BEKYMRET FOR DE ANSATTE: HK-leder Trine Lise Sundnes har bedt Arbeidstilsynet om å undersøke omfanget av miljøgifter i sportsbutikker i Norge.

BEKYMRET FOR DE ANSATTE: HK-leder Trine Lise Sundnes har bedt Arbeidstilsynet om å undersøke omfanget av miljøgifter i sportsbutikker i Norge.

Martin Guttormsen Slørdal

Greenpeace advarer:

Farlige miljøgifter i sportsbutikker

Greenpeace har målt høye verdier av farlige miljøgifter i lufta i sportsbutikker. Det kan gi de ansatte helseskader.
10.08.2016
12:45
10.08.2016 12:46

Miljøorganisasjonen Greenpeace offentliggjorde nylig en rapport som viser at flere sportsbutikker i både Oslo og andre byer i Europa har en høy konsentrasjon av miljøgifter i lufta. Giftene stammer fra stoffer brukt til å impregnere turtøy, såkalte fluorkarboner, også kjent som PFAS-kjemikalier. Målinger Greenpeace har gjort i Norrøna og Haglöfs forretninger i Oslo, viser at luften i butikkene inneholder tusen ganger høyere konsentrasjon av fluorkarboner enn lufta utendørs. Det kan gi de ansatte helseproblemer, advarer miljøorganisasjonen.

– Bare noen få av de 3.000 ulike fluorkarbonene som finnes, er testet. Alle har blitt forbudt. Det er grunn til å tro at de andre fluorkarbonene er farlige også. Fluorkarboner kan forårsake hormonforstyrrelser, fosterskader og kreft, sier Truls Gulowsen, daglig leder i Greenpeace i Norge.

Greenpeace ber sportskjedene om å kutte ut disse kjemikaliene i produksjonen.

Fases ut

Norrøna skriver i en pressemelding at de «anerkjenner utfordringene med bruken av fluorkarboner (PFAS/PFC) i turtøy, og har som mål å eliminere bruken innen 2020». Bedriften framholder at de ansattes helse er viktigst av alt. Norrøna stoler imidlertid ikke på Greenpeaces målinger, og mener de tidligere har vist store avvik fra andre undersøkelser. Bedriften vil se nærmere på Greenpeaces metoder, og deretter avgjøre om de vil gjennomføre en uavhengig undersøkelse av fluorkarbonnivået i butikkene.

HK-Nytt har forsøkt å få tak i Haglöfs presseansvarlig uten hell. Ifølge Greenpeace har også Haglöfs ambisjoner om å fase ut bruken av de aktuelle miljøgiftene innen 2020. Det synes Greenpeace er for seint.

HK er bekymret

Trine Lise Sundnes, lederen i Handel og Kontor, er også bekymret for de ansattes arbeidsmiljø.

– Arbeidsgiverne er pålagt å foreta risikovurderinger av arbeidsmiljøet, og er forpliktet til å opplyse de ansatte om hvilke stoffer de eksponeres for. Det er tydelig at de kjedene det dreier seg om har blitt tatt på senga, sier hun til HK-Nytt.

Sundnes tror det er flere enn ansatte i sportsbutikker som kan være utsatt for farlige miljøgifter. Det gjelder trolig også ansatte på lagrene til nettbutikker som er i kontakt med samme typer varer, framholder hun.

Arbeidstilsynet er på saken

Nå har Handel og Kontor tatt initiativ til et møte med Arbeidstilsynet om saken.

– Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal gjøre egne målinger i sportsbutikker, og kartlegge hvor stort omfanget av disse miljøgiftene er, sier Sundnes.

Arbeidstilsynet har mottatt henvendelsen fra HK, og er positiv til å møte organisasjonen.

– Dette tar vi alvorlig. Alle har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Elizabeth Ravn, sjefingeniør i Arbeidstilsynet.

Hun opplyser om at det per i dag ikke er fastsatt en øvre grense for hvor store mengder av de stoffene som er omtalt i rapporten det kan være på en arbeidsplass.

– Disse stoffene er enten ikke blitt vurdert, eller ikke ferdig vurdert. Dette er prosesser som tar lang tid, forklarer Ravn.

Finnes i alle sportsbutikker

Elizabeth Ravn mener likevel at miljøgiftene som er funnet i sportsbutikkene kan være helseskadelige.

– Det som er typisk med slike kjemikalier er at skadene ikke oppstår med en gang, men over mange år. Da kan det være vanskelig å påvise årsaken, sier hun.

Ravn tviler ikke på funnene Greenpeace har gjort, men mener dette må undersøkes nærmere. Heller ikke Ravn tror Norrøna og Haglöfs er alene om å ha høye verdier av miljøgifter i butikkene sine.

– Det må målinger til for å konstatere tilstanden, sier hun.

For lite kunnskap

Camilla Gramstad, miljøansvarlig i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, kjenner godt til problemet med miljøgifter i sportsbransjen, uten å kjenne til Greenpeaces rapport.

– Mange av våre medlemmer jobber med saken, men det er nødvendig med en større bevissthet og kunnskap om miljøgifter. Vi har hatt kurs for våre medlemsbedrifter, og arbeider for å få til bedre og enklere informasjon, sier hun.

Virke mener regelverket for kjemikalier må styrkes på EU-nivå.

– For våre medlemmer som opererer i et globalt marked er det svært vanskelig å forholde seg til nasjonal særlovgivning. Ikke alle i bransjen er kjemikere og vet hva fluorkarboner er, sier hun.

lene.svenning@lomedia.no

Dette er saken:

• Greenpeace har gjennomført hemmelige målinger i Haglöfs og Norrønas butikker i Oslo, samt i en rekke andre sportsbutikker i andre europeiske storbyer.

• Målingene viser et svært høyt nivå av fluorkarboner i lufta i sportbutikkene.

• Fluorkarboner (PFAS/PFC) brukes til å gjøre klær vannavstøtende.

• En del fluorkarboner er påvist å være helseskadelige, andre er ikke undersøkt.

• HK ber Arbeidstilsynet foreta egne undersøkelser i norske sportsbutikker, og sette inn tiltak.

10.08.2016
12:45
10.08.2016 12:46

Dette er saken:

• Greenpeace har gjennomført hemmelige målinger i Haglöfs og Norrønas butikker i Oslo, samt i en rekke andre sportsbutikker i andre europeiske storbyer.

• Målingene viser et svært høyt nivå av fluorkarboner i lufta i sportbutikkene.

• Fluorkarboner (PFAS/PFC) brukes til å gjøre klær vannavstøtende.

• En del fluorkarboner er påvist å være helseskadelige, andre er ikke undersøkt.

• HK ber Arbeidstilsynet foreta egne undersøkelser i norske sportsbutikker, og sette inn tiltak.