JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ENIGE: HK og AAF er enige om at stillingsutvalgene i arbeiderbevegelsens foretak også skal bestemme hvilke stillinger som skal lønnes høyest.

ENIGE: HK og AAF er enige om at stillingsutvalgene i arbeiderbevegelsens foretak også skal bestemme hvilke stillinger som skal lønnes høyest.

Lene Svenning

Avlyst rettssak om lederlønninger i arbeiderbevegelsen

De ansatte i LO og LO-forbundene får større innflytelse over hvem som skal lønnes mest.
15.05.2020
14:33
15.05.2020 14:33

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens arbeidergiverforening (AAF) skulle etter planen møtes i Arbeidsretten i begynnelsen av mai. De var uenige om de ansatte skulle ha innflytelse over hvilke stillinger som skulle plasseres i det høyeste lønnstrinnet i tariffavtalen. Nå er rettssaken droppet, partene har blitt enige. HK har fått fullt gjennomslag, skriver HK fagbevegelse på sine Facebook-sider.

– Det handler om at vi skal ha påvirkning på hele lønnstabellen, sier Raymond Alstad, leder i bransjerådet HK Fagbevegelse.

Alstad er også leder i HK-klubben i LO.

LES OGSÅ: Korona fikk Coop til å starte med netthandel. Men det er høyst usikkert om den dør ut samtidig med viruset

Hvem skal bestemme?

I tariffavtalen som gjelder for ansatte i arbeiderbevegelsen, står det at det i hver virksomhet skal være et stillingsutvalg (SU), som består av representanter for både ledelsen og de tillitsvalgte i foretakene. Dette utvalget vurderer hvilken lønnsgruppe de ulike stillingene skal ligge i. Men HK og AAF var altså ikke enige om tariffavtalen skulle forstås slik at stillingsutvalget skulle bestemme hvilke stillinger som skulle inn i lønnsgruppe 5, som er den øverste lønnsgruppen. Her havner typisk ledere og ansatte med spesielkompetanse.

AAF mente at ledelsen i foretakene skulle bestemme dette, mens HK mente at de også skulle være med på å ta disse beslutningene, gjennom de lokale SU-ene.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Vil ha færrest mulig i lønnsgruppe 5

Klubbleder Raymond Alstad er fornøyd med at partene nå er enige om hvordan de skal forstå denne bestemmelsen i tariffavtalen, og at saken ble hevet for Arbeidsretten.

– Vi som tillitsvalgte vil ha en større kontroll på avlønningen i foretakene. Det virker som om arbeidsgiverne vil ha flest mulig i lønnsgruppe 5 for å kunne bestemmes lønna. I lønnstrinn 1 til 4 er det begrensninger.

– Vil dere ha færrest mulig i lønnsgruppe 5?

– Ja, helst, for det gir oss større kontroll på lønningene. Den frie lønnsfastsettelsen til ansatte i gruppe 5 drar avgårde med en en stor del av lønnsmassen, og så blir vi møtt med at vi må utvise «tariffdisiplin» i tariffoppgjørene, sier han.

FÆRREST MULIG: Raymond Alstad, leder i HK Fagbevegelse, vil ha færrest mulig i lønnsgruppe 5. Slik får HK mest mulig innflytelse over lønningene i arbeiderbevegelsen.

FÆRREST MULIG: Raymond Alstad, leder i HK Fagbevegelse, vil ha færrest mulig i lønnsgruppe 5. Slik får HK mest mulig innflytelse over lønningene i arbeiderbevegelsen.

Erlend Angelo

Hva den faktiske lønna skal være for stillingene i lønnsgruppe 5, bestemmes av foretakenes besluttende organer. Selv om ikke denne uenigheten dreide seg om lønnsivået for de høyest lønte i foretakene, synes Alstad det er uheldig at lønna til ledere og andre i lønnsgruppe 5 ensidig fastsettes av foretakene.

– De gjemmer seg bak «markedspris», at de ikke får dem de vil ha uten å gå utover lønnstrinn 4. Men kanskje er det vi andre som har for lav lønn, spør han.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Fortsatt uenige

Astrid Driva Rødsand, direktør i AAF, er glad for at hun og HK ble enige om å trekke saken fra Arbeidsretten.

– Man vet aldri hva slags utfall en dom får, vi risikerte å å få en dom som ingen av partene ville være fornøyd med, sier hun til HK-Nytt.

Rødsand opplyser om at partene også var uenige om hvorvidt det er SU som skal bestemme nøyaktig lønnsinnplassering til nyansatte innenfor lønnstrinn 1-4. AAF har ikke gitt seg på at foretakene skal bestemme dette. Det mener Rødsand er et spørsmål av praktisk art, det er ikke tid til en SU-behandling av dette spørsmålet i en ansettelsesprosess.

– HK må ha tillit til at arbeidsgiverne følger den lokal lønnspolitikken og tariffavtalen, sier hun.

Bodil Andersen, konstituert leder i HKs forhandlingsavdeling, er av en annen oppfatning.

– For å komme til enighet valgte partene å la diskusjonen om SUs rolle ved nyansettelser ligge. Vi er godt fornøyd med løsningen slik det framgår av protokollen vi har undertegnet med AAF. I den skriver vi at SU skal innplassere stillinger både i og innenfor lønnsgrupper, og at partene her mener alle fem lønnsgrupper. Dette har vært HKs syn hele tiden, sier hun.

– Ikke for lav lønn

AAF-direktøren avviser påstandene fra Raymond Alstad.

– Intensjonen har aldri vært at det skal være flest mulig i lønnsgruppe 5, sier hun.

Rødsand mener at det er en «tett» lønnsdannelse i foretakene i arbeiderbevegelsen, altså en relativ liten avstand mellom de lavest og de høyest lønte. Hun vil ikke være med på at ansatte i arbeiderbevegelsen får for lav lønn.

– De lavest lønte gruppene er høyt lønte i forhold til tilsvarende grupper i samfunnet, de har svært godt betalt. Det er en villet politikk. Utfordringen har vært å tilby markedslønn til arbeidstakere det er mer rift om. Det er avgjørende at vi får tak i rett kompetanse slik at vi kan gi medlemmene gode tjenester. Vi trenger dyktige folk i fagbevegelsen, sier hun.

Nærmere 1.300 ansatte i arbeiderbevegelsen er medlemmer i HK og er omfattet av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF.

LES OGSÅ: Slik er de nye anbefalingene for hjemmekontor

15.05.2020
14:33
15.05.2020 14:33