Colourbox

Arbeidsgivere sjekker deg

Gamle synder og bragder er bare noen tastetrykk unna.
30.03.2016
13:55
30.03.2016 13:59

martin.slordal@lomedia.no

Arbeidsgivere googler deg før et jobbintervju. Det kan derfor være lurt å fjerne de litt uheldige festbildene av deg selv dersom du vil bli innkalt til et intervju. Men hva med den kampen du tok mot din forrige arbeidsgiver? Da du sto på barrikadene, og mediene skrev side opp og side ned om saken du engasjerte deg i. Alt ligger jo på nettet.

Bekymret for mulighet til ny jobb

Ingfrid Jekteberg gikk foran i kampen da SAS/Braathens forsøkte å innføre nye skiftplaner i selskapet i 2005. Hun var HK-tillitsvalgt og satte foten ned for skiftplaner som blant annet ville medføre lengre arbeidsdager for de ansatte. Etter mange runder med forhandlinger ble ledelsen og de tillitsvalgte enige om en ny skiftplan som Jekteberg var godt fornøyd med. Saken ble publisert på HK-Nytts nettsider.

Etter en stund tok Ingfrid Jekteberg kontakt med redaksjonen. Hun skulle søke ny jobb og var bekymret for hva en potensiell arbeidsgiver ville tenke hvis de googlet navnet hennes. Jekteberg ønsket ikke å ha saken hengende ved seg.

– Det sto at jeg hadde vunnet kampen mot arbeidsgiver. Det var akkurat den setningen jeg hang meg opp i, og som jeg da mente en eventuell ny arbeidsgiver ikke burde se, forteller hun.

Nå jobber Ingfrid Jekteberg som personalkoordinator i oljeserviceselskapet Halliburton, og hun er stolt av oppslaget i HK-Nytt fra 2005. I dag hadde hun ikke brydd seg om å få saken fjernet dersom hun skulle ha kommet opp i en lignende situasjon.

– Hvis en seriøs arbeidsgiver ser at du engasjerer deg og tar en fair kamp, så vil det ikke slå negativt ut når du søker ny jobb, mener hun.

Googler for å finne rett kandidat

Leif Feiring er direktør i rekrutteringsbyrået Badenoch & Clark. Byrået hjelper blant annet arbeidsgiverne med å finne rette personer til stillinger i både offentlig og privat sektor. Google er et av verktøyene de bruker i forkant av intervjuene.

– Arbeidsgivere googler deg før et jobbintervju, det er heller regelen enn unntaket, sier Feiring.

Han tror folk er mer nøye med hva de legger igjen av digitale spor på nettet nå, enn for noen år tilbake. Om en arbeidsgiver vil reagere negativt hvis de finner et medieoppslag om en jobbsøker som har vært i en konflikt med en tidligere arbeidsgiver, synes han er vanskelig å svare på.

– Vi tenker etikk og moral når vi googler kandidater, svarer hodejegeren, og legger til at en konflikt ikke nødvendigvis trenger å virke negativt for et nytt ansettelsesforhold.

Ble diskriminert

I 2013 skrev HK-Nytt flere artikler om et HK-medlem som mente seg diskriminert av sin arbeidsgiver Lampehuset i Porsgrunn. Hun klagde til Likestillingsombudet på manglende tilrettelegging da hun var gravid, og at hun ble sagt opp mens hun var i foreldrepermisjon. Grunnen til oppsigelsen var at avdelingen hun jobbet i ble lagt ned, men hun fikk ingen fortrinnsrett til ny jobb i bedriften. HK-medlemmet tipset selv redaksjonen om disse sakene.

Etter kort tid tok hun igjen kontakt med HK-Nytt. Hun ønsket å bli anonymisert i sakene som var publisert på nettet.

– Jeg skulle søke nye jobber og fikk en dårlig følelse fordi alt var tilgjengelig, både navn og bilde. Jeg tenkte at dette ikke kom godt ut hvis en ny arbeidsgiver googlet meg, sier hun til HK-Nytt.

Kranglefant

I 2014 ga Likestillings- og diskrimineringsombudet henne medhold. Det var diskriminerende ikke å tilby HK-medlemmet et ledig vikariat i Lampehuset selv om hun var i foreldrepermisjon.

I dag har kvinnen permisjon fra Lampehuset mens hun omskolerer seg til helsesekretær. Hun har en liten stilling på et legekontor, og håper på en større stilling når hun er ferdig utdannet. Hun frykter at hun ville stilt lenger bak i køen i kampen om en full stilling hvis saken og navnet hennes knyttet til diskrimineringen var tilgjengelig på nettet.

– Hvis navnet og saken fortsatt lå der og en potensiell arbeidsgiver googlet meg, så vil de kanskje tro at jeg er en kranglefant. Det burde ikke vært sånn, men sånn er det, mener kvinnen, som vil være anonym også i denne saken.

Tar kontakt for å bli slettet

Hans Marius Tessem, leder i rådgivningstjenesten slettmeg.no, sier at de opplever økt pågang av folk som ønsker råd om hvordan de sletter informasjon, bilder og videoer av seg selv fra nettet. De får også henvendelser fra folk som har navnet sitt knyttet til en bestemt sak i media.

– Da oppfordrer vi dem til å ta kontakt med den eller de som har publisert innholdet. Dette er ofte et vanskelig tema fordi en journalistisk sak tilhører et arkiv, sier han, og legger til at slettmeg.no ikke har noe mandat til verken å fjerne eller kreve at noe fjernes fra nettet.

Brukte streikeretten

Helene Wiik Olstad streiket for tariffavtale i kleskjeden Design Forum i 2014. Konflikten ble mye omtalt i de fleste norske mediene, både under og etter streiken. Olstad husker at de streikende kollegene diskuterte mye seg i mellom hva de skulle si og ikke si når de ble intervjuet.

– Vi var redde for at det vi sa i media skulle slå negativt tilbake på oss i ettertid, sier hun.

Olstad jobber i dag i en barnehage, en jobb hun fikk etter å ha søkt på flere ledige stillinger. Da hun søkte nye jobber tenkte hun mye på om arbeidskonflikten ville ha noe å si for om hun fikk tilbud om en ny stilling noe sted.

– Det er trist hvis du har brukt streikeretten din, og det skal få negative konsekvenser når du søker jobb, sier Olstad.

Kan være positivt

Høgskolelektor Cecilie Staude ved Institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI synes det er vanskelig å svare konkret på hva arbeidsgivere tenker hvis navnet til en jobbsøker er knyttet til en bestemt sak i media.

– Det kommer helt an på arbeidsgiverens krav og forventninger til den kandidaten de søker etter. Det som er sikkert, er at det arbeidsgivere googler, kan få en betydning, sier hun.

Staude sier at det arbeidsgiver finner om deg på nettet supplerer cv-en og søknaden. Hun tror ikke det nødvendigvis er negativt at du har engasjert seg i en sak og media har skrevet om det.

– Arbeidsgivere ser da at du har et liv utenfor jobben og de får et inntrykk av hele mennesket. At du er en engasjert person kan virke positivt på en arbeidsgiver, mener Cecilie Staude.

HK-Nytt har også spurt arbeidsgiverorganisasjonen Virke om de tror at jobbsøkere bør ha noe å frykte dersom de tidligere har deltatt i en konflikt av noe slag. Kommunikasjonssjef Øyvind Arum er klinkende klar: «Å delta i lovlige aksjoner skal ikke påvirke et ansettelsesforhold, verken nåværende eller framtidige. Å avvise noen på bakgrunn av deltakelse i lovlige aksjoner, er ikke lov.», skriver han i en melding til redaksjonen.

Å google

Google er den klart mest brukte søkemotoren i verden i dag. Vi verken yahooer eller binger når vi skal finne ut noe om en person eller et tema. Vi googler.

Eirik Solheim, redaktør og skribent i NRKbeta, forteller at Google var tidlig ute med å utvikle teknologi for å kartlegge hvilke lenker på nettet som passet best sammen. Det gir de mest relevante treffene når vi søker etter noe eller noen.

– Vanene våre på nettet gjør at Google blir den beste søkermotoren. Jo mer vi bruker Google, dess bedre såkalte algoritmer kan de lage. Dette fører til enda bedre søkertreff, forklarer Solheim.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

30.03.2016
13:55
30.03.2016 13:59