22.000 mister jobben med søndagsåpne butikker

Små butikker i distriktene vil måtte legge ned om regjeringen får det som den vil. Det hevder Sigrun Aasland i konsulentselskapet Damvad Norge.
29.04.2015
14:36
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Blir det søndagsåpne butikker i Norge vil det få store konsekvenser. Det har motstanderne mot en liberalisering av loven hevdet lenge. Nå har Handelens samarbeidsutvalg, som består av Coop, Virke og Handel og Kontor, fått konsulentselskapet Damvad Norge til å undersøke hva konsekvensene faktisk vil bli. Konklusjonene ble presentert på et frokostmøte hos Virke onsdag.

Ni milliarder i økte lønnskostnader

Damvad-direktør Sigrun Aasland hevder at mer enn 22.000 ansatte i varehandelen vil miste jobben om det blir tillatt med søndagsåpne butikker. Hun pekte på at en liberalisering av lovverket vil føre til økte kostnader, blant annet til lønn, mens den totale omsetningen for bransjen vil stå stille. Alle butikker vil holde åpent for ikke å tape i konkurransen med andre, og ingen øker prisene av samme grunn. Dermed vil lønnsomheten gå ned. Totalt vil bransjen få 9 milliarder kroner mer i lønnskostnader med søndagsåpne butikker, hevder Damvad Norge.

Et verdispørsmål

Det får konsekvenser for de ansatte.

– Vi antar at butikkene som er minst lønnsomme vil legge ned først. I de litt over 2.000 minst lønnsomme butikkene i Norge, som ligger i små bykommuner, jobber mellom 22.500 og 24.000 ansatte. Disse vil miste jobben, sier Sigrun Aasland.

Hun understreker at den totale sysselsettingen i varehandelen ikke vil gå ned, fordi butikker som overlever vil måtte ansette flere når det skal bemannes på søndager.

– Det er ikke sikkert det vil bli ansatt like mange hoder, en del vil nok jobbe mer. Men selv om sysselsettingen vil bli konstant, er det jo en kostnad for dem som mister jobber, sier hun til HK-Nytt.

Konsulentselskapet har bare regnet på hva søndagsåpne butikker vil koste, ikke på hva verdien vil være i den andre enden.

– Dette er et verdispørsmål. Hvis samfunnet synes verdien av søndagsåpne butikker er større enn hva man taper, kan man innføre det, sier Sigrun Aasland.

Danske erfaringer

I 2012 liberaliserte Danmark sine åpningstidsregler. Nå kan alle butikker i Danmark holde åpent sju dager i uka, bortsett fra 13 helligdager. John Wagner, direktør i den danske bransjeorganisasjonen De samvirkende købmænd, redegjorde for hvilke konsekvenser det har fått i Danmark. Slik ser det ut, ifølge Wagner:

Butikkenes totale omsetning har ikke økt. Kjøpesentrene har imidlertid økt sin omsetning, på bekostning av de små butikkene i distriktene og i bysentra. Mange av de små butikkene har måttet legge ned. Selv om det er frivillig å holde åpent på søndager, gjør alle det. Mange fast ansatte faglærte har mistet jobbene sine, mens det har blitt ansatt flere unge arbeidere.

John Wagner ser ingen grunn til at det skal bli annerledes om det blir tillatt med søndagsåpne butikker i Norge.

– Jeg er forundret over at det legges opp til at dette skal skje fra en dag til en annen. I Danmark hadde vi tross alt en gradvis liberalisering, sier han til HK-Nytt.

Fakta:

• Regjeringen har sendt ut et forslag om at alle butikker skal få lov til å holde åpent på søndager. Alternativt skal butikkene kunne ha søndagsåpent om kommunen tillater det. Det siste forslaget er i tråd med Venstres ønske.

• Høringsfristen er 1. juli.

• Både HK og arbeidsgiverorganisasjonene er imot søndagsåpne butikker.

• Flere målinger viser at i overkant av 70 prosent av befolkningen er negative til forslaget.

29.04.2015
14:36
27.08.2015 20:00

Fakta:

• Regjeringen har sendt ut et forslag om at alle butikker skal få lov til å holde åpent på søndager. Alternativt skal butikkene kunne ha søndagsåpent om kommunen tillater det. Det siste forslaget er i tråd med Venstres ønske.

• Høringsfristen er 1. juli.

• Både HK og arbeidsgiverorganisasjonene er imot søndagsåpne butikker.

• Flere målinger viser at i overkant av 70 prosent av befolkningen er negative til forslaget.