LØNNSØKNING: Et regnestykke garanterer ansatte i varehandelen et visst lønnsnivå.

LØNNSØKNING: Et regnestykke garanterer ansatte i varehandelen et visst lønnsnivå.

Martin Gutttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn

De ansatte i varehandelen får 404 kroner mer i måneden – før lønnsoppgjøret starter.
23.02.2015
15:21
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

HK-medlemmene kan igjen fryde seg over garantilønnsordningene i tariffavtalene i varehandelen. Hvert eneste år gjør HK og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo det samme regnestykket: Hva er 92 prosent av et såkalt veid gjennomsnitt av lønna til et utvalg arbeidstakere i handelen? Ligger minstelønnssatsene i tariffavtalene under dette nivået, økes satsene tilsvarende.

Fra 1. februar i år økes satsene med 404 kroner per måned, eller 2,49 per time. Lønna på trinn 6, den høyeste minstelønnssatsen i tariffavtalene, blir dermed på 29.597 kroner i måneden fra denne datoen.

Godt oppgjør i fjor

Reguleringen er relativt beskjeden i år. Det er positivt, framholder forbundsleder Trine Lise Sundnes.

– Jo lavere reguleringen er, jo bedre lønnsoppgjør gjennomførte vi i fjor, forklarer hun.

Sundnes peker på tall fra Teknisk beregningsutvalg, som viser at nettopp varehandelen økte lønna mest i fjor.

Det kommer mer

HK-lederen er glad for at lønnsgarantiordningen er tariffestet.

– Uten denne ordningen hadde varehandelen ligget lang etter lønnsmessig, sier Sundnes.

De ansatte i varehandelen har trolig mer i vente. Det ordinære lønnsoppgjøret har ennå ikke startet.

Garantilønnsordningene

• Ordningene sikrer de ansatte i varehandelen et visst inntektsnivå.

• Ordningene er nedfelt i tariffavtalene for varehandelen med Virke og Samfo.

• Lønna reguleres etter denne ordningen 1. februar hvert år.

• Årets regulering gir 404 kroner mer i måneden.

• Reguleringen er ikke en del av tariffoppgjøret.

23.02.2015
15:21
27.08.2015 20:00

Garantilønnsordningene

• Ordningene sikrer de ansatte i varehandelen et visst inntektsnivå.

• Ordningene er nedfelt i tariffavtalene for varehandelen med Virke og Samfo.

• Lønna reguleres etter denne ordningen 1. februar hvert år.

• Årets regulering gir 404 kroner mer i måneden.

• Reguleringen er ikke en del av tariffoppgjøret.