IKKE I MÅL: De ansatte i Vinmonopolet må vente enda noen uker på ny tariffavtale. Illustrasjonsbilde.

IKKE I MÅL: De ansatte i Vinmonopolet må vente enda noen uker på ny tariffavtale. Illustrasjonsbilde.

Eva Ler Nilsen

HK brøt forhandlingene med Vinmonopolet

HK brøt i dag lønnsforhandlingene siden Vinmonopolet ikke vil droppe kravet om arbeid på tariffestede fridager.
08.05.2014
13:29
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

HK og Vinmonopolet har nå vært igjennom to runder med forhandlinger, uten at det har ført dem nærmere en enighet for ny tariffavtale for de rundt 1.000 HK-medlemmene i statsbedriften. Første forhandlingsrunde varte i to dager. Den andre, hvor også hovedorganisasjonene LO Stat og Spekter deltok, var over på under halvannen time. Stridens kjerne er arbeid på tariffestede fridager.

Selger ikke fridagene

FrP-leder Siv Jensen varslet i januar at regjeringen vil tillate alkoholsalg på julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og på valgdagen. De fire første dagene er de polansattes fridager, nedfelt i tariffavtalen. Ledelsen i Vinmonopolet har i årets tariffoppgjør krevd at disse dagene gjøres om til arbeidsdager, for å forberede en eventuell endring i alkohollovgivningen.

Dette nekter de ansatte å være med på, all den stund loven ennå ikke tillater at det selges alkohol på disse dagene.

– Ledelsen i bedriften vil omgjøre disse fridagene til arbeidsdager fordi de mener at loven med all sannsynlighet vil bli endret. Men for oss er det uaktuelt å forhandle bort fridagene så lenge det ikke er vedtatt noen lovendringer, under streker Helge Storvik, leder av Funksjonærklubben i Vinmonopolet og medlem av forhandlingsutvalget.

Han sier til HK-Nytt at mye gjenstår i årets tariffoppgjør. HK har presentert sine krav, men det har ikke blitt tid til å forhandle om dem. Spørsmålet om arbeid på de fire aftenene har så langt tatt all tid.

Mekling?

Forhandlingene for de ansatte ved Vinmonopolet går nå inn i sin tredje fase, hvor det er LO Stat og arbeidsgiverne i Spekter som skal gå en siste runde for å se om de kan bidra til en enighet i flere av statsbedriftene hvor forhandlingene er brutt. Lykkes ikke det, er mekling neste post på programmet.

Det er ennå ikke fastsatt noen ny dato for møte mellom partene.

08.05.2014
13:29
27.08.2015 20:00