VANT FOR ANDRE GANG: Kjell Finvåg, faglig sekretær i Handel og Kontor, er glad for at også lagmannsretten ga de ansatte medhold. Bildet er fra Sandefjord tingrett, hvor saken ble behandlet første gang.

VANT FOR ANDRE GANG: Kjell Finvåg, faglig sekretær i Handel og Kontor, er glad for at også lagmannsretten ga de ansatte medhold. Bildet er fra Sandefjord tingrett, hvor saken ble behandlet første gang.

Erlend Angelo

Handel og Kontor og Fellesforbundet jubler:

Flyplassansatte vant jobben tilbake

Ni ansatte i bakkeselskapet Aviator har rett til jobb i Widerøe Ground Handling på Sandefjord lufthavn Torp, slår lagmannsretten fast. I tillegg får de 8 millioner kroner i erstatning.
17.01.2018
15:51
18.01.2018 09:33

lene.svenning@lomedia.no

I løpet av høsten 2015 mistet bakkeselskapet Aviator ved Sandefjord Lufthavn Torp kontraktene med sine tre kunder, flyselskapene Wizz Air, KLM og Norwegian. Den største kontrakten forsvant i forbindelse med en anbudsrunde. Alle de tre fklyselskapene gikk til konkurrenten Widerøe Ground Handling. Aviator, med sine 75 ansatte, sto uten oppdrag. Widerøe avviste at dette dreide seg om virksomhetsoverdragelse hvor de ansatte i Aviator hadde rett til å bli overført til Widerøe. Dermed ble alle sagt opp. Men det fant de ansatte seg ikke i.

LES OGSÅ: Reddet pensjonen med tariffavtale

Tingrett og lagmannsrett

Med hjelp fra Handel og Kontor og Fellesforbundet, hvor mange av de Aviator-ansatte var medlemmer, stevnet de Widerøe for retten. Sju HK-medlemmer og 13 medlemmer i Fellesforbundet stilte krav om å få være ansatt i Widerøe, og krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Saken ble behandlet i Sandefjord tingrett i august 2016. De ansatte vant fram med sine krav.

Jobben tilbake og millionerstatning

Saken var ikke over med dette: Widerøe anket til lagmannsretten, som behandlet saken i desember 2017.

Nå har dommen falt: Agder lagmannsrett gir de ansatte medhold i at oppsigelsene var ulovlige. Dette er en virksomhetsoverdragelse som gir de ansatte rett til arbeid i Widerøe, slår retten fast. Bare ni ansatte krevde å få jobbe i Widerøe, to av dem er HK-medlemmer, sju Fellesforbunds-medlemmer. De andre har fått seg andre jobber. Alle de 20 saksøkerne har imidlertid fått erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og oppreisning på til sammen 8 millioner kroner. Erstatningene for den enkelte strekker seg fra 474.000 til 1.487.000 kroner. Elleve ansatte som ikke krevde jobben tilbake har også fått erstatning på tilsammen 3,3 millioner kroner. I tillegg må Widerøe dekke de ansattes saksomkostninger fra både tingretten og lagmannsretten på til sammen 943.000 kroner.

– Viktig dom

– Dette er en viktig dom, spesielt for arbeidstakergrupper som stadig er utsatt for anbudsrunder og konkurranseutsetting. Lagmannsretten har vektlagt de ansattes rett til vern. Det er også kjempeviktig for de ansatte at de har fått erstatninger uten avkorting.

Det sier Kjell Finvåg, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Kim Kalsås-Carlsen, sekretær på Fellesforbundets distriktskontor i Oslo og Akershus er også begeistret over dommen fra lagmannsretten.

– Resultatet er kjempebra. Det er bra at vi får dommer som er med på å styrke de ansattes rettigheter når det gjelder virksomhetsoverdragelse, for spesielt i denne bransjen skifter kontraktene med flyselskapene ofte, sier han.

Vurderer anke

Widerøes advokat Knut-Marius Sture er overrasket over dommen, og mener den ikke er juridisk riktig.

– Vi vil bruke litt tid på å vurdere om vi skal anke saken til Høyesterett, sier han til HK-Nytt.

Høyesterett har også tidligere behandlet to saker som omhandler virksomhetsoverdragelse mellom bakkeselskaper. Dommene i begge saken gikk i de ansattes favør. Det lar Sture seg ikke skremme av.

– Vi mener denne saken skiller seg fra de andre, sier han.

LESTE DU DENNE?: Så mye mer får du i lønn i år

17.01.2018
15:51
18.01.2018 09:33