VANT FRAM: HK-medlem Espen Andreas Borgersen er glad for at Diskrimineringsnemnda har gitt ham medhold.

VANT FRAM: HK-medlem Espen Andreas Borgersen er glad for at Diskrimineringsnemnda har gitt ham medhold.

Martin Guttormsen Slørdal

Espen mistet arbeidsoppgaver etter pappapermisjon, Asko brøt loven

Da HK-medlemmet kom tilbake på jobben etter endt foreldrepermisjon, fikk han andre arbeids­oppgaver. Det var i strid med loven, fastslår Diskrimineringsnemnda.
27.06.2018
12:40
27.06.2018 12:40

lene.svenning@lomedia.no

Etter å ha ventet i mer enn ett år har Espen Andreas Borgersen endelig fått et vedtak fra Diskrimineringsnemnda: De fastslår at han ble diskriminert på jobben i Asko Hedmark. HK-Nytt har skrevet om saken tidligere, men vi tar det om igjen: Da Borgersen kom tilbake fra foreldrepermisjon i mars 2017 fikk han ikke tilbake arbeidsoppgavene han hadde hatt tidligere. Asko valgte å bruke vikaren de hadde hatt i Borgersens sted i hans stilling. Borgersen skulle ut i en ny foreldrepermisjon seks måneder senere. Borgersen selv ble flyttet til «front temaet», en stilling han mente var dårligere, selv om han beholdt både lønn og tittel. Det fant han seg ikke i, men da han ikke nådde fram hos bedriftsledelsen, klagde han med hjelp av Handel og Kontor saken inn til Likestillingsombudet.

LES OGSÅ: Ansatte i Elkjøp-butikker går til sympatistreik

Rett til samme stilling

Nå har også Diskrimineringsnemnda behandlet saken. I vedtaket peker nemnda på at det ligger innenfor arbeidsgivers såkalte styringsrett å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidsoppgaver, men at styringsretten begrenses av likestillingsloven. Og i den heter det blant annet at en arbeidstaker som har vært i foreldrepermisjon har rett til å «vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling». Det mener nemnda at Borgersen ikke har gjort, arbeidsoppgavene han fikk mellom foreldrepermisjonene ga mindre fleksibilitet for ham, og var mindre gunstige. Nemnda mener at det er usannsynlig at Borgersen hadde fått andre arbeidsoppgaver hvis han ikke hadde hatt foreldrepermisjon, og konkluderer altså med at Asko Hedmark har handlet i strid med likestillingsloven.

God bekreftelse

Borgersen er naturlig nok fornøyd med vedtaket fra Diskrimineringsnemnda.

– Det var godt og endelig få det fastslått. Jeg har hele tiden følt at jeg har rett, det er det godt å få bekreftet, sier han til HK-Nytt.

HK-medlemmet skulle vært tilbake på jobb nå, men har tatt ulønnet permisjon fordi ungene ikke har fått barnehageplass. Borgersen har forøvrig sagt opp jobben i Asko, han er på jakt etter nye utfordringer.

Ikke hensikt, men virkning

Asko Hedmark har overfor nemnda bedyret at de aldri hadde til hensikt å diskriminere Borgersen. Men nemnda understreker at det ikke kreves en diskriminerende hensikt eller intensjon for at handlingen er diskriminerende. Forbudet mot diskriminering gjelder uansett handlinger som har en diskriminerende virkning.

Asko Hedmark mener at dette er en personalsak og ønsker derfor ikke å kommentere den. Bedriften tar nemdas vedtak til etterretning, skriver daglig leder Terje Flaatrud i en SMS til HK-Nytt.

27.06.2018
12:40
27.06.2018 12:40