ENIGHET: Forhandlingsdelegasjonen fra LO Finans ble enige med arbeidsgiverne. Her ved oppstart av forhandlingene. Fra venstre Jannicke Skaanes, Åse Blomkvist, Astrid Waaler og Knut Bekkevold.

ENIGHET: Forhandlingsdelegasjonen fra LO Finans ble enige med arbeidsgiverne. Her ved oppstart av forhandlingene. Fra venstre Jannicke Skaanes, Åse Blomkvist, Astrid Waaler og Knut Bekkevold.

Anders Hauge-Eltvik

12.000 kroner mer til de lavest lønte i finansbransjen

Innenfor trange rammer, fikk LO Finans økt lønna til de som tjener minst i bransjen.
29.04.2016
09:41
29.04.2016 09:47

hk-nytt@lomedia.no

Torsdag ettermiddag ble LO, Handel og Kontor og Postkom enige med Finans Norge i tarifforhandlingene i finanssektoren.

Finansforbundet ble enige med arbeidsgiverne dagen før, og ifølge NTB ga denne avtalen 1.550 kroner i generelt tillegg, gjeldende fra 1. mai.

Lavlønnsprofil

Tillegget blir det samme for de LO-organiserte, men de fikk arbeidsgiverne med på å løfte de som tjener minst, ifølge Knut Bekkevold, leder i LO Finans HK.

– Vi fikk en LO-profil på det, ved at de fire laveste trinnene på lønnsstigen fjernes. Det vil de lavtlønte merke, sier han.

Det betyr at lønnstrinn 10 nå er det laveste, i stedet for lønnstrinn 6 som i dag. Det betyr at de som var på lønnstrinn 6, går opp drøyt 12.000 kroner i året.

Oppgjøret har også en kvinneprofil som Bekkevold syns er bra nok.

Jobber videre med likelønn

I forrige oppgjør avtalte partene at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn skulle kartlegges.

– Det er enighet om at et partssammensatt utvalg skal se på likelønnssituasjonen, som blir oppfølginga av den utredninga vi har hatt. Dette, og lavlønnsprofilen, gjør at vi er greit fornøyde slik situasjonen er nå, sier Bekkevold.

LO fikk ikke med seg Finans Norge på å bedre velferdspermisjonene.

– Vi hadde krav om velferdspermisjoner, som ved sykdom i nærmeste familie, legebesøk og begravelser. Noen bedrifter har dette, men ikke alle. Det var ikke snakk om å få det igjennom, og det er vi skuffa over, sier Knut Bekkevold.

Utjevning

– Det er et akseptabelt oppgjør. Selv om det ikke er et stort kronebeløp, har vi i alle fall fått hentet ut noe sentralt. Vi viste at vi ikke ville få mer enn det kronebeløpet som Finansforbundet har framforhandlet, men vi har klart å påvirke oppgjøret med tanke på lavlønn og likelønn, sier Astrid Waaler, nestleder i LO Finans Postkom.

Hun påpeker at utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har vært noe LO Finans har arbeidet for lenge.

I tillegg har LO Finans fått endringer i tariffteksten som går på sosiale ytelser og inkluderende arbeidsliv.

– Her har vi fått inn i teksten at også helse, ikke bare livsfaser, skal spille inn. Det har vært viktig for oss, sier Waaler.

Nå skal resultatet på uravstemning, der fristen forbundene har for å svare Finans Norge er satt til 18. mai.

29.04.2016
09:41
29.04.2016 09:47