NY LO-NESTLEDER: Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor ble klappet inn av LO-kongressen.

NY LO-NESTLEDER: Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor ble klappet inn av LO-kongressen.

Martin Guttormsen Slørdal

Følsvik ny LO-nestleder

Det gikk som valgkomiteen foreslo; tidligere HK-nestleder Peggy Hessen Følsvik er ny første nestleder i LO.
11.05.2017
16:27
11.05.2017 16:55

hk-nytt@lomedia.no

Torsdag ettermiddag valgte LO-kong­res­sen ny LO-le­d­else.

Hans-Chris­tian Gab­ri­el­sen ble som ven­tet ny LO-le­der. Han får både en kv­inne og en mann med seg som nest­le­d­ere; Peg­gy Hes­sen Følsvik fra HK som første nest­le­der og Ro­ger Haga Heim­li fra Fag­for­bun­det som and­re nest­le­der.

LO-LEDER: Hans-Christian Gabrielsen ble valgt som ny LO-leder de neste fire åra.

LO-LEDER: Hans-Christian Gabrielsen ble valgt som ny LO-leder de neste fire åra.

Martin Guttormsen Slørdal

Jubel i HK

Han­del og Kon­tor kan si seg forn­øyd med valget. Fo­rut for kong­res­sen stil­te HK-le­der Trine Lise Sund­nes krav om at det måt­te vel­ges en kv­inne inn i top­p­le­del­sen. Hun fikk det som hun ville.

– I HK er vi utrolig stolte av å ha fått inn Peggy som første nestleder. Den ledelsen som nå er valgt, blir et utrolig godt team, og vil være vår front i kampen for et bedre arbeidsliv. I Peggy har LO fått en utrolig dyktig og arbeidsom nestleder, sier en svært fornøyd forbundsleder til HK-Nytt etter valgene.

Peg­gy Hes­sen Følsvik var tid­li­g­ere nest­le­der i Han­del og Kon­tor, og kom­mer fra luft­far­ten hvor hun var man­geå­rig til­lits­valgt. På kong­res­sen for fire år si­den ble hun valgt inn i LOs le­d­else som førstesekretær. Nå rykker hun altså opp.

Erfaren ledelse

I til­legg til Gab­ri­el­sen, Følsvik og Heim­li, ble følgende valgt til de øvrige ver­ve­ne:

Første­sek­retær: Ju­lie Lødrup, NTL (ny)

LO-sek­retær: Ter­je Olav Ols­son, EL og IT For­bun­det (gjen­valg)

LO-sek­retær: Trude Tin­n­lund, Fel­les­for­bun­det (gjen­valg)

LO-sek­retær: Are To­mas­gard, In­dust­ri Ener­gi (gjen­valg)

LO-sek­retær: Kris­tin Sæther, Fag­for­bun­det (ny)

Les mer om de ulike tillitsvalgte her

Misfornøyde småforbund

Ren­ée Ras­mus­sen fra Musikernes Fellesorganisasjon fikk ikke fornyet tillit. Det ble kritisert av mange fra talerstolen. Kongressdelegater fra mange av de små og mellomstore LO-forbund uttrykte stor bekymring for at LOs ledelse med dette mister bredden i sin sammensetning.

LES: Flere forbund kritiske til valg av LO-ledelse

11.05.2017
16:27
11.05.2017 16:55