TRYGGHET FOR JOBB: Ingen Ikea-ansatte skal ha mindre stilling enn 20 prosent. Det er garantert fra neste år.

TRYGGHET FOR JOBB: Ingen Ikea-ansatte skal ha mindre stilling enn 20 prosent. Det er garantert fra neste år.

Erlend Angelo

Alle Ikea-ansatte får minst 20 prosent stilling

Fra neste år er det slutt på de såkalte nullprosentkontraktene i alle Ikeas varehus.
18.09.2017
13:54
18.09.2017 13:54

En undersøkelse blant Ikea-ansatte på verdensbasis viser at de savner forutsigbarhet når det gjelder arbeidstid og inntekt. Nå er Ikea i ferd med å innføre en internasjonal standard som skal gjelde for alle Ikea-ansatte på alle varehus i hele verden. Møbelkjeden har bestemt seg for at ingen skal ha mindre enn 20 prosent stilling, innen 1. september 2018.

LES OGSÅ: Flertall mot søndagsåpne butikker på Stortinget

– Fantastisk

Fawsi Adem, konserntillitsvalgt i Ikea, har vært med på diskusjonen og planleggingen av hvordan møbelkjedens nye, internasjonale standard skal innføres i de norske varehusene. Han sier at det må legges et stort puslespill for å få det til, men at stillingsgarantien utelukkende er positiv for de ansatte.

– Det Ikea nå gjør, er fantastisk. Dette vil gi ryddige arbeidsforhold og mer forutsigbarhet for de ansatte. De vil også få bedre rettigheter knyttet til pensjonsopptjening og forsikringer, sier Adem.

300 ansatte uten lønn mellom oppdrag

En oversikt som HK-Nytt har fått tilgang til, viser at av alle Ikeas 3.300 ansatte i Norge, så jobber nesten 300 personer på såkalte nullprosentkontrakter, det vil si at de ikke har garanti for noe inntekt. I tillegg jobber rundt 220 Ikea-ansatte i stillinger på mindre enn 20 prosent.

Fawsi Adem forteller at Ikea i Norge allerede er i gang med å innføre den nye standarden. Et eksempel er at Ikea ikke lenger ansetter noen i mindre enn 20 prosents stilling.

– Det Ikea nå gjør er lurt, og til inspirasjon for andre bedrifter. Fornøyde ansatte gir økt omsetning på varehusene, mener Adem.

FORNØYD TILLITSVALGT: Fawsi Adem er glad for at bedriften han jobber i kvitter seg med såkalte nullprosentkontrakter.

FORNØYD TILLITSVALGT: Fawsi Adem er glad for at bedriften han jobber i kvitter seg med såkalte nullprosentkontrakter.

Martin Guttormsen Slørdal

Rett til utvidet stilling etter tolv uker

Som en del av dette globale prosjektet, vil Ikea også gå lenger enn loven i å åpne for justering av stillingsprosent. Ifølge arbeidsmiljøloven kan deltidsansatte som har jobbet utover avtalt arbeidstid de siste tolv månedene kreve høyere stilling basert på hva de faktisk har jobbet. Ikea legger opp til at en slik justering kan skje raskere hos dem: Jobber du mer enn det som står i kontrakten i løpet av tolv uker, skal kontrakten endres.

Bedre hverdag for de ansatte

Darren Taylor, HR-sjef i Ikea, skriver i en e-post til HK-Nytt at bakgrunnen for å innføre den nye standarden for stillinger er at Ikea vil gi sine ansatte en bedre og forutsigbar arbeidshverdag:

«Inkonsekvente arbeidsforhold skaper usikkerhet og ubalanse i våre medarbeideres liv, noe som ikke reflekterer våre verdier som selskap. Vi er avhengige av å engasjere og videreutvikle våre medarbeidere uavhengig om de er ansatt på en liten eller stor kontrakt. Derfor jobber vi med nye felles standarder for ansettelser i alle Ikea-land», skriver han.

Taylor bekrefter at målet er faste stillinger med et minimum antall timer.

«De nye standardene skal være klare 1. september 2018. Det er fortsatt en stund til, men her i Ikea Norge er vi godt i gang, og vi er sikre på at vi vil finne løsninger som alle blir fornøyd med», skriver han.

HK håper flere følger etter

HK-leder Trine Lise Sundnes synes Ikeas initiativ er veldig positivt.

– Det er viktig å avskaffe det uvesenet vi kaller nullprosentkontrakter. Forutsigbarhet for de ansatte vil gi mer effektive ansatte, sier forbundslederen.

Hun advarer mot å tilby kun lavere stillingsprosenter, og understreker at HK er oppatt av at ansatte skal ha jobber det går an å leve av.

Forbundslederen roser Ikea for å gjøre dette på samtlige varehus.

– De gjør noe smart, og jeg håper at flere bedrifter følger deres eksempel, sier hun til HK-Nytt.

FIKK DU MED DEG DENNE?

Hanne Marte har nulltimerskontrakt, og jakter på vakter

18.09.2017
13:54
18.09.2017 13:54