Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister.

Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister.

Øyvind Aukrust

Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven

Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger

Regjeringen foreslår å endre arbeidsmiljøloven for å sikre at deltidsansatte får fortrinnsrett til nye stillinger. 
09.08.2017
08:38
09.08.2017 14:03

– Vi imøtekommer nå sterke krav fra arbeidstakerorganisasjonene om at deltidsansatte må få forsterket sin fortrinnsrett når det utlyses ny stilling. Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Forslaget sendes nå ut på høring. Målet er å gjennomføre endringen fra nyttår.

Deltidsansatte har allerede en slik rett i loven, men Høyesterett avviste likevel fortrinnsretten for deltidsansatte i en dom i fjor.

Hauglie ønsker å endre loven slik at høyesterettsdommen ikke blir retningsgivende.

Tvisteløsningsnemnda har også hatt en langvarig praksis med å gi deltidsansatte fortrinnsrett til del av en utlyst stilling. Høyesterett kom også fram til at nemndas avgjørelser ikke har rettskraft, noe Hauglie også ønsker å endre på i lovforslaget.

09.08.2017
08:38
09.08.2017 14:03