OVER: Johanne Melbye og Anne Mari Gåserud på Astoria blomster på Hamar kan ta av seg streikevestene etter 14 dager i streik.

OVER: Johanne Melbye og Anne Mari Gåserud på Astoria blomster på Hamar kan ta av seg streikevestene etter 14 dager i streik.

Martin Guttormsen Slørdal

Glad for å være tilbake på jobb etter streiken

Johanne Melbye er fornøyd med forhandlingsresultatet som avsluttet butikkstreiken.
15.09.2014
09:39
27.08.2015 20:00

hk-nytt@lomedia.no

Litt etter klokka fire mandag morgen kom meldingen om at HK og NHO er enige om en løsning som gjør slutt på den over to uker lange streiken blant HK-medlemmer i butikker omfattet av butikkoverenskomsten. Ifølge HK-leder Trine Lise Sundnes er resultatet et skritt i riktig retning likelønn i handelen. Bakgrunnen for streiken var i all hovedsak arbeidsgivernes motstand mot å justere lønningene opp på nivå med lønna i de to andre tariffavtalene i handelen.

– Vi kom ganske langt, sier HK-lederen, men erkjenner at forbundet ikke fikk innfridd alle sine krav.

Satsene økes

Hovedpunktene i avtalen HK og NHO nå er enige om er:

• Minstelønnssatsene heves med kr 6,50 per time (tilsvarer kr 1.056,25 per måned). Alle får minst 2 kroner.

• Fra neste år innføres en garantiordning som skal sikre at minstelønnssatsene i butikkoverenskomsten over tid utvikler seg i takt med lønnsutviklingen for arbeidere i alt.

• Den nye garantiordningen skal evalueres i første kvartal i 2017.

• Partene er også enige om å øke fagbrevtillegget med to kroner timen

• Partene skal nedsette et utvalg for å gjennomgå og evaluere innretningen og størrelsene på tilleggene for ubekvem arbeidstid (UB-tillegg).

Garanti mot økt lønnsgap

HKs krav da dette lønnsoppgjøret startet var en gradvis opptrapping av lønnsnivået i de NHO-tilsluttede butikkene slik at ansatte i disse butikkene kom opp på samme nivå som ansatte i butikker tilsluttet Virke eller Samfo. I dag kan lønnsforskjellene mellom ansatte i «NHO-butikker» og andre deler av handelen være på mer enn to tusen kroner i måneden. HK krevde en opptrapping av lønna over flere år. NHO gikk imidlertid ikke med på å fastsette en dato for når lønningene i varehandelen skal være på samme nivå.

– Dette er et skritt i riktig retning for å harmonisere minstelønnssatsene i handelen. Garantiordningen vil bidra til forbedringer, og sørge for at gapet ikke bli større. Vi fikk ikke til alt i ett jafs, men resultatet vil gi oss den utviklingen vi er ute etter. Over tid vil vi få harmonisert de to avtalene. Årets lønnsjustering er forsvarlig utfra bedriftenes bæreevne, sier Trine Lise Sundnes.

Hun er særlig fornøyd med at fagarbeiderne, altså de med fagbrev, får en vesentlig forbedring av lønna. Fagbrevtillegget økes med to kroner i timen, og alle som har fagbrev skal innplasseres direkte i lønnsgruppe tre. De som i dag lønnes under det, skal i tillegg til minstelønnsjusteringen plasseres høyere på lønnskalaen, understreker hun.

Glad streiken er over

Da Johanne Melbye våknet i morges ventet en tekstmelding om at streiken er over. I dag skal hun tilbake på jobb på Astoria blomster på Hamar. Det er hun glad for.

– At det var så slitsomt å sitte stille uten å gjøre noe, visste jeg ikke, sier hun.

Melbye er fornøyd med det økonomiske resultatet av streiken. Hun går opp 8,50 kroner i år, inkludert det økte fagbrevtillegget.

– Det høres bra ut, det. Vi kom ikke helt i mål, men man må gi og ta. Kanskje var det litt luftig tenkning å tro at vi skulle få gjennomslag for alt, sier hun.

Melbye er ikke helt sikker på om hun synes det var verdt å streike.

– Det er en situasjon vi ikke håper vi får igjen. Det har vært veldig emosjonelt å stitte utenfor utstillingsvinduet og se sjefen jobbe livet av seg. Vi føler lojalitet til både sjefen og kundene våre. Alle hadde forståelse for streiken, men nå er vi glade for at den er over, sier hun.

Tøffe damer

Trine Lise Sundnes mener det åpenbart var verdt å streike for lønnshamonisering. Samtidig har hun merket seg at noen av medlemmene ikke har tatt på seg streikevestene med lett hjerte, slik Johanne Melbye på Hamar også uttrykker. Forbundslederen har stor forståelse for at det er vanskelig å streike på små arbeidsplasser.

– Dette er tøffere enn noen kan forestille seg. Til daglig jobber våre medlemmer skulder ved skulder med sjefen de har kjent i alle år, og plutselig skal de stå utenfor og streike. Det er ikke lett og det forstår vi. Jeg er derfor umåtelig stolt av at de sto løpet ut. De har vært utsatt for et stort press. Det de har gjort kan ikke måles med en situasjon der en stor gruppe ansatte går til streik sammen. Her har de vært få på hver arbeidsplass, sier Sundnes til HK-Nytt.

Uravstemning

– Begge parter har strukket seg langt og det har vært vilje til å finne en løsning. Konflikten har vært en belastning for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, i en pressemelding.

Forslagene partene ble enige om i natt skal nå ut til uravstemning blant de berørte HK-medlemmene. Avstemningen skal være avsluttet 13. oktober.

15.09.2014
09:39
27.08.2015 20:00