Årets bokhandel i fjor, nedbemanner i år

I fjor kåret Den norske Forfatterforeningen Norli Universitetsgata til årets bokhandel. I år forsvinner kanskje opptil ti årsverk. HK-klubben liker det dårlig, mens ledelsen ser en enda bedre butikk.
20.01.2014
14:46
27.08.2015 20:00

jan.erik@lomedia.no

At flaggskipet til Norli Libris-kjeden, den velassorterte bokhandelen i Universitetsgata i Oslo – en gang Skandinavias største bokhandel – måtte ta en del av regninga for kjedens mangeårige underskudd, er ingen bombe. Heller ikke for Siri Møllendal, leder av Handel og Kontor-klubben i Norli Universitetsgata.

– Vi har vært i en konstant nedbemanning de siste fem årene. I fjor var det tre som måtte slutte, forteller hun til FriFagbevegelse.

– At det nå kom kutt også hos oss i Norli Universitetsgata, var ventet. Men omfanget er overraskende stort, sier John Thomas Suhr, hovedtillitsvalgt for HK i Norli Libris.

I en prosess

Avisa Klassekampen melder at så mye som 10,5 årsverk skal bort, mens Morgenbladet skriver åtte. Fem til seks skal kuttes i den faste staben på rundt 20 heltidsansatte fagmedarbeidere, mener KK. I tillegg skal en del av arealet bort. Sistnevnte bekrefter Suhr, antallet som slutter ønsker han ikke å bekrefte.

– Vi er i en prosess med ledelsen, sier han.

Stort underskudd

– Hvorfor er denne nedbemanningen nødvendig John Thomasgaard, daglig leder i Norli Libris?

– Fordi selskapet taper penger. I 2012 var underskuddet på 43 millioner, i 2013 blir det noe mindre. Men fortsatt stiger kostnadene altfor mye.

– Var det ingen andre steder enn bemanningen å kutte i?

– Jo da, bemanningen er bare en av flere steder hvor vi kutter, sier han.

Thons leietakere

At Norli Libris-kjeden har stor gjeld er ingen hemmelighet. At ledelsen derfor leiter etter steder å kutte er derfor logisk. I sånne situasjoner er det de største bokhandlene som må dra det tyngste lasset. Som regel er det de ansatte det dermed kuttes i. Skjønt, andre alternativer fins vel også?

– Olav Thon eier mye av bygningsmassen vår, og han er ikke spesielt lett å forhandle leiepriser med, sier Suhr.

Ikke underskudd

Norli Universitetsgata er ikke et ødeland for kjeden, snarere tvert imot.

– Vi går ikke med underskudd, men tjener likevel ikke så mye som ledelsen ønsker, sier Møllendal.

– Det er klart at en del ansatte her føler at det er galt at dette rammer en arbeidsplass som ikke går med underskudd, mener Suhr.

Børs versus katedral

Både Møllendal og Suhr er stolte av arbeidsplassen sin. Det har de også all mulig grunn til. I fjor ble de nemlig av Den norske Forfatterforening kåret til Årets bokhandel. Juryen fremhevet i begrunnelsen at bokhandelen ikke bare har et stort utvalg, men også dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere. Og at den er en «bokhandel som er sitt ansvar bevisst når det gjelder å synliggjøre alle typer litteratur, ha alle slags bøker i hyllene, drive aktiv formidling av hele den litterære bredden og som forstår at bøker ikke nødvendigvis trenger å være ferskvare.» Videre la juryen vekt på smitteeffekten og uttaler om Norli Universitetsgata at «den kan og bør være et forbilde, og kanskje en inspirasjonskilde, for andre bokhandlere både innenfor sin egen kjede og ellers. Årets bokhandel 2013 er et flaggskip å regne i norsk bokhandelsammenheng.»

– Vi ønsker fortsatt å forbli Årets bokhandel, og ledelsen har også tro på butikken. Men de tenker nok mest på børs, vi ansatte tenker mer på katedral, sier Møllendal.

Bransjekritisk

De to tillitsvalgte venter imidlertid en del uheldige konsekvenser av nedbemanningen.

– Svært kompetente fagansvarlige forsvinner, sier Suhr og forklarer at en fagansvarlig er den som kjøper inn bøkene for sin avdeling, veileder kundene og er medarbeidere med stor bransjekunnskap og lang ansiennitet.

Mølledal er fagansvarlig for barne- og ungdomsavdelingen.

– Norli Universitetsgata har status som fagbokhandel. Dette krever kompetente medarbeidere som har tid til å opprettholde avdelingene, sier Møllendal som har jobbet i butikken i 10 år, har gått i LOs sommerpatrulje og blitt veldig skeptisk til utviklingen i butikkbransjen.

– Folk blir ofte dårlig behandlet i denne bransjen, mener hun.

Midlertidige ansettelser

Med nedbemanning sniker det seg ofte inn hyppigere bruk av midlertidige ansettelse. HK-klubben hos Norli lover å kjempe mot dette.

– Vi har en sterk klubb her. De som blir igjen skal ha heltidsstillinger, det er vårt klare mål. Men underbemanning gjør oss sårbare og øker behovet for midlertidig arbeid, sier Suhr.

– I tillegg ønsker ledelsen at de ansatte skal jobbe de verste turnusene som tariffavtalen åpner for: 6 dagers arbeidsuke med lørdagsjobbing annenhver uke, med 2-3 seinvakter hver uke. Dette gjør det vanskelig å stå i full stilling.

Ja til fagkompetanse

Daglig leder Thomasgaard forteller at verken ansatte eller tillitsvalgte har noe å frykte når det gjelder midlertidige stillinger.

– Hos Norli ønsker vi oss ansatte med kompetanse. Jeg har jobbet i varehandelbransjen siden slutten av nittitallet og veit hvor viktig fagkompetanse er. Midlertidige ansettelser skal vi ikke satse på, vi ønsker også først og fremst litt mer fleksibilitet hos en fast stab. Men det er klart at noe vikarbruk i ferier må påregnes, men sånn har det alltid vært hos Norli.

Den digitale verden

På kultur og mediesektoren er den digitale verden på god vei til å utkonkurrere den analoge. Det gjelder så vel film og musikk som journalistikk. Det meste fins i dag på nett, og ofte nesten gratis. Går det samme vei i bokbransjen og er dette årsaken til for eksempel underskuddet i Norli Libris-kjeden?

– Enn så lenge er ikke den digitale verden den samme konkurrent i bokbransjen. De fleste vil fortsatt ha og kjøpe den fysiske boka. Men utvanningen av bransjens rammeavtale, der fastpris er en viktig ingrediens, er helt klart en trussel for en bokhandel som Norli. Pluss søndagsåpne butikker som verken vi HK-organiserte eller ledelsen i Norli vil ha. For dette koster bare mer penger, sier Suhr.

– En annen konkurrent er de mange andre salgskanalene for bøker som har dukket opp og salg av bøker på nett, sier Møllendal.

Uenighet om ansiennitet

De tillitsvalgte sitter nå i forhandlinger med ledelsen om de varslede endringene hos Norli. Derfor vil de ikke si hvor mange som må slutte. Men de har underskrevet en uenighetsprotokoll der spørsmålet om hvordan de skal følge ansiennitetsprinsippet står sentralt

– Det er alvorlig at vi ikke har nådd en enighet om dette da planen er at oppsigelsene skal gjennomføres i løpet av januar, forteller Suhr.

Papirbokas død?

I USA er de seineste årene mange bokhandlere lagt ned. Bare de store kjedene blir igjen.

– Frykter dere bokhandeldød også i Norge?

– Vår kjede etablerer stadig nye bokhandlere, men da skoleboksalget tok slutt, gikk en del lokale bokhandlere dukken. I dag er det jo en overetablering i varehandelbransjen generelt, sier John Thomas Suhr.

– Blir e-boka kjempepopulær i Norge, er det selvsagt en trussel mot den klassiske bokhandelen, sier Siri Møllendal.

Bedre butikk

Men hvordan det i hvert fall på kort sikt vil gå med Norli Universitetsgata er daglig leder ikke i tvil om.

– Så du mener Norli blir en like god butikk også etter nedbemanningen?

– Den blir bedre! Mer kompakt, mer oversiktlig og mer kundevennlig, sier John Thomasgaard.

– Vi har en sterk klubb her. De som blir igjen skal ha heltidsstillinger, det er vårt klare mål.

John Thomas Suhr

Norli Libris-kjeden

Eid av Aschehoug Forlag (51 prosent) og Norgesgruppen (49 prosent)

Gikk med 260 millioner i underskudd i perioden 2008-2012

Ble reddet fra konkurs av eieren Aschehoug i 2009

Flaggskipet Norli i Universitetsgata er en av Nordens største bokhandlere

Etablert i 1890

Er Norges største bokhandler-kjede i 2009, med 87 butikker. I tillegg kommer 78 franchisebutikker

Kilder: Norli/Wikipedia/Atekst/Klassekampen

20.01.2014
14:46
27.08.2015 20:00

Norli Libris-kjeden

Eid av Aschehoug Forlag (51 prosent) og Norgesgruppen (49 prosent)

Gikk med 260 millioner i underskudd i perioden 2008-2012

Ble reddet fra konkurs av eieren Aschehoug i 2009

Flaggskipet Norli i Universitetsgata er en av Nordens største bokhandlere

Etablert i 1890

Er Norges største bokhandler-kjede i 2009, med 87 butikker. I tillegg kommer 78 franchisebutikker

Kilder: Norli/Wikipedia/Atekst/Klassekampen