TIL RETTEN? HK krever erstatning for ni av sine medlemmer som jobbet i Design Forum. Ingen av dem fikk jobb da bedriften startet opp igjen etter konkurs.

TIL RETTEN? HK krever erstatning for ni av sine medlemmer som jobbet i Design Forum. Ingen av dem fikk jobb da bedriften startet opp igjen etter konkurs.

Martin Guttormsen Slørdal

HK krever erstatning fra Design Forum

Handel og Kontor mener de ansatte i Design Forum ble diskriminert på grunn av fagforeningsmedlemskapet.
18.12.2014
10:41
27.08.2015 20:00

martin.slordal@lomedia.no

Etter at 15 HK-medlemmer i kleskjeden Design Forum hadde streiket for tariffavtale i fem uker i januar og februar, meldte eier Haakon Strømsmo selskapet konkurs 28. februar i år. Senere kjøpte Strømsmo tilbake konkursboet fra firmaet Autotech Varebørs. I løpet av sommeren gjenåpnet han sju Design Forum-butikker rundt om i landet. Minst tre tidligere ansatte som ikke var medlemmer av Handel og Kontor ble tilbudt stillinger i de nyåpnede butikkene, ingen av de 15 HK-medlemmene som var delaktige i streiken fikk tilbud.

To brudd på arbeidsmiljøloven

I et søksmålsvarsel sendt til Haakon Strømsmo fra LO-advokat Einar Stueland, hevder HK at fortrinnsretten er forbigått. Ifølge arbeidsmiljøloven har tidligere ansatte fortrinnsrett til jobb når virksomheten fortsetter eller gjenopptas etter at en bedrift er konkurs. Forbundet hevder også at HK-medlemmene som jobbet i Design Forum ble diskriminert på grunn av fagforeningsmedlemskapet i og med at det kun var de uorganiserte som fikk jobb. I søksmålsvarselet vises det til arbeidsmiljølovens paragraf 13-1 som sier at "direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder, er forbudt".

Krever økonomisk erstatning

HK mener Design Forums ledelse har brutt loven på disse to punktene, og forbundet krever erstatning på vegne av ni medlemmer. Erstatningen skal dekke tapt arbeidsfortjeneste fra konkursdatoen. Dette beløpet vokser for hver dag. Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor, sier til HK-Nytt at saken er prinsipielt viktig.

– Vi mener at vi har et legitimt krav overfor Design Forum og Haakon Strømsmo. Vi har aldri vært vitne til en slik form for fagforeningsknusing i Norge i nyere tid som i denne saken, sier forbundslederen.

Tilbakeviser alle krav

I et svar på søksmålsvarselet tilbakeviser advokat Kristian Voie Danielsen, som representerer Haakon Strømsmos Design Invest AS, alle kravene fra Handel og Kontor. Advokaten mener det ikke foreligger brudd på fortrinnsretten eller at HK-medlemmene har blitt diskriminert.

I brevet fra Danielsen står det at "kravet som varsles fremmet for retten ikke er tilstrekkelig spesifisert til at Design Invest AS kan ta stilling til disse". I brevet argumenteres det med at virksomheten i Design Forum AS ikke er videreført eller gjenopptatt av det nye selskapet Design Invest, og at virksomheten er reorganisert og betydelig nedskjært. Det står også at de gjenværende stillingene er besatt av ansatte som enten har jobbet i Design Forum lenger eller like lenge som HK-medlemmene.

Når det gjelder påstandene om diskriminering av HK-medlemmene, skriver advokat Danielsen at ingen fakta i saken tyder på at det har foregått diskriminering av de tidligere ansatte på grunn av fagforeningsmedlemskap.

Til retten?

Handel og Kontor og LO-advokat Einar Stueland skal ha et møte med de ni medlemmene rett over nyttår for å se nærmere på svaret fra motparten.

Etter dette blir det tatt stilling til om saken ender i retten.

Design Forum

15 HK-medlemmer i Design Forum streiket i fem uker for tariffavtale.

To dager før eier Haakon Strømsmo slo selskapet konkurs skiftet han navnet på bedriften til XZX 1990.

De nye butikkene som Strømsmo har åpnet etter konkursen heter også Design Forum, selskapet som står bak heter nå Design Invest AS.

Design Invest AS er det såkalte morselskapet til XZX 1990. Haakon Strømsmo og kona Ingrid Strømsmo står oppført som eiere.

18.12.2014
10:41
27.08.2015 20:00

Design Forum

15 HK-medlemmer i Design Forum streiket i fem uker for tariffavtale.

To dager før eier Haakon Strømsmo slo selskapet konkurs skiftet han navnet på bedriften til XZX 1990.

De nye butikkene som Strømsmo har åpnet etter konkursen heter også Design Forum, selskapet som står bak heter nå Design Invest AS.

Design Invest AS er det såkalte morselskapet til XZX 1990. Haakon Strømsmo og kona Ingrid Strømsmo står oppført som eiere.