MÅ GÅ: Det går hardest ut over de ansatte på Østlandet når Coop nedbemanner. Illutrasjonsfoto.

MÅ GÅ: Det går hardest ut over de ansatte på Østlandet når Coop nedbemanner. Illutrasjonsfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

500 mister jobben i Coop

300 lagerarbeidere og 200-250 i administrasjonen blir overtallige etter at Coop kjøpte opp Ica.
12.06.2015
12:12
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

– Det er veldig trist for de som mister jobben, det er mange skjebner. Vi var klar over at det ville bli overtallighet da oppkjøpet ble gjort. Selskapet må ta ut synergier. Det betyr alltid at færre folk skal gjøre jobben, sier Knut Berg, konserntillitsvalgt i Coop.

Mellom 500 og 550 ansatte vil snart stå uten arbeid. Det utgjør en firedel av de ansatte innenfor logistikk og administrasjon.

– Vår oppgave nå er å bygge nye Coop, som skal bli en bedre og mer konkurransedyktig organisasjon enn tidligere. På veien dit kommer det dessverre nedbemanninger og endringer for en del ansatte, sier konstituert administrerende direktør Geir Inge Stokke i Coop til dn.no.

Etter boka

Knut Berg opplyser om at det er satt ned flere utvalg med representanter for både fagforeninger og ledelse som skal sørge for at nedbemanningen foregår skikkelig. Prosessen skal foregå til langt ut i 2016.

Oppkjøpet av Ica er en såkalt virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at de ansatte fra Ica og Coop stiller på lik linje når utvelgelsen av de overtallige skal skje. Ansiennitet legges til grunn.

I startgropa

Fusjonen går hardt ut over de ansatte på Coop og gamle Icas hovedkontorer. Her vil mellom 200 og 250 ansatte miste jobben. Prosessen har så vidt startet.

– Foreløpig er det bare nivået rett under administrerende direktør som er plassert på organisasjonskartet. Nå skal vi drøfte resten av kartet, sier HK-tillitsvalgt Dag Schøyen.

Han sitter i omstillingsutvalget for hovedkontoret, og er en av dem som skal sørge for at nedbemanningen her foregår korrekt.

De ansatte både i Icas og Coops administrasjon har vært igjennom kraftige nedskjæringer tidligere. Nå er det på 'an igjen.

– Det har jo ligget i kortene. Jeg synes folk tar det med fatning, sier han til HK-Nytt.

Verst på Østlandet

Bedre går det ikke på lagrene. Her vil 300 miste jobben. Slik ser det ut:

• Icas lager i Narvik legges ned 1. juli i år. Omlag 50 mister jobben.

• Coops lager i Bergen legges ned, de ansatte flyttes til Ica-lageret i byen. Omlag 25 mister jobben.

• Ica-lageret i Arendal legges ned. Omlag 25 mister jobben.

• Icas lagre på Skårer, Luhrtoppen og Langhus i Akershus blir lagt ned. En del fordeles på Coops lagre på Langhus og sentrallageret på Bergmoen, men 160 vil miste jobben.

– Det er på Østlandet den største smellen kommer. Det er heavy greier, sier konserntillitsvalgt Knut Berg til HK-Nytt.

Sluttpakker

Fagforeningene har forhandlet fram sluttpakker til de som må gå. De med mer enn tre års ansiennitet får mellom to og sju måneders lønn, avhengig av ansiennitet og alder. De som har mindre enn tre års ansiennitet får imidlertid ingenting.

12.06.2015
12:12
27.08.2015 20:00