Christopher Beckham, nestleder i HK, mener det er på tide med felles front mot dårlige arbeidsvilkår i luftfarten.

Christopher Beckham, nestleder i HK, mener det er på tide med felles front mot dårlige arbeidsvilkår i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Ansatte i luftfarten mobiliserer

Selskap som Ryanair og Norwegian er ytterst kreative for å presse lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten. Myndighetene må på banen, mener de ansattes organisasjoner.
03.12.2013
09:44
27.08.2015 20:00

nina.sandaas@lomedia.no

Det var Arbeiderpartiets fraksjoner i transport- og arbeidskomiteene på Stortinget som mandag ettermiddag inviterte alle forbund og foreninger med medlemmer i luftfarten. Parat Luftfart, Norsk kabinforening, Norsk Flygerforbund og Handel og Kontor sendte store delegasjoner til møtet.

Hensikten med møtet var å få et overblikk av den aktuelle situasjonen og hvordan utviklingen kan bremses. Lise Kristoffersen ønsket velkommen med å uttrykke stor bekymring for at norske lønns- og arbeidsvilkår forringes i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked.

Sterke beskrivelser

Som perler på en snor kom etter hvert sterke karakteristikker av både myndighetenes unnfallenhet og flyselskapenes frekkheter.

– Ryanair fører an i utviklingen og andre selskap følger i samme spor, mens myndighetene henger etter. Det blir galt når pilotene er selvstendig næringsdrivende, men ikke har sosiale rettigheter i selskapet de jobber og selskapet ikke har noen forpliktelser overfor de som produserer flytjenestene, understreket Vegard Einan, nestleder i Parat, det største forbundet for arbeidstakere i norsk luftfart.

Kabinansatte kan være ansatt i et bemanningsbyrå på ulike vilkår som er tilpasset nasjonale vilkår. Skatt blir unndratt. Det er dårlig kontroll og tilsyn fra myndighetenes side. Først i sommer ble Rygge flyplass, etter snart tre års drift, besøkt av Luftfartstilsynet. Norwegian bruker thailandske kabinsansatte med rundt 3.000 kroner i månedslønn.

Hånd i hånd

– Norwegian går Ryanair en høy gang med hvordan flyene er registrert i ett land og de ansatte i et annet. Maken til kreativitet har vi ikke opplevd før. Dette får ikke lov å bli standard, slo lederen i Norsk Flygerforbund, Petter Førde, fast.

Jack Netskar fra samme forbund supplerte:

– Norge må ikke gå i bresjen for sosial dumping i Europa. Internasjonalt ser vi en utvikling der selskapene shopper elementer av ulike tjenester der de er billigst og har dårligst beskyttelse for de ansatte. Etter at liberaliseringen av luftfarten startet i USA på 80-tallet og fortsatte i Europa på 90-tallet, er regelverket mangelfullt.

Undergraver velferdsstaten

Marit Hansen, tillitsvalgt fra Norsk Kabinforening, etterlyste hjelp fra myndighetene for å få en rettferdig konkurranse i lufta.

– Jeg jobber i SAS. Vi blir kritisert for å være tungrodde, men vi betaler skatt og støtter opp om den skandinaviske modellen. Vi merker konkurransen og er bekymret som tillitsvalgte for at andre sniker unna skatt. På sikt undergraver disse useriøse selskapene velferdsstaten, sier hun.

Felles front

Christopher Beckham, nestleder i HK med medlemmer blant de bakkeansatte, fortalte at tidligere hadde denne bransjen faste heltidsansatte. Nå er jobbene i ferd med å bli utstabile deltidsstillinger og vilkårene fra lufta når bakken.

– Vi er helt på linje med andre organisasjoner her i dag om at vi må ha en felles front mot dårlige arbeidsvilkår i luftfarten. HK vil løfte hele problematikken inn i LO og samarbeidskomiteen. Blant annet foreslår vi et "fullskalatilsyn" som tar kontroll på bredt grunnlag, forklarte Beckham.

– Ikke riktig lønn

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at summen på 3.000 som NRK har brukt er feil. Ifølge ham har de ansatte på Bangkok-basen en månedslønn på om lag 80.000 thailandske baht, eller cirka 15.000 norske kroner.

03.12.2013
09:44
27.08.2015 20:00