CORE: Svein Fanebust i Coop og Ole Robert Reitan i Rema 1000 er klare for å samarbeide om innkjøp av dagligvarer gjennom et felles selskap de har opprettet.

CORE: Svein Fanebust i Coop og Ole Robert Reitan i Rema 1000 er klare for å samarbeide om innkjøp av dagligvarer gjennom et felles selskap de har opprettet.

Martin Guttormsen Slørdal

Coop og Rema vil samarbeide om innkjøp

Matvaregigantene har etablert innkjøpsselskapet Core. Det gjør de for å kunne konkurrere med Ica og Norgesgruppen.
13.12.2013
13:58
27.08.2015 20:00

martin.slordal@lomedia.no

– Dette er den eneste fornuftige muligheten vi har for å kunne konkurrere med Ica og Norgesgruppen, dersom Konkurransetilsynet godkjenner samarbeidesavtalen deres, sa Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan på en pressekonferanse i Oslo fredag.

Som HK-Nytt tidligere har skrevet, har Ica og Norgesgruppen inngått en samarbeidsavtale om innkjøp og distribusjon. Denne avtalen er foreløpig stoppet av Konkurransetilsynet fordi de mener den kan være lovstridig. Konkurransetilsynet har samlet innformasjon om avtalen og skal behandle den i midten av januar.

Ikke ønskelig

Det nye selskapet til Rema og Coop, Core, skal forhandle på vegne av de to matvaregigantene, slik at de får de beste innkjøpsbetingelsene, ifølge dem selv. Samarbeidet vil ikke omfatte disribusjon og butikkdrift, og konkurransen mellom de to vil fortsatt være like stor. Ole Robert Reitan og Coop-direktør Svein Fanebust var tydelige på at opprettelsen av avtalen i utgangspunktet ikke er ønskelig. De mener det beste for alle parter er at avtalen mellom Ica og Norgesgruppen blir stoppet.

– Vår avtale er presset fram av samarbeidet mellom Norgesgruppen og Ica. Hvis avtalen mellom dem ikke blir noe av, vil vi avslutte samarbeidet, sier Reitan og legger til at det beste for forbrukerne og matvareprisene vil være om de fire store kjedene består slik de gjør i dag.

Utpressing?

Under pressekonferansen ble Reitan spurt om dette er ren utpressing fra Coop og Rema 1000 sin side, men det ville ikke Reitan gå med på.

– Dette er ikke utpressing, men en realitet. At vi har valgt å samarbeide er det eneste våpenet vi har skuffen for å bevare butikkene våre, kunne Reitan fastslå.

Han hevder at det vil bli umulig å drive butikk på lang sikt dersom samarbeidet mellom Norgesgruppen og Ica blir etablert.

Innkaller Ica og Norgesgruppen til møte

Ole Robert Reitan og Svein Fanebust var hos Konkurransetilsynet i begynnelsen av desember og informerte om det nye selskapet. Ica og Norgesgruppen er innkalt til et orienteringsmøte hos tilsynet i neste uke.

– Konkurransetilsynet må nå vurdere om den nye avtalen kan få betydning for vår vurdering av avtalen mellom Ica og Norgesgruppen. Utfallet av denne saken har stor betydning for konkurransen og for forbrukerne, derfor må vi være sikre på at våre vurderinger er riktige, sier konkurransedirektør Christine Meyer i en pressemelding.

Dette er saken

Norgesgruppen og Ica inngikk i januar 2013 en samarbeidsavtale om innkjøp og distribusjon av dagligvarer.

Den innebærer at Norgesgruppen skal overta store deler av innkjøpene og betydelige deler av distribusjonsnettet til Ica.

Ica har tapt 4 milliarder kroner siden 2008. Avtalen med Norgesgruppen er et forsøk på å bedre innkjøpsbetingelsene, styrke seg i dagligvaremarkedet og sikre selskapets 10.000 arbeidsplasser, ifølge en pressemelding fra Ica

Avtalen ble stoppet av Konkurransetilsynet i april 2013, de mener den kan være lovstridig.

I januar 2014 vil Konkurransetilsynet behandle saken ferdig.

13.12.2013
13:58
27.08.2015 20:00

Dette er saken

Norgesgruppen og Ica inngikk i januar 2013 en samarbeidsavtale om innkjøp og distribusjon av dagligvarer.

Den innebærer at Norgesgruppen skal overta store deler av innkjøpene og betydelige deler av distribusjonsnettet til Ica.

Ica har tapt 4 milliarder kroner siden 2008. Avtalen med Norgesgruppen er et forsøk på å bedre innkjøpsbetingelsene, styrke seg i dagligvaremarkedet og sikre selskapets 10.000 arbeidsplasser, ifølge en pressemelding fra Ica

Avtalen ble stoppet av Konkurransetilsynet i april 2013, de mener den kan være lovstridig.

I januar 2014 vil Konkurransetilsynet behandle saken ferdig.