og Virke foretar en sammenligning av høyeste minstelønnssats og et gjennomsnittlig lønnsnivå i bransjen. I år lå avtalens satser under dette gjennomsnittet, og lønnstrinn 6 i avtalen ble dermed oppjustert med 3,88 kroner per time, tilsvarende en lønnsøkning på 630 kroner i måneden.

Etter at HK-Nytt skrev om saken på fredag, gikk debatten varm på våre nettsider og på sosiale medier. Mange trodde dette var årets dårligste aprilspøk.

– Jeg er glad for at vi fikk på plass denne lønnsjusteringen før tariffoppgjøret startet, men jeg hadde ikke tenkt på datoen for når det ble kjent. Men jeg kan forsikre alle om at lønn, det tuller jeg aldri med, sier Trine Lise Sundnes.

Intet nattarbeid

HK og Virke har satt fristen for å bli ferdigforhandlet til torsdag klokka 16.00. Tradisjonen med å fullføre tarifforhandlingene nattestider, har Blyverket og Sundnes ikke sansen for.

– Nei, nattarbeid har ikke vi tenkt å drive med, understreker begge to.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

05.04.2016
14:59
05.04.2016 14:59