Å tilby praksisbrev til alle som en alternativ vei til fagbrev er ikke veien å gå, mener HK-nestleder Bjørn Mietinen.

Å tilby praksisbrev til alle som en alternativ vei til fagbrev er ikke veien å gå, mener HK-nestleder Bjørn Mietinen.

Martin Guttormsen Slørdal

HK og LO advarer mot "fagbrev light"

NHOs ønske om å la ungdom ta praksisbrev istedet for fagbrev er en lettvint løsning, mener arbeidstakerorganisasjonene.
08.01.2014
15:10
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener flere unge må kunne droppe videregående skole og gå rett fra ungdomsskolen og ut i arbeidslivet og skaffe seg et såkalt prakisbrev. Fagene som trengs for å ta fagbrev, kan de ta senere, mener arbeidsgiverorganisasjonen. Denne såkalt tredje veien til fagutdanning er ett av punktene i NHOs nye utdanningspolitikk.

Dette er feil vei å gå, mener LO og Handel og Kontor.

Ikke nok læreplasser

Arbeidstakerganisasjonene er enige i at det er et problem at mange unge ikke fullfører fagutdanningen de har begynt på. Innenfor servicefagene fullfører bare to av ti. HK og LO advarer likevel imot NHOs løsning. HK påpeker at det allerede er enighet om at praksisbrev skal tilbys i alle fylker til skoletrøtt ungdom. I dag tilbys praksisbrev som en prøveordning i noen fylker. Å tilby praksisbrev til alle som et alternativ til fagbrev, er imidlertid ikke veien å gå, mener arbeidstakerorganisasjonene.

– Da vil ungdom ende opp med en kompetanse som arbeidslivet ikke etterspør, sier Bjørn Mietinen, nestleder i Handel og Kontor.

Han peker også på at bedriftene neppe vil ha nok praksisplasser når det allerede mangler læreplasser til fire av ti.

– Næringslivet skriker etter fagkompetanse. Det å lage en miniversjon ved siden av skolen ser vi ikke som en god løsning. En slik modell vil undergrave hele yrkesopplæringen, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til Klassekampen.

Andre løsninger

HK og LO mener at det finnes andre løsninger for å hjelpe ungdom i mål med fagutdanningen. HK peker på at utdanningsreformen "Kunnskapsløftet" åpner for flere måter å organisere utdanningen på, måter som i liten grad har blitt forsøkt. Dessuten kan den eksisterende lærekandidatordningen tilbys skoletrøtt ungdom i langt større grad enn i dag.

– Veien å gå er yrkesretting av undervisningen, bedre rådgivningstjeneste og flere gjennomføringsmodeller til helt fagbrev. NHOs løsning på alvorlige og sammensatte utfordringer er for lettvint, sier Mietinen til HK-Nytt.

Regjeringen er positiv

Regjeringen synes imidlertid at NHOs forslag er interessant.

– Jeg synes det er et godt signal fra NHO. Jeg er glad for at næringslivet selv ser ut til å ville bidra ved å ta mer av yrkesopplæringen i bedriftene. Det sier Birgitte Jordahl, statssekretær i Kunnskapsdepartementet til Klassekampen.

Jordahl presiserer imidlertid at praksisbrev ikke skal undergrave yrkesfagene.

– Dette skal ikke bli en lettvint løsning for alle som ønsker seg fagbrev, men noe som er tilpasset den gruppa som vil tjene på det innenfor de yrkesfagene som er best egnet til et slikt praksisløp, sier hun til avisa.

Statssekretæren vedgår at det er en fare for at denne tredje veien til fagbrev kan gjøre det enda vanskeligere for yrkesfagelever å få læreplass.

08.01.2014
15:10
27.08.2015 20:00