USIKKER: De ansatte må vente til saken deres kommer opp i lagmannsretten en gang i løpet av våren før de får vite om de får beholde jobbene sine.

USIKKER: De ansatte må vente til saken deres kommer opp i lagmannsretten en gang i løpet av våren før de får vite om de får beholde jobbene sine.

Avinor/Gaute Bruvik

Anker dommen fra Møre og Romsdal tingrett

Flyplassansatte ble sagt opp, men vant i tingretten. Nå anker arbeidsgiver

Ansatte i Widerøe Ground Handling ved Kristiansund lufthavn gikk rettens vei for å beholde jobbene sine. De vant i tingretten, men nå anker arbeidsgiveren dommen.
17.11.2021
13:30
17.11.2021 13:30

katharina@lomedia.no

Fem Widerøe-ansatte ved flyplassen i Kristiansund stevnet arbeidsgiveren sin fordi de mente at de var usaklig oppsagt. Møre og Romsdal tingrett ga dem medhold. Nå vil Widerøe Ground Handling anke avgjørelsen, bekrefter NHO-advokat Alexander Rød.

– Vi er uenig i dommen og kommer til å anke. Jeg kan ikke si så mye mer på nåværende tidspunkt, sier Rød til HK-Nytt.

Selskapet må anke innen fire uker etter at tingretten avsa dommen, og det var 29. oktober 2021.

Både ansatte og ledelsen i Widerøe Ground Handling var enige om at de skulle nedbemanne, men ikke om hvordan. Kjernen i konflikten består i at saksøkerne har lang ansiennitet i bedriften – fra 22 til 36 år –, men likevel ble de sagt opp. Kolleger  med langt kortere fartstid fikk beholde jobben.

Les også: NHO-sjefen «tvang» kona til å melde seg inn i HK

Bygger på en dom fra Høyesterett

LO-advokat Karl Inge Rotmo representerte to av medlemmene i Handel og Kontor. De tre andre saksøkerne er medlem av Junit.

– Det er vanskelig å spå hvordan store bedrifter reager på et tap av denne typen. Det som talte imot at Widerøe skulle anke var at dommen fra tingretten var veldig konkret og fulgte helt i linje Telenordommen fra Høyesterett fra to år siden, sier han.

I den dommen uttalte Høyesterett at bedriften alltid må foreta en konkret vurdering av hvilken betydning ansiennitet får når det benyttes begrenset utvalgskrets. Blir kretsen så liten at ansiennitet helt eller i det vesentlige mister betydning, er oppsigelsen usaklig. 

I stede for en stor utvalgskrets med 26 ansatte, delte Widerøe Ground Handling den inn i to. Saksøkerne og Rotmo mente arbeidsgiveren snevret utvalgskretsen inn for mye.

– Telenordommen er en viktig indikator fra Høyesterett. Dommen fra tingretten bygger på de samme prinsippene, sier Rotmo. 

Men akkurat hvorfor arbeidsgiver anker, vet ikke Rotmo. Han venter på ankeerklæringen.

– Jeg mener fortsatt at dommen bra og vanskelig å angripe, sier LO-advokaten.

 Tillitsvalgt ble lei seg

Hovedtillitsvalgt Desirée Ojala i Widerøe Ground Handling er veldig overrasket over at dommen ankes.

– Da jeg leste dommen, synes jeg at det kom klart fram at flyplassen skal ses på som en krets og ikke to som arbeidsgiver mente, sier hun.

HR-direktøren i Widerøe Ground Handling ringte Ojala og fortalte henne at de kom til å anke dommen.

– Jeg tenker på de ansatte som står i konflikten. Jeg hadde unt dem å bli ferdig med dette, sier Ojala.

Nå venter seks nye måneder med usikkerhet før saken kommer opp i lagmannsretten. 

– Ble du lei deg?

– Ja, på vegne av de det gjelder. Nå er det bare å vente. 

17.11.2021
13:30
17.11.2021 13:30