OVER OG UT: Anette Münster, Elisabeth Sørnes, Vibecke Hertzberg og Oda Næristorp streiket i fem uker for å få tariffavtale i Design Forum. Nå avslutter HK saken.

OVER OG UT: Anette Münster, Elisabeth Sørnes, Vibecke Hertzberg og Oda Næristorp streiket i fem uker for å få tariffavtale i Design Forum. Nå avslutter HK saken.

Lene Svenning

HK kaster inn Design Forum-håndkledet

Forbundet saksøker likevel ikke Design Forum, fordi de mener saken står for svakt juridisk. HK-medlemmene synes det er trist at den tidligere sjefen deres ikke lar seg stoppe.
10.02.2015
11:23
27.08.2015 20:00

I november sendte LOs juridiske avdeling et søksmålsvarsel til Design Forum på vegne av Handel og Kontor og deres medlemmer som tidligere jobbet i kleskjeden. Her ble det hevdet at fortrinnsretten ble brutt da de tidligere ansatte ikke fikk jobb da selskapet startet opp igjen etter at det gikk konkurs. LO påsto også at det innebærer at Design Forum hadde diskriminert de tidligere ansatte fordi de var fagorganiserte. Det ville i så fall vært nok et brudd på arbeidsmiljøloven.

Design Invest, som selskapet nå heter, avviste LOs påstander i sitt svar på søksmålsvarselet. Dessuten hevdet Design Invests advokat at selskapet som gikk konkurs ikke er det samme som det som driver butikkene nå, og at kravene dermed ikke traff riktig adresse.

Trenger bedre lovverk

Etter å ha fått svar fra selskapet har LO-advokat Einar Stueland vurdert saken på nytt. Han tilrår ikke at det tas ut søksmål. Årsaken er at arbeidsstokken i det nye selskapet er redusert i et så stort omfang at det kan reises tvil om Design Invest er det samme selskapet som Design Forum, og dermed om de tidligere ansatte har rettigheter i det. Dessuten svekker det saken at det var et annet selskap som overtok konkursboet og drev videre før det ble solgt til den tidligere eieren.

Handel og Kontor har valgt å lytte til LOs råd.

– Lovverket er for dårlig til at vi vil vinne fram i retten. Jusen er dessverre ikke med oss her, sier Trine Lise Sundnes.

Selv om Handel og Kontor setter punktum i denne saken, lover forbundslederen å følge opp politisk.

– Vi vil jobbe videre med å få til et bedre lovverk for å forhindre at arbeidsgivere kan omorganisere seg bort fra ansvar. Dagens lovverk gir ikke et godt nok rettslig vern mot diskriminering, sier Sundnes.

Streik og konkurs

Bakgrunnen for denne saken er at 15 HK-medlemmer i flere av Design Forum-butikkene streiket i januar og februar i fjor. Kravet var at kjeden skulle inngå tariffavtale med Handel og Kontor. Da streiken hadde vart i fem uker, meldte eieren selskapet konkurs. Dermed var streiken over, og alle sto uten jobb. Konkursboet ble i første omgang kjøpt av selskapet Autotech varebørs, som siden solgte restene tilbake til den tidligere eieren av Design Forum, Haakon Strømsmo. Han startet opp igjen, denne gang under navnet Design Invest. Ingen av dem som hadde vært i streik fikk tilbake jobben sin.

– Betyr dette at streik ikke virker?

– Nei, det gjør det ikke. Lærdommen er at tariffavtalen skulle kommet på plass på et mye tidligere tidspunkt, mange år tidligere. Dette er et eksempel på at arbeidsgiver har fått drive med sin merkelige personalpolitikk altfor lenge, sier Trine Lise Sundnes.

Veldig trist

– Det er veldig trist at en arbeidsgiver som har opptrådt så useriøst ikke lar seg stoppe. Da er det er noe galt med lovverket, sier Oda Næristorp som jobbet i Design Forum på Lillehammer.

Hun og de andre HK-medlemmene som jobbet i kleskjeden er skuffet over at HK ikke vil saksøke selskapet, men både hun og kollegene har forståelse for avgjørelsen.

– Det virker som det mest logiske når HK ikke tror vi har noen sak. Nå er det ingen grunn til å tro at det vil bli noen konsekvenser for Design Invest, som det nå heter. Det er stor sannsynlighet for at eieren vil fortsette som før, tror Næristorp.

lene.svenning@lomedia.no

Dette er saken:

• 24. januar 2014 gikk 15 HK-medlemmer i seks av kleskjeden Design Forums 19 butikker ut i streik for å få tariffavtale. De ansatte var først og fremst opptatt av å få innflytelse i bedriften, men de manglet både arbeidskontrakter, overtidsbetaling og tillegg for ubekvem arbeidstid.

• Fem uker senere begjærte eieren Haakon Strømsmo selskapet oppbud.

• Konkursboet ble kjøpt opp av Autotech varebørs, som siden solgte det til Haakon Strømsmo.

• I dag driver Strømsmo og kona butikkene videre. Butikkene heter Design Forum, mens selskapet som driver dem heter Design Invest. Ingen av dem som var i streik har fått jobben tilbake.

• HK ville saksøke bedriften for brudd for fortrinnsretten og for diskriminering av de fagorganiserte, men har bestemt seg for å avslutte saken.

10.02.2015
11:23
27.08.2015 20:00

Dette er saken:

• 24. januar 2014 gikk 15 HK-medlemmer i seks av kleskjeden Design Forums 19 butikker ut i streik for å få tariffavtale. De ansatte var først og fremst opptatt av å få innflytelse i bedriften, men de manglet både arbeidskontrakter, overtidsbetaling og tillegg for ubekvem arbeidstid.

• Fem uker senere begjærte eieren Haakon Strømsmo selskapet oppbud.

• Konkursboet ble kjøpt opp av Autotech varebørs, som siden solgte det til Haakon Strømsmo.

• I dag driver Strømsmo og kona butikkene videre. Butikkene heter Design Forum, mens selskapet som driver dem heter Design Invest. Ingen av dem som var i streik har fått jobben tilbake.

• HK ville saksøke bedriften for brudd for fortrinnsretten og for diskriminering av de fagorganiserte, men har bestemt seg for å avslutte saken.