FØLER SEG DEGRADERT: Espen Andreas Borgersen har beholdt både tittel og lønn, men vil ha tilbake sine gamle arbeidsoppgaver.

FØLER SEG DEGRADERT: Espen Andreas Borgersen har beholdt både tittel og lønn, men vil ha tilbake sine gamle arbeidsoppgaver.

Martin Guttormsen Slørdal

Espen Andreas ble fratatt arbeidsoppgaver etter foreldrepermisjon

Nå klager HK arbeidsgiveren Asko inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.
03.05.2017
10:36
03.05.2017 10:36

lene.svenning@lomedia.no

Espen Andreas Borgersen jobber i kundesenteret i grossistbedriften Asko Hedmark i Brumunddal. I begynnelsen av mars var han tilbake på jobben etter ni måneder i pappapermisjon. Borgersen har fått to barn på relativt kort tid, så i september skal han ut i en ny foreldrepermisjon. Til vanlig jobber han i såkalt back office, med kredittanalyse og kunderegistrering.

Da han kom tilbake på jobben etter foreldrepermisjonen ble han satt til å gjøre helt andre oppgaver i såkalt front office, som å betjene sentralbordet og å purre på kunder. Det finner HK-medlemmet seg ikke i.

– Jeg har krav på å få tilbake de samme arbeidsoppgavene som før jeg gikk ut i foreldrepermisjon. Det står det i likestillingsloven, sier Borgersen til HK-Nytt.

Degradering

HK-medlemmet så fram til å komme tilbake til de samme oppgavene da han var ferdig med pappapermisjonen.

– Jeg trives veldig godt med arbeidsoppgavene mine med kredittvurdering og analyse. Dessuten reagerer jeg veldig på urettferdighet og brudd på lovverket. Jeg vil at det skal bli bedre rutiner rundt dette på avdelingen min, sier Borgersen.

Han har beholdt lønna si og har den samme tittelen. Likevel opplever han endringen i arbeidsoppgaver som en degradering,

– Ja, det er det ingen tvil om. Å jobbe i front office og back office har ulik status. Arbeidsoppgavene i front office gir også en mye mer ensformig hverdag, sier han.

Ifølge Borgersen er det vikaren hans som fortsetter med arbeidsoppgavene hans også i tiden mellom permisjonene.

HK vil klage

Men Borgersen får ikke gjennomslag hos arbeidsgiveren sin. Etter hele tre møter hvor både HK-tillitsvalgt og verneombudet har vært med, blir de ikke enige om dette. Borgersen har også lagt fram en skriftlig veiledning fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ifølge Borgersen hevder arbeidsgiveren at bedriften har rett til å endre oppgavene hans.

Daglig leder Terje Flåterud ønsker imidlertid ikke å uttale seg om saken.

Handel og Kontors regionkontor på Hamar har også vurdert saken. De støtter medlemmet sitt, og har bestemt seg for å klage saken inn til Likestillingsombudet.

– Denne saken er av prinsipiell karakter. Borgersen skulle ha fått tilbake arbeidsoppgavene sine etter permisjonen. Arbeidsgiveren kan omfordele oppgaver innad i bedriften, men her har de gjort det fordi Borgersen har hatt foreldrepermisjon og skal ha en ny. Det har de ikke lov til, sier regionkontorleder Bjørg Karin Lekva.

Dette sier likestillingsloven:

§ 20. Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon

En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har rett til å:

a) vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling,

b) &empmargin;nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet og

c) &empmargin;fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten.

Første ledd regulerer ikke fastsettelse eller endringer av lønns- og arbeidsvilkår som er en følge av andre forhold enn foreldrepermisjon.

Paragrafen her gjelder tilsvarende ved andre permisjoner knyttet til graviditet og fødsel, jf. arbeidsmiljøloven § 12-2 til § 12-8.

Kilde: Lov om likestilling mellom kjønnene

Råd fra Likestillingsombudet

«Det kan være diskriminering hvis du ikke får de samme arbeidsoppgavene som før foreldrepermisjonen. Som hovedregel har du rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon. Det vil si:

&empmargin;Samme arbeidsoppgaver som før foreldrepermisjonen

Samme lønn

Samme stillingstittel

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen.»

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudets nettside

Loven er streng, sier ombudet

Arbeidstakere skal ikke miste muligheter i arbeidslivet fordi de får barn, understreker Likestillingsombudet

Rønnaug Retterås, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), kan ikke svare på om Asko Hedmark bryter likestillingsloven når de ikke gir Espen Andreas Borgersen tilbake sine tidligere arbeidsoppgaver, uten å ha gjort en juridisk vurdering av saken. Hun kan imidlertid gjøre rede for loven på et generelt grunnlag.

– Det klare utgangspunktet er at arbeidstakere har rett til å komme tilbake til den samme eller tilsvarende stilling etter foreldrepermisjon. Hva som regnes som tilsvarende stilling må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Lønn og arbeidsoppgaver vil være sentrale momenter i en slik vurdering. Arbeidsgiver kan gjøre endringer i arbeidsoppgaver som ikke har sammenheng med foreldrepermisjonen, for eksempel hvis endringen er en del av en større omorganisering i bedriften, sier hun.

STRENG LOV: Arbeidstakere har rett til å komme tilbake til de samme arbeidsoppgavene etter endt foreldrepermisjon, sier Rønnaug Retterås, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

STRENG LOV: Arbeidstakere har rett til å komme tilbake til de samme arbeidsoppgavene etter endt foreldrepermisjon, sier Rønnaug Retterås, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

JON-ARE BERG-JACOBSEN

For det skal ikke straffe seg å få barn.

– Foreldre skal ikke miste muligheter i arbeidslivet når man får barn. Formålet med regelen er klar: Å være i foreldrepermisjon skal ikke få noen negative virkninger for arbeidstakerne, verken før eller etter permisjonen. Arbeidsgivere bør unngå å sette arbeidstakere i en slik situasjon. Vernet i loven er sterkt, og det gjøres strenge vurderinger, sier hun.

Espen Andreas Borgersen er ikke alene. Retterås forteller at mange arbeidstakere tar kontakt med ombudet fordi de føler seg urettferdig behandlet av arbeidsgiveren i forbindelse med foreldrepermisjon. Hvilke råd får de?

Retterås anbefaler arbeidstakere i slike situasjoner å be den tillitsvalgte om hjelp, og ta det opp med arbeidsgiveren sin. Er de ikke fagorganiserte, må de ordne opp selv. Uansett kan de få en skriftlig veiledning fra ombudet som de kan vise til arbeidsgiveren sin, opplyser hun.

Om arbeidstaker og arbeidsgiver ikke kan bli enige, kan arbeidstakeren klage saken inn til Likestillingsombudet. Men klagebehandlingen er lang, omlag seks måneder, opplyser Retterås.

Spiller det noen rolle hva ombudet sier?

– Det er frivillig å rette seg etter vår uttalelse. Vi har ikke mulighet til å ilegge bot eller mulkt hvis bedriften ikke gjør det. Skal en arbeidstaker ha erstatning for tapt lønn eller tort og svie, må de gå til retten med saken, opplyser Retterås.

Seniorrådgiveren oppfordrer arbeidsgivere og arbeidstakere til å gjøre seg kjent med likestillingsloven og lage gode løsninger for foreldreskap på arbeidsplassen.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

03.05.2017
10:36
03.05.2017 10:36

Dette sier likestillingsloven:

§ 20. Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon

En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har rett til å:

a) vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling,

b) &empmargin;nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet og

c) &empmargin;fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten.

Første ledd regulerer ikke fastsettelse eller endringer av lønns- og arbeidsvilkår som er en følge av andre forhold enn foreldrepermisjon.

Paragrafen her gjelder tilsvarende ved andre permisjoner knyttet til graviditet og fødsel, jf. arbeidsmiljøloven § 12-2 til § 12-8.

Kilde: Lov om likestilling mellom kjønnene

Råd fra Likestillingsombudet

«Det kan være diskriminering hvis du ikke får de samme arbeidsoppgavene som før foreldrepermisjonen. Som hovedregel har du rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon. Det vil si:

&empmargin;Samme arbeidsoppgaver som før foreldrepermisjonen

Samme lønn

Samme stillingstittel

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen.»

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudets nettside

Mest lest