Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Midlertidige ansettelser:

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, varsler arbeidsminister Hadia Tajik.
03.12.2021
13:29
03.12.2021 13:29

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, sier Tajik i ei pressemelding.

Hun følger nå opp løftet Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir i Hurdalsplattformen om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Fredag fremmer regjeringen et lovforslag om dette for Stortinget. Det ble bestemt i statsråd samme dag.

Bestemmelsen om generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år ble innført under Solberg-regjeringen i 2015. Arbeiderpartiet har lenge varslet at de ønsker å fjerne denne bestemmelsen.

– Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å styrke ansattes rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv, sier Tajik i pressmeldinga.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f bryter ifølge Tajik med lovens sentrale prinsipp om faste ansettelser i norsk arbeidsliv.

– Regjeringen mener adgangen til midlertidig ansettelse skal begrenses mest mulig til situasjoner der det er et særlig og tids­avgrenset behov. Vi har vært tydelig på at vi ønsker å oppheve denne bestemmelsen, slik også Fougner-utvalgets flertall foreslår.

– Midlertidige ansettelser og andre former for løsere tilknytning til arbeid gir utrygghet for den enkelte med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt, og bidrar til økte forskjeller både i arbeidslivet og samfunnet, sier statsråden videre.

Forslaget om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f fremmes for Stortinget i dag 3. desember.

03.12.2021
13:29
03.12.2021 13:29