RIKTIG ARBEIDSKONTRAKT?: Mange butikksjefer i Nille føler de ikke har kontroll over sin egen arbeidshverdag.

RIKTIG ARBEIDSKONTRAKT?: Mange butikksjefer i Nille føler de ikke har kontroll over sin egen arbeidshverdag.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikksjefer klager over lange dager til lav timelønn

Butikksjefer i Nille jobber mer enn de skal, og er ikke reelle ledere, mener de selv. Nille «åpner for dialog» om saken.
05.10.2020
12:46
05.10.2020 12:46

ylva.seiff.berge@lomedia.no

– Er du så misfornøyd i Nille er det frivillig å jobbe her, du kan si opp når du vil.

Det er den beskjeden «Kari» hevder hun får av sin distriktsleder i Nille når hun prøver å si ifra om det hun opplever som vanskelige arbeidsforhold. Det er for få ansatte på jobb, arbeidsdagene er lange, og hun har ingen kontroll over sin egen hverdag. «Kari» er butikksjef i Nille. Her forteller hun om arbeidsforholdene hun jobber under – men hun tør ikke annet enn å være anonym.

Les også: Ikke streik i HK – klart ja-flertall i varehandelen

Unntatt arbeidstidsbestemmelsene

Nilles butikksjefer er definert som å inneha ledende stillinger etter arbeidsmiljøloven. Det innebærer at de er unntatt fra lovens arbeidstidstemmelser, og at de skal kunne bestemme over sin egen arbeidstid. De har derfor ikke krav på overtidsbetaling. Hensikten med unntaket er at ledere trenger mer fleksibilitet i sin arbeidsdag og at de derfor skal kunne bestemme selv hvordan arbeidsdagen ser ut. For «Kari» er ikke dette realiteten.

– Jeg føler ikke at jeg har særlig kontroll over min arbeidsdag. Ledelsen forteller oss hele tiden hva vi skal gjøre. Daglig får vi bilder av hvordan det skal se ut i butikken og tidsfrister for å gjøre det ferdig. Det er vareleveringer en gang i uka. Og vi må få godkjent de ansattes timelister av distriktssjefen, sier hun.

Ifølge Inger Køhn, regionsekretær i HK region Østlandet Sør, er «Kari» langt fra den eneste Nille-butikksjefen som har det slik. Hun har snakket med åtte andre som opplever arbeidsdagen på samme vis.

Får ikke påvirke arbeidsdagen

Før sommeren hadde HK, Virke og ledelsen i Nille et møte både om de generelle arbeidsforholdene i butikkene og arb­eidsforholdene i forbindelse med korona. Der ble det blant annet tatt opp det å jobbe alene, mangel på pauser og liten kontroll over egen hverdag for butikksjefer i Nille.

– I teorien er butikksjefenes kontrakter riktige, men vi mener man må se på hvordan de fungerer i praksis. I dag står de fleste butikksjefene alene på jobb. Hvordan kan de da bestemme over egen arbeidstid, spør Inger Køhn i HK.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Føler på press for å gjøre mer

«Kari» er alene på jobb hver dag fram til klokka 16. Er det mange kunder i butikken da, blir hun ofte igjen for å hjelpe de andre ansatte, eller for å gjøre administrative oppgaver. Det er sjelden «Kari» jobber mindre enn ni timer hver dag. I høysesongene er det ofte mye mer.

– Jeg føler det er mye mer press som butikksjef i dag enn det var før. Jeg føler mye på at jeg burde gjort enda mer på jobb, men at jeg ikke strekker til. Tidligere var det gøy på jobben, men nå har det blitt veldig slitsomt, både psykisk og fysisk, sier «Kari».

Hun legger til at hun hele tiden må opprettholde standarden i butikken. Holder hun ikke tritt, får hun beskjed av ledelsen om å fikse det snarest.

Alene under korona

Da Norge stengte ned som følge av korona, holdt mange av Nille-butikkene åpent, men med reduserte åpningstider. For butikksjefene ble det da hele dager alene på jobb.

– Da er det umulig å ta pauser. Vi får ikke muligheten til å gå på do eller spise lunsj hvis det er kunder i butikken, sier «Kari».

Lange arbeidsuker

Regionsekretær Inger Køhn er også kritisk til butikksjefenes avlønning.

– Stillinger som skal være unntatt arbeidstidsbestemmelsene skal kompenseres i lønn. De fleste av butikksjefene jeg har snakket med jobber 40–50 timer i uka, mens lønna er for 37,5 timer. Det vil si at flere av butikksjefene får lavere timelønn enn sine ansatte, sier Køhn.

HK og Nille har avtalt et nytt møte for å se på hvordan stillingene til butikksjefene fungerer i praksis. Møtet skulle vært avholdt i september, men er utsatt inntil videre.

Nille vil diskutere saken

Administrerende direktør Kjersti Hobøl i Nille peker på at butikksjefenes arbeidskontrakter ble laget i 2016, før Nille fikk nye eiere.

– Nille er selvfølgelig åpen for å ta en runde og dialog om dette. Det er ikke i prinsippet viktig for Nille at disse lederstillingene er unntatt fra arbeidsbestemmelsene slik de er i dag. Vi kommer til å ta en runde på dette. Det kan være forskjellig fra butikk til butikk, hvordan vi velger å løse det. Det er viktig at vi har et avtaleverk i Nille som gjør at jobben er meningsfull og at man er stolt av å jobbe hos oss. Det kommer vi til å bruke tid på framover, sier Hobøl til HK-Nytt.

Les også:

Ledende stilling/
særlig uavhengig stilling:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

05.10.2020
12:46
05.10.2020 12:46

Ledende stilling/
særlig uavhengig stilling:

Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet