ENIGE: På Meny Vika i Oslo er det frivillig å jobbe påskeaften. HK-tillitsvalgt Karin Hamansen og butikksjef Monica Bertelsen synes det er helt uproblematisk.

ENIGE: På Meny Vika i Oslo er det frivillig å jobbe påskeaften. HK-tillitsvalgt Karin Hamansen og butikksjef Monica Bertelsen synes det er helt uproblematisk.

Martin Guttormsen Slørdal

Frivillig å jobbe påskeaften

Påskeaften er en tariffestet fridag i varehandelen. På Meny får de ansatte dobbel lønn om de velger å jobbe.
14.03.2016
16:07
14.03.2016 16:07

lene.svenning@lomedia.no

Det er snart påskeferie. For de aller fleste betyr det mange fridager på rad. Også ansatte i varehandelen har rett til fri på påskeaften, selv om mange butikker holder åpent. I de tre tariffavtalene som gjelder for varehandelen, med arbeidsgiverorganisasjonene Virke, NHO og Samfo slås det fast at de ansatte har rett til fri på påskeaften.

Dagligvarekjeden Meny holder åpent denne dagen. Derfor har HK-klubben og ledelsen inngått en avtale for mange år siden. Avtalen slår fast at det er frivillig å jobbe påskeaften. De som etter vaktlista skulle vært på jobb, får fri med lønn. De som velger å jobbe, får 100 prosent overtidsbetaling.

Knirkefri praksis

– Ingen blir tvunget til å jobbe. Det er alltid noen som vil det, blant annet studenter som gjerne vil tjene noen ekstra kroner, sier Karin Hamansen, tillitsvalgt på Meny i Vika i Oslo.

Ifølge Hamansen er dette en godt innarbeidet praksis på butikken, og ikke et tema som skaper konflikter av noe slag.

Det bekrefter butikksjef Monica Bertelsen. Hun forteller at de fleste heltidsansatte i butikken stort sett velger å reise på påskeferie, men at det ikke medfører noen problemer. I denne sentrumsbutikken er påskeaften vanligvis en stille dag. De fleste kundene er bortreist, eller har kjøpt inn det de trenger i god tid før påskeaften.

Behandlet i Arbeidsretten

I Landsoverenskomsten med Virke, som er den tariffavtalen som gjelder flest ansatte i varehandelen, står det følgende: «Påskeaften er fridag. Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det.» HK og arbeidsgiverne ble allerede i 1946 enige om at påskeaften er en fridag for ansatte i varehandelen. Siden har bestemmelsen vært gjenstand for uenighet ved flere anledninger. I 1952 ble saken behandlet i Arbeidsretten. Her ble det konstatert at påskeaften i hovedregel er en fridag, men at det kan gjøres unntak for «bedriftsmessige hensyn». I en brosjyre Handel og Kontor har distribuert presiseres det at «bedriftsmessige hensyn» ikke er det samme som «forretningsmessige hensyn». Det holder altså ikke å vise til at bedriftene forventer en viss omsetning på påskeaften for å holde åpent. Et eksempel HK gir på såkalt bedriftsmessige hensyn, er om butikkene forventer et parti frysevarer som må på fryselager for ikke å bli ødelagt.

Arbeidsretten slo i 1952 også fast at bedriftene ikke ensidig kan bestemme seg for å holde åpent på påskeaften, men at ledelsen må finne en ordning sammen med de tillitsvalgte.

Uenige om kjøpesentre

I 2008 behandlet Arbeidsretten spørsmålet på nytt. Denne gangen var det bestemmelsen om påskeaften i butikkoverenskomsten med NHO som var temaet. Striden gjaldt veskebutikken Regina på et kjøpesenter i Bergen. Arbeidsretten slo fast at butikken hadde rett til å holde åpent fordi den var pålagt det av kjøpesenteret. Handel og Kontor understreker at dommen kun gjelder denne butikken, og at heller ikke butikker i kjøpesentre kan nekte de ansatte fri på påskeaften.

Det er ikke Per Engeland, leder i arbeidsrettsavdelingen i Virke, enig i. Han tolker det slik at mange butikker i kjøpesentre kan påberope seg at de må holde åpent på påskeaften om kjøpesenterledelsen ikke godtar at de holder stengt. Dermed kan disse butikkene holde åpent, uten at det er frivillig for de ansatte å jobbe, og uten at de må betale de ansatte noe mer enn for en vanlig lørdag, mener han.

Må avtale på forhånd

Reglene er imidlertid annerledes for bedrifter som ikke ligger i kjøpesentre, og som har tariffavtale, understreker Engeland.

– At de kan tjene gode penger på å holde åpent den dagen er for eksempel ikke grunn god nok for å holde åpent på påskeaften, sier han til HK-Nytt

Likevel holder mange butikker åpent på påskeaften.

– Disse planlegger bemanningen på påskeaften i god tid, og baserer seg på frivillige løsninger med ekstra betaling, sier Per Engeland.

Han opplyser om at Virke får spørsmål om dette en gang i blant, men har ikke registrert noen slike i år.

Også HK får henvendelser om arbeid på påskeaften. Deres erfaring er at dette løser seg på bedriftene.

– Vi har ingen statistikk over dette. Hvis folk skal jobbe må de avtale lønn på forhånd. Også på kjøpesentre må partene finne løsninger. Vi kjenner til at ansatte både får 100 og 200 prosent av lønna i tillegg for å jobbe på påskeaften, sier faglig sekretær Erling Hagen i HK.

14.03.2016
16:07
14.03.2016 16:07